EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Millenniumi fejlesztési célok: tizenkét pontos cselekvési terv

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Millenniumi fejlesztési célok: tizenkét pontos cselekvési terv

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A millenniumi fejlesztési célok megvalósítását támogató tizenkét pontos uniós cselekvési terv – COM(2010)159 végleges

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A millenniumi fejlesztési célok 2015-ig történő megvalósításának felgyorsításása érdekében az Európai Bizottság 2010-ben közzétett egy 12 pontból álló középtávú akciótervet.

FŐBB PONTOK

A hivatalos fejlesztési segélyek terén vállalt kötelezettségvállalások teljesítése

A hivatalos fejlesztési segélyek (ODA) emelésével kapcsolatos kötelezettségvállalás teljesítése érdekében – hogy az 2015-re elérje bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,7%-át –, a Bizottság az alábbiakat javasolta:

éves cselekvési tervek kidolgozása a fejlesztési segélyek végrehajtásának optimalizálásához;

az uniós elszámoltathatósági mechanizmus megerősítése a fejlesztési segélyek felülvizsgálata alapján;

a fejlesztési segélyek célkitűzéseinek meghatározására szolgáló nemzeti jogrendszerek kidolgozása az uniós országok által.

A Bizottság felszólította a többi nemzetközi donort is arra, hogy növeljék hozzájárulásukat oly módon, hogy felzárkózzanak az uniós ODA-hoz.

A segély hatékonyságának növelése

A fejlesztési segély hatékonyságának és a különböző érintett szereplők koordinálásának növelése érdekében a Bizottság többek között a következőket javasolta:

az EU-ra és az uniós országokra vonatkozó közös keretrendszer és egységes programozási ciklus fokozatos bevezetése 2013-ig;

a segély hatékonyságára, a munkamegosztásra, a finanszírozás átláthatóságára, az EU és a fejlődő országok közötti kölcsönös elszámoltathatóságra szolgáló működési keret kialakítása;

a többi donor ösztönzése arra, hogy kövessék a segélyhatékonyság elveit.

Cselekvési terv a millenniumi fejlesztési célok gyorsított megvalósítására

A millenniumi fejlesztési célok megvalósításának felgyorsítása érdekében a Bizottság az EU-nak és az uniós országoknak a következőket javasolta:

elsődlegesen a legelmaradottabb országokat és embercsoportokat kell megcélozni;

törekvés a legmegkésettebb millenniumi fejlesztési célok elérésére és az uniós ágazati szakpolitikák hatásának javítására (például az egészségügy, az oktatás, az élelmiszer-biztonság és a nemek közötti egyenlőség terén);

a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására vonatkozó felelősségvállalás megerősítése a partnerországban(például a millenniumi fejlesztési céloknak az egyes országok fejlesztési stratégiájába való integrálásával, valamint a statisztikák minőségének javítása által);

az uniós szakpolitikák koherenciájára irányuló munkaprogram elfogadása, amely mindazokra az uniós politikákra vonatkozik, amelyek hatással lehetnek a partnerországokra (például a kereskedelem és pénzügy, az éghajlatváltozás, az élelmiszer-biztonság, a migráció és a biztonság kulcsfontosságú területein);

a belföldi energiaforrások mobilizálásának elősegítése, különösen egy jobb nemzeti és nemzetközi adóügyi kormányzás segítségével, valamint a partnerországok adókivetési rendszereinek megerősítése által;

a növekedést és a foglalkoztatottságot támogató regionális integráció és kereskedelem elősegítése;

innovatív finanszírozási források azonosítása és támogatása a fenntartható fejlődésért a stabil jövedelem biztosítása érdekében létrehozott, az állami és a magánszféra közötti partnerségek által;

az éghajlatváltozáshoz való mérséklő és alkalmazkodási stratégiák támogatása a partnerországokban (például az együttműködés, a kutatás és a zöld technológiákhoz való hozzáférés elősegítésével);

a hosszú távú biztonság feltételeinek megteremtése (a millenniumi fejlesztési célok megvalósításában késésben levő országokat fegyveres konfliktusok teszik kiszolgáltatottá);

újabb lendületet adása a nemzetközi kormányzati struktúra reformjának (például az eljárások hatékonyságának és legitimitásának növelése a legszegényebb országok hatékonyabb bevonásának köszönhetően, melyek érdekei gyakran háttérbe szorulnak).

