EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A dohányáruk reklámozása és szponzorálása

A dohányáruk reklámozása és szponzorálása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/33/EK irányelv a dohánytermékek reklámozásáról és szponzorálásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv szabályozza a dohányáruk* nyomtatott médián, rádión, az információs társadalom szolgáltatásain és a dohánytermékekhez kapcsolódó szponzori tevékenységeken keresztül történő reklámozását* és népszerűsítését.

FŐBB PONTOK

 • Sajtó és nyomtatott kiadványok: tilos a reklámtevékenység, kivéve a kizárólag a dohányipari dolgozók számára szánt kiadványokban, illetve az Unión kívüli országokban nyomtatott és kiadott olyan kiadványokban, amelyeket nem uniós közönségnek szánnak.
 • Rádió: a reklámozás minden formája tilos. Rádióműsorokat nem szponzorálhatnak olyan vállalkozások, amelyek elsődleges tevékenysége a dohánytermékek gyártása és értékesítése.
 • Szponzorálás: tilos a több uniós országot érintő vagy több uniós országban zajló rendezvények és tevékenységek szponzorálása. A tilalom kiterjed a dohánytermékek ingyenes terjesztésére is.
 • Az irányelv jogszerűségét az Európai Unió Bírósága 2006 decemberében megerősítette.
 • 2008 májusában az Európai Bizottság az irányelv végrehajtásáról szóló jelentést tett közzé.
 • Az irányelv kiegészítéseként az audiovizuális médiaszolgáltatások tekintetében további szabályokat vezettek be, amelyek tilalom alá helyezik a dohánytermékek reklámozását és a termékmegjelenítést a televízióban és a lekérhető szolgáltatásokban (vagyis olyan szolgáltatásokban, amelyek révén a felhasználó az általa kiválasztott időpontban tekintheti meg a műsorszámokat, mert például azok elérhetők a műsorszolgáltató honlapján).
 • Emellett egy kötelező erővel nem rendelkező tanácsi ajánlás arra ösztönzi az uniós kormányokat, hogy az országuk határain belül zajló reklámtevékenység korlátozása érdekében hozzanak intézkedéseket, például az alábbiakat:
  • promóciós gyakorlatok – például ajándék hamutartók, öngyújtók, árengedmények biztosításának – betiltása;
  • dohányáruk helyi – óriásplakáton, árusítóhelyen, moziban történő – reklámozásának betiltása;
  • az uniós jogszabályok által nem tiltott reklám-, marketing-, illetve szponzorálási tevékenységhez, valamint promóciós kampányokhoz köthető költségekre vonatkozó információszolgáltatási kötelezettség előírása a gyártók, az importőrök és a nagy mennyiséget forgalmazó kereskedők számára.
 • A 2014/40/EU irányelv kiterjesztette a dohányáruk reklámozására és népszerűsítésére vonatkozó uniós szabályok hatályát az elektronikus cigarettákra.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. június 20-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 2005. július 3 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

* KULCSFOGALMAK

Dohánytermék: minden olyan termék, amelyet dohányzásra, felszippantásra, szopogatásra vagy rágásra szánnak, amennyiben az – akár csak részben – dohányt tartalmaz.

Reklám: a kereskedelmi tájékoztatás minden olyan formája, amelynek célja egy dohánytermék közvetlen vagy közvetett reklámozása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről (HL L 152., 2003.6.20., 16–19. o.)

A 2003/33/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1–24. o.)

Egységes szerkezetbe foglalt változat

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 1–38. o.)

Egységes szerkezetbe foglalt változat

A Tanács 2003/54/EK ajánlása (2002. december 2.) a dohányzás megelőzéséről és a dohányzás elleni küzdelem megerősítésére vonatkozó kezdeményezésekről (HL L 22., 2003.1.25., 31–34. o.)

utolsó frissítés 25.07.2016

Top