Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Fogyasztói hitelmegállapodások

Go to the summaries’ table of contents

Fogyasztói hitelmegállapodások

A hitelpiac fejlődését az Európai Unióban a fogyasztói jogok megerősítésének kell kísérnie. A nemzeti rendelkezések harmonizációjának a határon átnyúló hitelek elérhetőségét is lehetővé kell tennie.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelve a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A hitelpiac fejlődését az Európai Unióban a fogyasztói jogok megerősítésének kell kísérnie. A nemzeti rendelkezések harmonizációjának a határon átnyúló hitelek elérhetőségét is lehetővé kell tennie.

MIRŐL SZÓL EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv az európai uniós országoknak az áruk és szolgáltatások (nyaralások, áruk, új autó stb.) vásárlásának finanszírozásához hitelt igénylő fogyasztók számára nyújtott hitelekkel kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit harmonizálja. Megnyitja az európai fogyasztói hitelpiacot, egyúttal javítja a szerződéses feltételek átláthatóságát és a fogyasztóvédelem szintjét.

Ez az irányelv nem alkalmazandó azonban a következő hitelmegállapodásokra:

 • amelyek fedezete a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2014/17/EU irányelv által szabályozott jelzálog;
 • amelyet föld vagy ingatlan szerzése céljából írtak alá; ezek tekintetében a 2014/17/EU irányelv az irányadó;
 • amelyek összértéke kevesebb mint 200 EUR vagy nagyobb mint 75 000 EUR. Legkésőbb 2016. március 21-ig (amely napig a 2014/17/EU irányelvet kötelező átültetni), az irányelv hatályát az olyan fedezet nélküli hitelmegállapodásokra is ki kell terjeszteni, amelyeket lakóingatlan 75 000 EUR-nál nagyobb összegű felújítása érdekében kötnek.

FŐBB SZEMPONTOK

Amikor a hitellel kapcsolatos reklám a hitelköltségekre vonatkozó szempontokat (például a kamatlábat) is tartalmazza, a reklámba reprezentatív példa alapján általános tájékoztatást is bele kell foglalni - többek között - a következő elemekre kitérve:

 • a hitelkamatlábbal és a hitelköltséggel kapcsolatos részletek;
 • a hitel összege;
 • a teljeshiteldíj-mutató, amely százalékban fejezi ki a hitel felvételével kötelezően együtt járó költségeket (hitelkamatláb, adminisztrációs díj, kötelező biztosítási díjak, garanciadíjak).

A szerződéskötést megelőző időszakban a hitelező ésszerű határidőn belül köteles jól érthető információkat nyújtani a felkínált hitel leglényegesebb jellemzőiről. E tájékoztatás - többek között - a következőkre terjed ki:

 • a hitelmegállapodás időtartamának megjelölése;
 • a hitel teljes összege;
 • a hitelkamatláb és az arra vonatkozó feltételek;
 • a teljeshiteldíj-mutató és a fogyasztó által visszafizetendő teljes összeg;
 • a törlesztések összege, száma és gyakorisága;
 • a hitelmegállapodással összefüggő vagy abból eredő díjak;
 • a késedelmes fizetések és nemteljesítések következményei.

A fogyasztók számára egységes formában kell a tájékoztatást nyújtani.

A hitelmegállapodásoknak szintén hasonló információkat kell hasonló formában tartalmaznia.

A hitelezők kötelesek:

 • megfelelő magyarázatokat nyújtani a fogyasztók számára annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók igényeiknek és pénzügyi helyzetüknek megfelelő hitelmegállapodást köthessenek;
 • fogyasztóik fizetőképességét értékelni a hitelmegállapodás aláírása előtt, egyúttal tiszteletben tartani fogyasztóik tájékoztatáshoz való jogát, amikor azok hitelkérelmét - a hitelekkel kapcsolatos adatbázisok megtekintése után - elutasítják.

A fogyasztóknak:

 • 14 nap áll rendelkezésükre a megállapodástól - indokolás nélkül - való elállásra;
 • bármikor joguk van a hitel határidő előtti visszafizetésére, feltéve, hogy a hitelező méltányos és objektíven indokolt ellentételezésben részesül.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2008. június 11-én lépett hatályba, és legkésőbb 2010. június 11-ig kellett átültetni.

További információk az Európai Bizottság honlapjának a fogyasztói jogokról szóló oldalán találhatók.

Ezenkívül további információk olvashatók a fogyasztói hitelekről szóló irányelvben, valamint az irányelvről szóló egyéb kérdésekkel és annak végrehajtásával kapcsolatban.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/48/EK irányelv

2008.6.11.

2010.6.11.

HL L 133., 2008.5.22., 66-92. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/17/EU irányelv

2014.3.20.

2016.3.21.

HL L 60., 2014.2.28., 34-85. o.

utolsó frissítés 05.01.2015

Top