EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A tanulók, a szakképzésben részt vevők, a fiatal önkéntesek, a tanárok és az oktatók mobilitása

A tanulók, a szakképzésben részt vevők, a fiatal önkéntesek, a tanárok és az oktatók mobilitása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A tanulók, a szakképzésben részt vevők, önkéntesek, tanárok és oktatók mobilitásáról szóló 2001/613/EK ajánlás

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az Európai Tanács 2000. évi lisszaboni ülését követő ajánlás célja az oktatás és képzés terén megvalósított szabad mozgás támogatása. Felszólítja az Európai Unió (EU) országait arra, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a tanulók, tanárok és képzésért felelős személyek mobilitásának ösztönzése érdekében.

FŐBB PONTOK

Az ajánlás felszólítja az uniós országokat, hogy számolják fel a jogi, közigazgatási, nyelvi és kulturális akadályokat azok számára, akik:

 • tanulmányokat folytatnak vagy képzésben vesznek részt;
 • önkéntes munkát végeznek; vagy
 • tanítanak, illetve képzést nyújtanak

egy másik uniós országban.

A problémákon túl az ajánlás a következő célkitűzéseket és javaslatokat is megfogalmazza:

 • legalább két uniós nyelv megtanulása nyelvi és kulturális felkészüléssel az utazás előtt;
 • az uniós polgárság tudatosítása a fiatalokban, valamint a különbségek tiszteletben tartása;
 • a többi uniós országban levő lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés megkönnyítése;
 • a pénzügyi támogatás (vissza nem térítendő támogatások, ösztöndíjak, segélyek, kölcsönök stb.) könnyítése és egyszerűsítése;
 • ugyanolyan alapon történő segítségnyújtás a szállítási költségekkel, a szállással, az étkezéssel és a kulturális erőforrásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, mint amilyen a befogadó ország állampolgárainak jár; valamint
 • a pénzügyi jogosultságok és a kölcsönös társadalombiztosítás jobb ismerete.

A tanulókat vagy a képzésben részt vevőket különösen érintő intézkedések

 • a tanulók ösztönzése arra, hogy tanulmányaik egy részét egy másik uniós országban végezzék el, valamint a tanulmányi időszakok elismerésének megkönnyítése az országok között;
 • a szakképesítést igazoló bizonyítványok egyértelműbb modelljeinek ösztönzése, például fordítások és központosított információs pontok nyújtásával;
 • lehetővé tenni a diákok számára az egészségbiztosítás vagy a pénzügyi források könnyebb módon történő igazolását a tartózkodási engedély kiváltása érdekében; valamint
 • a tanulók integrációjának és támogatásának elősegítése a fogadó ország oktatási rendszerében, valamint a származási országukban történő reintegráció megkönnyítése.

A fiatal önkénteseket érintő intézkedések

 • annak biztosítása, hogy az önkéntes tevékenység sajátos jellegét figyelembe vegyék jogi és adminisztratív tekintetben;
 • a részvételi igazolás bevezetésének elősegítése egy közös uniós formátum kidolgozása érdekében, amely az álláskeresésben is felhasználható; valamint
 • a hátrányos megkülönböztetés elkerülése az önkéntesek szociális védelemre való jogosultsága tekintetében.

A tanárokat és az oktatókat érintő intézkedések

 • a nemzeti jogszabályokból eredő, a mobilitással kapcsolatos problémák vizsgálata és az együttműködés ösztönzése;
 • a mobilitásban részt vevő tanárok és oktatók ideiglenes helyettesítése;
 • a fogadó intézményben történő integráció megkönnyítése;
 • európai képzési időszakok bevezetése a mobilitás megkönnyítése érdekében;
 • az európai dimenzió előmozdítása a szakmában képzési programok, valamint az intézmények közötti kapcsolat és cserék révén; valamint
 • az európai mobilitási tapasztalatnak a karrier összetevőjeként történő előmozdítása.

Az uniós országoknak minden második évben jelentést kell készíteniük az ajánlásokkal kapcsolatban megtett intézkedéseikről.

HÁTTÉR

A felvázolt ajánlások eredetileg az olyan uniós programokra vonatkoztak, mint a Szókratész (oktatás), a Leonardo da Vinci (szakképzés) és az Ifjúság program, amelyek mindegyike már része az Erasmus+ programnak, és kiegészítik az Oktatás és képzés 2020 program intézkedéseit, amely magában foglalja az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás terén történő együttműködést.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/613/EK ajánlása (2001. július 10.) a tanulók, a szakképzésben részt vevők, önkéntesek, tanárok és oktatók Közösségen belüli mobilitásáról (HL L 215., 2001.8.9., 30–37. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács ajánlása (2011. június 28.) – Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése (HL C 199., 2011.7.7., 1–5. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Mozgásban az ifjúság – Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében (COM(2010) 477 végleges, 2010.9.15.)

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2009. június 18.) az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról (HL C 155., 2009.7.8., 11–18. o.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2007. november 15.) a tanárképzés minőségének javításáról (HL C 300., 2007.12.12., 6–9. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) (HL L 390., 2004.12.31., 6–20. o.)

utolsó frissítés 19.12.2016

Top