Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Az ifjúságról szóló fehér könyv

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Az ifjúságról szóló fehér könyv

A fehér könyv fő célkitűzése, hogy új keretrendszert javasoljon az ifjúságpolitika terén érintett szereplők közötti együttműködésre vonatkozóan, hogy jobban be lehessen vonni a fiatalokat az őket érintő döntésekbe.

JOGI AKTUS

European Commission white paper of 21 November 2001 – A new impetus for European youth [COM(2001) 681 final – Not published in the Official Journal] (Az Európai Bizottság 2001. november 21-i fehér könyve – Lendületbe hozzuk az európai ifjúságot [COM(2001) 681 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt években Európa olyan gazdasági és társadalmi-kulturális változásokon ment keresztül, amelyek jelentős hatással vannak az ifjúságra is. A Bizottság az érdekelt felekkel és a fiatalok bevonásával folytatott széles körű, nemzeti és európai szintű megbeszéléseket követően azzal a reménnyel fogadta el ezt a fehér könyvet, hogy megfeleljen a fiatalok elvárásainak, lehetőséget adjon nekik elképzeléseik kifejezéséhez, valamint olyan eszközöket biztosítson a számukra, amelyek segítségével nagyobb mértékben járulhatnak hozzá a társadalmi folyamatokhoz.

Az ifjúságról szóló fehér könyv válaszként szolgál a fiataloknak a közösségi életben való részvétel hagyományos formáival szembeni nagy fokú elégedetlenségére is. A kormányzásról szóló fehér könyv (EN) (FR) példáját követve arra szólítja fel az európai fiatalokat, hogy váljanak aktív polgárokká.

Annak érdekében, hogy segítse az Európai Unió országait és régióit a fiatalok támogatását célzó intézkedések meghozatalában, a fehér könyv két összetevőből álló, új együttműködési keretrendszert javasol: az EU-tagállamok közötti együttműködés fokozása és a fiatalokkal kapcsolatos tényezők nagyobb arányú figyelembevétele az ágazati politikákban.

Az EU-tagállamok közötti együttműködés fokozása

A „nyitott koordinációs módszer” ösztönzi az EU-tagállamok közötti együttműködést, és felhasználja az Európa területén alkalmazott bevált gyakorlatokat. Iránymutatásokat ad az EU számára, valamint meghatározza az EU-tagállamok által kitűzött rövid, közép- és hosszú távú célkitűzések elérésének ütemtervét, ezenkívül nyomon követési mechanizmusokat is biztosít. Ezzel összefüggésben a fehér könyv nemzeti koordinátor kinevezését javasolja a Bizottság képviselőjeként a fiatalokat érintő kérdésekkel kapcsolatban.

A munkamódszer kiemelt kérdései a következők:

  • Új eszközök bevezetése, amelyek lehetővé teszik a fiatalok részvételét a közösségi életben. A Bizottság javasolja, hogy tegyék általánosan ismertté a regionális és nemzeti ifjúsági tanácsokat, és újítsák meg az Európai Ifjúsági Fórumot, hogy még hatékonyabban képviselhesse az ifjúság érdekeit. 2003-ban és 2004-ben a Bizottság kísérleti projekteket vezetett be azzal a céllal, hogy ösztönözze a fiatalok részvételét;
  • Az európai térségre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás javítása. A Bizottság e célból olyan internetes portál és fórum létrehozását javasolja, amelyen keresztül a fiatalok információkat szerezhetnek és kinyilváníthatják véleményüket;
  • Az önkéntes szolgálat ösztönzése. Az önkéntes szolgálat fontos eszköze az oktatási tapasztalatok gyűjtésének és a fiatalok társadalmi életbe történő bevonásának mind európai szinten – az Európai Önkéntes Szolgálat keretében (az Európai Önkéntes Szolgálat a Cselekvő Ifjúság program része) –, mind nemzeti, regionális és helyi szinten, és ennek elősegítésére az uniós országoknak jobban kell törekedniük a mobilitást gátló, fennmaradó akadályok kiküszöbölésére;
  • A fiatalokat érintő kérdések ismertebbé tétele. Ez többek között magában foglalja a meglévő kutatási munka és struktúrák európai szintű összekapcsolását is.

A fiatalokkal kapcsolatos tényezők beépítése az ágazati szakpolitikákba

A fehér könyv előírja, hogy az uniós és nemzeti politikák nagyobb mértékben vegyék figyelembe a fiatalok igényeit. A leginkább érintett szakpolitika a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem, az oktatás, az élethosszig tartó tanulás és a mobilitás. A fiatalok önállóságával kapcsolatos összetett kérdés is szerepel a jövőbeli munkaprogramban.

Háttér

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 149. cikke alapján (ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikke) az utóbbi években különböző, fiataloknak szánt európai szintű intézkedéseket vezettek be az oktatás, a foglalkoztatás, a szakképzés és az információtechnológia terén. Az EU-tagállamok ezenkívül együttműködésbe kezdtek a fiatalok közötti eszmecserét és mobilitást érintő kérdésekkel kapcsolatban.

Ezeket az egyedi intézkedéseket az Európai Parlament és a Minisztertanács a programok elfogadásakor vagy például a fiatalok részvételével, társadalmi integrációjával, illetve később a fiatalok kezdeményezőképességével kapcsolatos határozatok formájában folyamatosan támogatta. A Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság rendszeresen pozitív és ösztönző véleményt nyilvánított a fiatalokat érintő szempontokról. Ezeket az információkat ugyanakkor nagyobb mértékben kell felhasználni, és a még mindig kezdetleges együttműködést meg kell szilárdítani a fiatalok érdekében, az ő bevonásukkal.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácshoz (2004. október 22.) – Az „Lendületbe hozzuk az európai ifjúságot” című fehér könyv nyomon követése: az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés keretében végzett tevékenységek mérlege [COM(2004) 694 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A Bizottság áttekinti a fehér könyv közzététele óta elért eredményeket a Tanács által kifejezetten ráruházott megbízás, valamint az érintettekkel kapcsolatban tett kötelezettségvállalások figyelembevételével. A Bizottság teljesítette valamennyi kötelezettségvállalását, és széles körben mozgósította a fiatalokat, az ifjúsági szervezeteket, a hatóságokat, a minisztereket és az európai intézményeket.

Annak megakadályozására, hogy a fehér könyv révén ösztönzött új lendület ne csökkenjen, a Bizottság úgy véli, hogy a Tanácsnak figyelembe kell vennie a következő szempontokat:

  • meg kell vitatnia az európai együttműködési keretrendszer legfontosabb célkitűzéseit;
  • újra kell értékelnie az ifjúságpolitika terén megvalósított nyílt koordinációs módszer rugalmasságát és hatékonyságát;
  • a nyílt koordinációs módszernek hatékony, nemzeti szintű összefogást kell eredményeznie annak érdekében, hogy a fiatalok támogassák a folyamatot, illetve elkötelezzék magukat a megvalósítása mellett;
  • strukturált és hatékony módon, rendszeresen ki kell kérni a fiatalok véleményét, mind nemzeti, mind európai szinten.

Utolsó frissítés: 13.04.2011

Top