EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU és a Nemzetközi Büntetőbíróság (Büntetőbíróság) közötti megállapodás

Az EU és a Nemzetközi Büntetőbíróság (Büntetőbíróság) közötti megállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

2006/313/KKBP határozat a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködési és segítségnyújtási megállapodás megkötése

Megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködésről és segítségnyújtásról

2011/168/KKBP a Nemzetközi Büntetőbíróságról

MI A HATÁROZATOK ÉS A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA?

 • A 2006/313/KKBP határozat az EU nevében jóváhagyja az NBB és az EU közötti együttműködési és segítségnyújtási megállapodást.
 • A megállapodás meghatározza a Büntetőbíróság és az EU közötti együttműködés és segítségnyújtás feltételeit. A megállapodás az EU-ra, nem pedig az uniós országokra nézve kötelező érvényű.
 • A 2011/168/KKBP határozat célja a Büntetőbíróságot létrehozó szerződés, a Római Statútum egyetemes támogatottságának növelése, a Római Statútum sérthetetlenségének megőrzése, a Büntetőbíróság függetlenségének, valamint hatékony és eredményes működésének támogatása, a Büntetőbírósággal folytatott együttműködés előmozdítása, valamint a kiegészítő jelleg* elve alkalmazásának ösztönzése.
 • A 2011/168/KKBP határozat hatályon kívül helyezi a 2003/444/KKBP közös álláspontot.

FŐBB PONTOK

Az EU Tanácsa és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felelős az EU és az uniós országok 2011/168/KKBP határozat 2–5. cikkeinek végrehajtása érdekében hozott intézkedések koordinálásáért, különösen a következő 3 kérdés tekintetében:

Az egyetemes támogatottság növelése

 • Az EU és az uniós országok támogatják a Római Statútumban való lehető legszélesebb körű részvétel célkitűzését azáltal, hogy a kérdést felvetik a nem uniós országokkal (harmadik országok) vagy regionális szervezetekkel folytatott tárgyalásokon és politikai párbeszédek során, illetve a Római Statútumban megfogalmazott értékek, elvek és rendelkezések terjesztését célzó kezdeményezések elfogadása révén.
 • Az egyetemes támogatottság növelése érdekében az EU és az uniós országok együttműködnek az érdekelt államokkal, nemzetközi intézményekkel és nem kormányzati szervezetekkel.
 • Az uniós országok megosztják az érdekelt államokkal a statútum végrehajtásával kapcsolatban szerzett tapasztalataikat. Ezenkívül az EU és az uniós országok támogatják a nem uniós országok Római Statútumban való részvételéhez és a Római Statútum nem uniós országok általi végrehajtásához szükséges jogalkotási munkát.

A Büntetőbíróság függetlenségének garantálása

A Büntetőbíróság függetlenségének garantálása érdekében az EU és az uniós országok:

 • ösztönzik a Részes Államokat, hogy fizessék be a Büntetőbíróság költségvetéséhez való hozzájárulásukat;
 • ösztönzik a Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodáshoz való csatlakozásukat és annak megerősítését;
 • elősegítik a Büntetőbírósághoz kapcsolódó munkát végző bírák, ügyészek, tisztviselők és jogi tanácsadók képzésének és támogatásának biztosítását.

Hatékony működés támogatása

 • Az EU és az uniós országok szoros figyelemmel kísérik a Büntetőbírósággal való együttműködés fejleményeit. A Büntetőbíróság hatékony működésének támogatása céljából eseti megállapodásokat és egyezségeket is köthetnek. Ez az eset áll fenn az EU és a Büntetőbíróság együttműködésről és segítségnyújtásról szóló megállapodása esetében.
 • Az EU és az uniós országok lépéseket tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a nem uniós országok és a Büntetőbíróság közötti teljes körű együttműködés megvalósulását, ideértve az elfogatóparancsok gyors végrehajtását.
 • A nem uniós országok Büntetőbírósággal való együttműködésének hiányára adott 2013-as uniós válasz arra összpontosít, hogyan kezeljék az EU és az uniós országok az együttműködés elmulasztását.

Cselekvési terv

A 2011/168/KKBP határozat nyomán készült cselekvési terv a következőkre összpontosít:

 • a határozat célkitűzéseinek végrehajtására irányuló uniós tevékenységek összehangolása,
 • a Római Statútum egyetemes jellege és sérthetetlensége,
 • a Büntetőbíróság függetlensége,
 • a Büntetőbírósággal folytatott együttműködés és
 • a kiegészítő jelleg elvének alkalmazása.

HATÁLYBALÉPÉS

A megállapodás 2006. május 1–jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

A Büntetőbíróság a világ első és egyetlen állandó nemzetközi büntetőbírósága, amelynek székhelye Hágában (Hollandia) található. A Büntetőbíróság kivizsgálja és – indokolt esetben -– kihallgatja azokat a személyeket, akiket a nemzetközi közösséget érintő súlyos bűncselekményekkel vádoltak: népirtás*, háborús bűncselekmények*, emberiség elleni bűncselekmény* és az agresszió bűntette*. A Büntetőbíróságot a 2002. július 1-jén hatályba lépett Római Statútum hozta létre és szabályozza, amelyet azóta valamennyi uniós ország ratifikált.

KULCSFOGALMAK

Kiegészítő jelleg: ebben a szövegkörnyezetben azt az elvet jelenti, amelynek értelmében a Nemzetközi Büntetőbírósághoz csak végső esetben lehet fordulni, vagyis a Büntetőbíróság kizárólag a nemzeti bíróságok sikertelensége esetén folytathat nyomozást és eljárást.
Népirtás: valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával elkövetett cselekmények.
Háborús bűncselekmények: a nemzetközi humanitárius jogot (pl. a Genfi Egyezményeket) sértő cselekedetek. Ide tartozik például a hadifoglyokkal való rossz bánásmód, a túszok meggyilkolása, vagy települések szándékos megsemmisítése.
Emberiség elleni bűncselekmény: a támadásra vonatkozó ismeretekkel rendelkező polgári lakosságra irányuló széleskörű és szisztematikus támadás részeként elkövetett cselekedetek.
Az agresszió bűntette: olyan, természetében, súlyosságában és fokát tekintve agresszív cselekmény állami politikai vagy katonai akció felett hatékony ellenőrzés gyakorlására vagy irányítására alkalmas helyzetben lévő személy által történő kitervelése, előkészítése, kezdeményezése vagy végrehajtása, amely az ENSZ Charta súlyos megsértését jelenti.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2006/313/KKBP határozata (2006. április 10.) a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködési és segítségnyújtási megállapodás megkötéséről (HL L 115., 2006.4.28., 49. o.)

Megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködésről és segítségnyújtásról (HL L 115., 2006.4.28., 50–56. o.)

A Tanács 2011/168/KKBP határozata (2011. március 21.) a Nemzetközi Büntetőbíróságról és a 2003/444/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 76., 2011.3.22., 56–58. o.)

utolsó frissítés 15.05.2020

Top