EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Egész életen át tartó tanulás – kulcskompetenciák

Egész életen át tartó tanulás – kulcskompetenciák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/962/EK ajánlás az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás arra ösztönzi az uniós kormányokat, hogy a kulcskompetenciák tanítását és tanulását az egész életen át tartó tanulási stratégiáik részévé tegyék. Az ajánlás nyolc olyan alapvető kulcskompetenciát fogalmaz meg, amelyek egy tudásalapú társadalomban minden egyén számára alapvető fontosságúak.

FŐBB PONTOK

 • A nyolc kulcskompetencia a következő:
 • 1.

  Anyanyelven folytatott kommunikáció: annak képessége, hogy az egyén fogalmakat, gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket tud kifejezni és értelmezni szóban és írásban egyaránt.

 • 2.

  Idegen nyelven folytatott kommunikáció: a fentieket mediációs készségekkel egészíti ki (pl. összefoglalás, parafrazeálás, tolmácsolás vagy fordítás), valamint interkulturális megértés.

 • 3.

  Matematikai, tudományos és műszaki kompetenciák: magabiztos számolni tudás, a természeti világ működésének megértése, valamint a tudás és a technológia alkalmazása az érzékelt emberi szükségletekre adott válaszként (pl. orvostudomány, közlekedés vagy kommunikáció).

 • 4.

  Digitális kompetencia: az információs társadalomhoz kötődő technológiák magabiztos és kritikus használata a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén.

 • 5.

  A tanulás elsajátítása: a saját tanulás egyéni vagy csoportos megszervezésének képessége.

 • 6.

  Szociális és állampolgári kompetenciák: hatékony és építő módon történő részvétel a társadalmi és szakmai életben, valamint aktív és demokratikus állampolgári részvétel, különösen az egyre sokfélébb társadalmakban.

 • 7.

  Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia: az elképzelések megvalósításának képessége a kreativitás, innováció és a kockázatvállalás révén, valamint a tervek készítésének és végrehajtásának képessége.

 • 8.

  Kulturális tudatosság és kifejezőkészség: az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését a különböző művészeti ágakban (a zenében, az irodalomban, a képzőművészetben és az előadó-művészetben).

 • Az Európai Bizottság:
  • hozzájárul az oktatási és képzési rendszerek fejlesztését célzó nemzeti erőfeszítésekhez;
  • a nyolc kulcskompetencia használatával ösztönzi az egymástól tanulást és a bevált gyakorlatok cseréjét;
  • ösztönzi a nyolc kulcskompetencia szélesebb körű alkalmazását a kapcsolódó uniós szakpolitikákban;
  • kétévente jelentést tesz az elért haladásról.
 • 2009-ben az EU új, az Oktatás és képzés 2020 nevet viselő, 2020-ig érvényes stratégiai programot fogadott el az oktatás és képzés terén folytatott uniós együttműködésről. Ez felváltja a korábbi, „Oktatás és képzés 2010” keretrendszert. A program meghatározta az egész életen át tartó tanulás és mobilitás szükségességének megvalósítását, valamint a változásokra jobban reagálni tudó, a világra nyitottabb oktatási és szakképzési rendszerek kialakítását.
 • 2014-ben az Erasmus+ vette át az egész életen át tartó tanulás programját és hat, korábban különálló oktatási, képzési és ifjúsági programot.

HÁTTÉR

Az egyre inkább globalizált világban az egyéneknek a készségek széles skálájára van szükségük a gyorsan változó környezethez történő alkalmazkodás és a boldogulás érdekében. Az egész életen át tartó tanulás eredeti programját úgy tervezték meg, hogy az élet bármely szakaszában tanulási lehetőségeket nyújtson az egyéneknek.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/962/EK ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (HL L 394., 2006.12.30., 10–18. o.).

utolsó frissítés 10.10.2016

Top