EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Munkahelyi egészség és biztonság – általános szabályok

Munkahelyi egészség és biztonság – általános szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 89/391/EGK irányelve – intézkedések a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítására

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását célzó intézkedéseket vezet be. Kötelezettségeket állapít meg a munkáltatók* és a munkavállalók* számára a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések csökkentése érdekében.

FŐBB PONTOK

Az irányelv minden köz- és magánszektorbeli tevékenységre alkalmazandó (ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, közigazgatási, szolgáltatási, oktatási, kulturális, szabadidős stb.).

Kiköti, hogy a munkáltatók feladata:

  • Munkavállalóik munkahelyi biztonságának és egészségének biztosítása. Ennek körébe tartozik a kockázatok értékelése és elkerülése, átfogó megelőzési politika kialakítása, valamint megfelelő oktatás nyújtása a munkavállalók részére.
  • A munkahelyi kockázatok megelőzéséért felelős személy kinevezése.
  • A szükséges elsősegély-nyújtási, tűzoltási és a munkavállalók evakuálására vonatkozó intézkedések meghozatala.
  • A munkavállalók egyes csoportjait fenyegető kockázatok értékelése és gondosodás a szükséges védintézkedésekről.
  • A munkavállalók és/vagy képviselőik ellátása minden vonatkozó információval a lehetséges egészségi és biztonsági kockázatokról, valamint az azok elkerülésére tett intézkedésekről.
  • Konzultáció a munkavállalókkal és/vagy képviselőikkel, valamint bevonásuk minden, a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó kérdéssel kapcsolatos megbeszélésbe.
  • Annak biztosítása, hogy minden munkavállaló megfelelő, a munkája szempontjából releváns biztonsági és egészségvédelmi oktatásban részesüljön.

További lényeges pontok

  • Minden munkavállaló kötelessége, hogy a lehető legnagyobb mértékben vigyázzon a saját és munkatársai biztonságára és egészségére.
  • Különleges védelmet kell biztosítani azon munkavállalóknak, akik különösen kitettek a lehetséges munkahelyi kockázatoknak és veszélyeknek.
  • Az irányelv nem vonatkozik bizonyos közszolgálati tevékenységekre, mint amilyen a fegyveres erők, a rendőrség, vagy a polgári védelmi szolgálatok egyes elemei.

KULCSFOGALMAK

* Munkavállaló: egy munkáltató által alkalmazott személy, beleértve a gyakornokokat és szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókat, de nem beleértve a háztartási alkalmazottakat.

* Munkáltató: olyan, egy adott vállalkozásért felelősséggel tartozó természetes vagy jogi személy, amellyel vagy akivel valaki munkaviszonyban áll.

HÁTTÉR

JOGI AKTUS

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

89/391/EGK irányelv

1989.6.19.

1992.12.31.

HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31., 1–53. o.

2007/30/EK irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27., 21–24. o.

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21., 1–54. o.

A 89/391/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 08.05.2020

Top