EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Egész életen át tartó tanulás: európai képesítések

Egész életen át tartó tanulás: európai képesítések

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozása – ajánlás

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) néven közös rendszert hoz létre, amelynek révén az uniós országok és a területükön tevékenykedő oktatási intézmények, munkaadók és magánszemélyek összevethetik az EU különböző oktatási és képzési rendszereiben megszerzett képesítéseket. Ez az eszköz alapvető fontosságú az egységes európai munkaerőpiac kialakítása szempontjából.

FŐBB PONTOK

 • A kompetenciák és képesítések átláthatóbbá tétele révén az Európai Képesítési Keretrendszer hozzájárul az Erasmus+ program népszerűsítéséhez. Harmonizált felépítésének köszönhetően a keretrendszer jól kiegészíti az uniós polgárok európai munkavállalását és képzését segítő Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) és Europass kezdeményezés tevékenységét.
 • A felsőoktatást (egyetemi és hasonló szintű intézményekben folyó oktatást) és a szakképzést egyaránt felölelő EKKR hozzájárul a munkavállalók és a diákok mobilitásának növeléséhez azáltal, hogy lehetővé teszi képesítéseik külföldi elismerését.
 • Az EKKR nem a tanulmányok időtartamát, hanem a tanulási eredményt veszi alapul. A fő referenciaszint-jellemzők a következők:
  • készségek (a tudás alkalmazásának a képessége feladatok elvégzése és problémamegoldás céljából);
  • kompetencia (a tudás és a készségek használatának képessége munkahelyi vagy tanulási helyzetekben); és
  • tudás.
 • Az Európai Képesítési Keretrendszer nyolc referenciaszintből áll, amelyek mindegyike meghatározza, hogy a tanuló mit tud és mit képes megérteni, illetve elvégezni. Például az 1. szint (alapvető általános tudás) az oktatásban és képzésben nem részesült személyekre, míg a 8. szint (a legmagasabb szintű tudás) doktori fokozattal rendelkező személyekre alkalmazandó.
 • Az EKKR célja nem az, hogy a nemzeti képesítési keretrendszerek helyébe lépjen, hanem a közöttük folyó együttműködés megkönnyítése. Az Európai Képesítési Keretrendszerben részt vevő országok nemzeti koordinációs pontokat jelölnek ki, amelyek nemzeti szinten összehangolják a végrehajtást, valamint tájékoztatást nyújtanak arról, hogyan kapcsolódnak a nemzeti képesítési rendszerek az Európai Képesítési Keretrendszerhez.

HÁTTÉR

Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat elősegítette a mobilitást és az átláthatóságot az EU oktatási rendszerein belül. Mindeközben a bolognai folyamat az uniós felsőoktatási rendszert előmozdította az összehasonlíthatóság, a kompatibilitás és a koherencia útján, ami felkeltette az igényt a szakképzést érintő hasonló fellépésre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (HL C 111., 2008.5.6., 1–7. o.)

utolsó frissítés 12.01.2016

Top