Eredmények

Az EU és az uniós országok fellépései számos pozitív eredménnyel jártak. Néhány esetben azonban az eredmények alatta maradtak a kitűzött céloknak.

Rendkívüli szegénység és éhínség

A rendkívüli szegénység globálisan megfeleződött 2010-re, 5 évvel a kitűzött cél előtt, és azóta is folyamatosan csökken. Mindezek ellenére még mindig 836 millióan élnek rendkívüli szegénységben. 129-ből 72 országban feleződött meg az éhínségtől szenvedő emberek száma. Azonban 795 millióan még mindig éhínségtől, 2 milliárdan elégtelen táplálkozástól szenvednek, a gyermekek negyede a növekedésben elmaradott.

Általános alapfokú oktatás

A 2000-es adatokhoz viszonyítva az iskolába nem járó gyermekek száma majdnem a felére csökkent. A 15 és 24 év közötti fiatalok körében az írni-olvasni tudók aránya az 1990-es 83%-ról 2015-re a kitűzött 91%-ra növekedett. Az EU támogatása hozzájárult ehhez, valamint az oktatás minden szintjén tapasztalható javuláshoz.

Nemek közti egyenlőség és a nők részvétele

Történt előrelépés a nemek közti egyenlőség, valamint a lányok és nők részvételének megvalósítása érdekében. Azonban továbbra is létezik a nőket ért folyamatos, némely esetben példa nélkül álló jogsérelem. A nemek közötti szakadék tovább növekszik, amikor a nemek közti egyenlőtlenség a kirekesztés egyéb formáival kombinálódik, úgymint a fogyatékosságon, az életkoron, a kaszton, az etnikai hovatartozáson, a szexuális orientáción, a földrajzi távolságon vagy a valláson alapuló kirekesztéssel.

Gyermekhalandóság

Becslések szerint még mindig 16 000 halálozás történik naponta. Az 5 év alattiak halandósága 1990 óta megfeleződött: 2015-re az 1000 élveszületésre jutó halálozások száma 90 helyett elérte a tervezett 43-at. Minden régióban nagyobb csökkenést sikerült elérni a legszegényebb háztartásokban, mint a leggazdagabbakban. Azonban a fejlődés mégsem volt elegendő a 2015-re kitűzött cél eléréséhez, ami a halálozások kétharmaddal történő csökkentése volt.

Az anyák egészsége

2015-ben a halálozási arány az 1990-es értékeknek csaknem a fele. Azonban a millenniumi fejlesztési célokban meghatározott háromnegyeddel történő csökkentést nem sikerült elérni 2015-re.

HIV/AIDS, malária és tuberkulózis (TBC)

HIV/AIDS, malária és tuberkulózis következtében 2000 óta 40%-kal kevesebben haltak meg.

A környezet fenntarthatósága

A vízhez való hozzáférés javítására és a nyomornegyedekben élők számának csökkentésére irányuló célok a határidő előtt megvalósultak. Azonban a környezeti források és a biodiverzitás csökkenését nem sikerült feltartóztatni.

Globális fejlesztési partnerség kiépítése

Az 1990 óta tapasztalható fejlődés megfelelő. 2014-ben a fejlesztési segélyek mértéke 66%-kal emelkedett a 2000-es szinthez képest. Ugyanebben az időszakban növekedett a fejlődő országok piacokhoz történő hozzáférése.

HÁTTÉR

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A millenniumi fejlesztési célok megvalósítását támogató tizenkét pontos uniós cselekvési terv (COM(2010) 159 végleges, 2010.4.21.)

utolsó frissítés 13.01.2016

Top