EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A felsőoktatás minősége

Európa világvezető az oktatás terén. Európa oktatásügyi miniszterei ezen élvonalbeli szerep fenntartása érdekében javaslatot tettek arra, hogy a felsőoktatási rendszerekbe minőségértékelési és minőségbiztosítási mechanizmusokat vezessenek be.

JOGI AKTUS

A Tanács 98/561/EK ajánlása a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos európai együttműködésről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) országai 1998-ban megállapodtak abban, hogy átlátható minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszereket hoznak létre a felsőoktatás terén. A felsőoktatás minőségének megőrzése és javítása érdekében, egyúttal a nemzeti feltételek, az európai dimenzió és a nemzetközi előírások megfelelő figyelembevétele mellett e rendszereknek az ajánlás szerint a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

  • a minőségértékelést és minőség-ellenőrzést végző szervek autonómiája és függetlensége;
  • az értékelési eljárások ahhoz való igazítása, ahogyan az intézmények önmagukat látják;
  • belső és külső értékelés;
  • valamennyi szereplő (tanárok, adminisztrációt ellátó személyek, hallgatók, öregdiákok, szociális partnerek, szakmai egyesületek, külföldi szakértők) bevonása;
  • az értékelések közzététele.

Egy 2006. évi együttes európai parlamenti és tanácsi ajánlás belső minőségbiztosítási rendszereknek a - bolognai folyamat keretén belül Bergenben elfogadott szabványokkal és iránymutatásokkal összhangban történő - bevezetésére, valamint a Minőségbiztosítási Ügynökségek Európai Nyilvántartásának (EQAR) a létrehozására hívott fel. Az ajánlás arra kérte a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé felsőoktatási intézményeik számára olyan minőségbiztosítással vagy akkreditálással foglalkozó ügynökség kiválasztását az EQAR-listáról, amely megfelel saját igényeiknek és arculatuknak, feltéve, hogy ez összeférhető nemzeti jogszabályaikkal, vagy nemzeti hatóságaik ezt lehetővé teszik.

Háromévenkénti jelentések

A felsőoktatásban a minőségbiztosítás terén elért fejlődés nyomon követésére jelentések készülnek. Bár történt előrelépés, néhány hiányosságra azért fény derült. A 2014. évi jelentés a minőségbiztosítás által a felsőoktatás számára nyújtott támogatás terén felismert hiányosságokról számol be. Ilyen terület a hozzáférés kiszélesítése, a foglalkoztathatóságnak és a nemzetközivé tételnek, illetve a doktori képzésnek és a humánerőforrás-stratégiáknak a javítása. E hiányosságok áthidalása érdekében a minőségbiztosításnak a teljesült követelményeket kipipáló eljárás helyett egy minőségi belső kultúrát létrehozó támogatássá kell válnia a felsőoktatási intézményekben.

A minőségbiztosítás ágazati alapú megközelítésére van szükség, valamint annak feltárására, hogy megállapítható-e néhány olyan alapvető elv és iránymutatás, amely valamennyi ágazatra érvényes és valamennyi képesítésre alkalmazható.

Tervezett lépések

Az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó minőségbiztosítás terén az európai együttműködést javító lépések többek között a következők:

  • az oktatás különböző alszektorainak minőségbiztosítása közötti koherencia javításának szükségességével és megvalósíthatóságával kapcsolatos konzultáció;
  • az európai szabványok és iránymutatások reformja az eljárásos megközelítés helyett a magasabb minőségi szabványok hangsúlyozásával, valamint azok hatályának kiterjesztésével;
  • a meglévő eszközök összhangja: a minőségbiztosítást támogató, átláthatóságot szolgáló olyan eszközök alkalmazásának további előmozdítása, mint amilyen az EQF, az ECTS, az EQAVET és az Europass;
  • együttműködés a tagállamokkal további minőségbiztosítással foglalkozó ügynökségeknek az arra való ösztönzése terén, hogy jelentkezzenek az EQAR rendszerbe, és tegyék lehetővé az EQAR-ban nyilvántartott külföldi ügynökségek számára a felsőoktatási rendszerükben való működést;
  • a minőségbiztosítás terén való nemzetközi együttműködés előmozdítása a partnerek közötti politikai párbeszéd révén, illetve a felsőoktatási intézmények közötti globális partnerségek alapjaként (az Erasmus+-on keresztül).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

98/561/EK ajánlás

-

-

HL L 270., 1998.10.7.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/143/EK ajánlása a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos további európai együttműködésről (Hivatalos Lap L 64., 2006.3.4.).

A Bizottság Jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Jelentés a felsőoktatási minőségbiztosítás terén elért eredményekről (COM(2009) 487 végleges, 2009.9.21.).

Az Európai Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Jelentés a felsőoktatási minőségbiztosítás terén elért eredményekről (COM(2014) 29 final, 2014. 1.28. - a Hivatalos Lapban nem tették közzé).

A Tanács következtetései (2014. május 20.) az oktatást és képzést támogató minőségbiztosításról (Hivatalos Lap C 183., 2014.6.14.).

Utolsó frissítés: 06.07.2014

Top