EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Orvosi ellátás hajók fedélzetén

Orvosi ellátás hajók fedélzetén

A tengerjáró hajók olyan munkahelyek, amelyek - a földrajzi elszigeteltségből adódóan - fokozott kockázatot jelentenek a fedélzeten dolgozók biztonságára és egészségére nézve. A hajókon megfelelő - és rendszeresen ellenőrzött - felszereléseket kell biztosítani ahhoz, hogy az ott dolgozók megkaphassák a tengeren a szükséges orvosi ellátást.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/29/EGK irányelve (1992. március 31.) a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről

ÖSSZEFOGLALÓ

A tengerjáró hajók olyan munkahelyek, amelyek - a földrajzi elszigeteltségből adódóan - fokozott kockázatot jelentenek a fedélzeten dolgozók biztonságára és egészségére nézve. A hajókon megfelelő - és rendszeresen ellenőrzött - felszereléseket kell biztosítani ahhoz, hogy az ott dolgozók megkaphassák a tengeren a szükséges orvosi ellátást.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja biztonsági és egészségvédelmi minimumrendszerek biztosítása az orvosi ellátás javításához a hajók fedélzetén.

FŐBB PONTOK

Minden uniós országnak gondoskodnia kell arról, hogy az abban az országban lajstromozott, illetve az azon ország lobogója alatt közlekedő hajók rendelkezzenek orvosi felszereléssel. A követelmények részletei a hajó kategóriája, valamint az irányelv mellékletében felsorolt részletek szerint alakulnak. Ezenkívül:

  • Minden hajón mindegyik mentőcsónakjához tartozóan egy vízmentesen zárható mentőládát kell tárolnia.
  • Minden ötszáz bruttó tonnát meghaladó hajón, amely tizenöt vagy annál több munkavállalóból álló személyzettel rendelkezik és három napnál hosszabb ideig tartó úton van, orvosi ellátás biztosítására alkalmas betegszobát kell kialakítani.
  • Minden olyan hajón, amelyen száz vagy több munkavállalóból álló személyzet dolgozik és három napnál tovább tartó nemzetközi úton vesz részt, alkalmazni kell egy orvost.

Minden veszélyes anyagokat szállító hajón megfelelő antidotumokat kell szállítani. A kompoknak (a II. mellékletben foglaltak szerint) meghatározott mennyiségű antidotumot kell szállítaniuk, mégpedig azért, mert a veszélyes anyagok szállításáról nem minden esetben tudnak előre, kivéve, ha a szokásos átkelés két óránál rövidebb ideig tart. A rendelkezésre álló antidotumokat ellenőrző jegyzékbe foglalva kell részletezni.

Az orvosi felszerelés biztosítása a tulajdonos feladata. A kapitány - vagy egy kijelölt képviselője - felelős a felszerelés kezeléséért, amelyet jó állapotban kell tartani, feltöltéséről pedig a tulajdonos kizárólagos költségén kell rendszeresen gondoskodni.

Az orvosi felszereléshez használati útmutatót kell mellékelni, ideértve a szükséges antidotumok felhasználására vonatkozó információkat is.

A hivatásos tengerészképzésbe a baleset vagy súlyos egészségügyi veszélyhelyzet esetén azonnal foganatosítandó orvosi intézkedésekkel kapcsolatos alapképzést is bele kell foglalni. A kapitánynak - vagy az orvosi felszerelésért felelős megbízott munkavállalónak - legalább ötévente különleges képzésben kell részesülnie.

Központokat kell kijelölni, ahol a munkavállalók ingyenes orvosi tanácsadásban részesülhetnek rádión keresztül, például olyan orvosoktól, akik a hajók fedélzetén jellemző különleges állapotokkal kapcsolatos képzésen vettek részt.

Az uniós országoknak éves ellenőrzéseket kell folytatniuk, amelyek során azt vizsgálják meg, hogy az orvosi felszerelés megfelel-e az irányelv követelményeinek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Ez az irányelv 1992. április 10-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

A bizottság közleménye Iránymutatás a tengerészek, az utasok és a hajók fedélzetén tartózkodó más személyek egészségvédelméről, hazaszállításáról és utazásának megszervezéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

92/29/EGK irányelv

1992.4.10.

1994.12.31.

HL L 113., 1992.4.30., 19-36. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

-

HL L 284., 2003.10.31., 1-53. o.

2007/30/EK irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27., 21-24. o.

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

-

HL L 311., 2008.11.21., 1-54. o.

A 92/29/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 08.05.2020

Top