EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kulturális javak kivitele

Kulturális javak kivitele

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

116/2009/EK rendelet a kulturális javak kiviteléről

MI A RENDELET CÉLJA?

Az európai kulturális javak védelme érdekében ez a rendelet kiviteli engedélyeken keresztül biztosítja, hogy a kulturális javak az Európai Unió (EU) vámterületén kívülre irányuló exportja egységes ellenőrzés alá essen.

FŐBB PONTOK

A rendelet a kulturális javak kivitelére vonatkozó szabályokat tartalmaz azok védelme céljából. Biztosítja, hogy a kulturális javak kivitele az EU külső határainál egységes ellenőrzés alá essen. A rendelet hatálya alá tartozó kulturális javak kategóriáit a rendelet I. melléklete sorolja fel.

Kiviteli engedély

 • A kulturális javaknak az EU vámterületén kívülre irányuló kiviteléhez kiviteli engedély bemutatása szükséges. Az exportőr ezt az engedélyt az adott uniós ország illetékes hatóságától köteles beszerezni. Az engedély az EU egész területén érvényes. Egy uniós ország megtagadhatja a kiviteli engedély kibocsátását, ha a kérdéses kulturális javakra művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelméről szóló jogszabályok vonatkoznak. Bizonyos körülmények között egy uniós ország engedélyezheti bizonyos kulturális javak engedély nélküli kivitelét.
 • A kiviteli engedélyt a kiviteli nyilatkozattal együtt kell bemutatni az illetékes vámhivatalban a kiviteli vámalakiságok teljesítése során. Az uniós országok korlátozhatják azoknak a vámhivataloknak a számát, amelyek jogosultak a kulturális javakkal kapcsolatos vámalakiságok elvégzésére.
 • A 1081/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet a 116/2009/EK rendeletben előírt kiviteli engedélyek megfogalmazására, kiállítására és használatára irányadó szabályokat állapítja meg.
 • Pontosan meghatározza a kiállítandó engedélyek típusait, használatát és érvényességi idejét. Az engedélyek 3 típusát különbözteti meg:
  • normál engedély – a 116/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó kivitel tekintetében főszabály szerint a normál engedélyt használják, amely engedély 1 évig érvényes;
  • egyedi nyílt engedély – hatálya alá tartozik a meghatározott kulturális javaknak valamely harmadik országba irányuló, használat és/vagy kiállítás céljából történő, tulajdonosa általi rendszeres, ideiglenes kivitele, az engedély 5 évig érvényes;
  • általános nyílt engedély – a múzeumok vagy más intézmények számára kiállított engedély, amely hatálya alá tartozik az olyan, állandó gyűjteményük részét képező javaknak az ideiglenes kivitele, amelyek alkalmasak az EU-ból valamely EU-n kívüli országba kiállítás céljából történő rendszeres, ideiglenes kivitelre. Ezen engedélyek érvényességi ideje legfeljebb 5 év.
 • A 3 nyomtatvány mintája az I., II. illetve III. mellékletben található.

Végrehajtás

 • A rendelet végrehajtása érdekében a nemzeti közigazgatási hatóságok kötelesek kölcsönös segítséget nyújtani egymásak, valamint együtt kell működniük a Bizottsággal. Meg kell teremteni továbbá az uniós országok vám- és egyéb illetékes hivatalai közötti együttműködést.
 • Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a rendelet megsértésével szemben.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A 116/2009/EU rendelet az eredeti jogi aktusnak (3911/92/EGK rendelet) és későbbi módosításainak kodifikált szövege. 2009. március 2 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 116/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a kulturális javak kiviteléről (kodifikált változat) (HL L 39., 2009.2.10., 1–7. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A kulturális javak kiviteli engedélyeinek kiadására jogosult hatóságok jegyzéke a 116/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően (HL C 164., 2009.7.16., 6–20. o.)

Kulturális javak kivitele esetén a vámalakiságok elvégzésére jogosult vámhivatalok jegyzéke a 116/09/EK tanácsi rendelet 5. cikke (2) bekezdésének (1) megfelelően (HL C 134., 2009.6.13., 9–13. o.)

utolsó frissítés 20.02.2017

Top