EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A hatáskörök elosztása az Európai Unión belül

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. cikke – az Unió hatásköreinek típusai és területei

Az Európai Unió (EU) csak a Szerződések által ráruházott hatáskörökkel bír (a hatáskör-átruházás elve). Ezen elv értelmében az EU kizárólag az uniós tagállamok által a Szerződésekben ráruházott hatáskörök határain belül jár el a Szerződésekben szereplő célkitűzések megvalósításában. Minden hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháznak át az EU-ra, a tagállamoknál marad.

A Lisszaboni Szerződés egyértelműen meghatározza az EU és a tagállamai közötti hatáskörök megosztását. Ezek a hatáskörök három fő kategóriába sorolhatók:

  • az EU kizárólagos hatáskörei
  • a megosztott hatáskörök és
  • támogató hatáskörök.

A hatáskörök három fő típusa

Az EU bizonyos feltételek mellett kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a nemzetközi megállapodások megkötése tekintetében.

Különleges hatáskörök

Az EU lépéseket tehet annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok uniós szinten koordinálják gazdaságpolitikájukat, szociálpolitikájukat és foglalkoztatási politikájukat.

Az EU közös kül- és biztonságpolitikája sajátos intézményi jelleggel bír, például az Európai Bizottság és az Európai Parlament korlátozottan vesznek részt a döntéshozatalban, valamint nem folyik jogalkotás. A politikát az Európai Tanács (a tagállamok állam- és kormányfői) és az Európai Unió Tanácsa (tagállamonként egy miniszteri szintű képviselő) határozza meg és hajtja végre. Az Európai Tanács elnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője képviselik az EU-t a közös kül- és biztonságpolitikai ügyekben.

A hatáskörök gyakorlása

Az uniós hatáskörök gyakorlását az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében található két alapelv határozza meg.

  • Arányosság. Az uniós intézkedések tartalma és hatálya nem mehet azon túl, ami a Szerződésekben foglalt célkitűzések eléréséhez szükséges.
  • Szubszidiaritás. Azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az EU csak akkor – és annyiban – jár el, amikor és amennyiben a javasolt intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az EU szintjén viszont jobban megvalósíthatók.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Első rész – Alapelvek – I. cím – Az Unió hatásköreinek típusai és területei – 2. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 50. o.)

utolsó frissítés 24.02.2022

Top