EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A természetes ásványvizekre vonatkozó uniós normák

A természetes ásványvizekre vonatkozó uniós normák

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/54/EK irányelv – a természetes ásványvizek kinyerése és forgalmazása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Harmonizálja a természetes ásványvizek forgalmazásának feltételeit, valamint biztosítja a biztonságos emberi fogyasztásukat.

FŐBB PONTOK

 • A nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a víz megfeleljen az uniós jogszabályoknak, mielőtt természetes ásványvízként ismerik el. Minden uniós országnak tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot az elismerés megadásáról vagy visszavonásáról.
 • Az Európai Unióba behozott természetes ásványvíz eredetét igazolni kell, valamint a terméknek azonos feltételeknek kell megfelelnie, mint a hazai versenytársainak.
 • A természetes ásványvíz kizárólag bizonyos kezeléseknek vethető alá, például a nem stabil részecskék – mint a kén- és vasvegyületek – elválasztása.
 • A természetes ásványvíz sem a víznyerőhelyen, sem értékesítéskor nem tartalmazhat parazitákat, coliform baktériumokat és egyéb, az emberi egészségre káros összetevőket.
 • A természetes ásványvizek csomagolására használt tartályokat megfelelő zárszerkezettel kell ellátni a szennyeződés elkerülése érdekében.
 • A természetes ásványvíz a következő meghatározásoknak megfelelően értékesíthető:
  • természetes ásványvíz;
  • szén-dioxiddal dúsított* természetes ásványvíz;
  • természetes szénsavat tartalmazó* természetes ásványvíz;
  • természetes ásványvíz a forrásból származó szén-dioxiddal dúsítva.
 • A természetes ásványvizek címkéjén kötelező a következő információk feltüntetése:
  • a víz analitikai összetételére vonatkozó megjelölés;
  • a forrás kinyerésének helye és a forrás neve;
  • információk az esetleges kezelésekről, amelyeknek az ásványvizet alávetették.
 • Tilos az azonos forrásból származó természetes ásványvizet több különböző kereskedelmi megnevezéssel forgalomba hozni.
 • Tilos olyan jellemzőket tulajdonítani a víznek, amelyekkel a víz nem rendelkezik.
 • A „forrásvíz” kifejezést fenn kell tartani a természetes állapotában emberi fogyasztásra szánt és a helyszínen palackozott víz számára, amely megfelel a jogszabály egészségügyi és címkézési előírásainak.
 • Amennyiben a nemzeti hatóság úgy ítéli meg, hogy valamelyik természetes ásványvíz veszélyt jelenthet az emberi egészségre, korlátozhatja vagy betilthatja annak forgalmazását. A döntésről tájékoztatja az uniós országokat és a Bizottságot.
 • A jogszabály nem vonatkozik a gyógyszernek minősülő vizekre és olyan természetes ásványvizekre, amelyeket gyógyászati célokra használnak termál- vagy gyógyfürdőkben.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. július 16 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság „Természetes ásványvizek és forrásvizek” című oldalát.

KULCSFOGALMAK

* Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz: olyan víz, amelyet nem a vízadó rétegből vagy vízlelőhelyről származó szén-dioxiddal (CO2) dúsítanak.

* Természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz: olyan víz, amelynek széndioxid-tartalma az ülepítés és palackozás után megegyezik a víznyerőhelyen megállapított eredeti széndioxid-tartalmával. Ez figyelembe veszi a műveletek során keletkezett veszteség miatt szükséges, ugyanabból a vízadó rétegből vagy vízlelőhelyről származó szén-dioxid pótlását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/54/EK irányelve (2009. június 18.) a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról (Átdolgozás) (HL L 164., 2009.6.26., 45–58. o.)

utolsó frissítés 12.04.2016

Top