EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bizonyításfelvétel polgári és kereskedelmi ügyekben

Bizonyításfelvétel polgári és kereskedelmi ügyekben

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2020/1783 rendelet az uniós országok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről

MI A RENDELET CÉLJA?

E rendelet a határokon átnyúló bírósági eljárások hatékonyságának és gyorsaságának javítására törekszik azáltal, hogy egyszerűsíti és észszerűsíti a polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozó bizonyításfelvételi eljárásokat.

FŐBB PONTOK

A rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazandó, amikor egy bíróság* (a továbbiakban: „a megkereső bíróság”) vagy felkér egy másik uniós országbeli bíróságot (a továbbiakban: „a megkeresett bíróság”) a bizonyításfelvételre, vagy közvetlenül ő kívánja azt tenni.

A bizonyíték beszerzésére irányuló kérelmeket:

 • kizárólag már megkezdett vagy megindítani szándékozott bírósági eljárásban történő felhasználásra lehet intézni;
 • az EU egyik hivatalos nyelvén, egy szabványos, valamennyi adatot tartalmazó formanyomtatványon kell benyújtani;
 • biztonságos és megbízható decentralizált informatikai rendszeren keresztül, az alapvető jogok és szabadságok megfelelő tiszteletben tartásával kell továbbítani;
 • a bíróságnak a kérelem átvételétől számított hét napon belül vissza kell igazolnia;
 • eltérő határidőn belül dolgozzák fel, ha a kérelem hiányos, vagy a megkeresett bíróság nem rendelkezik a szükséges hatáskörrel.

A bizonyításfelvétel céljából megkeresett bíróság:

 • haladéktalanul, de legkésőbb 90 napon belül intézkedik;
 • a megkereső bíróság kérésére videokonferenciát vagy telefonkonferenciát is igénybe vehet, amennyiben ezt a nemzeti joga lehetővé teszi;
 • ha a megkereső bíróság tagállamának joga ekként rendelkezik, a feleknek és esetleges képviselőiknek joguk van jelen lenni a megkeresett bíróság által végzett bizonyításfelvétel során;
 • elutasíthatja a kérelmet, ha:
  • az érintett személy a vallomástétel megtagadásának jogára hivatkozik vagy vallomástételi tilalom alatt áll;
  • a kérelem nem felel meg a rendeletnek, vagy nem tartozik a bíróság hatáskörébe;
  • a megkereső bíróság nem nyújt be további szükséges információkat vagy letétet a szükséges határidőn belül.

Egy, a bizonyításfelvételt közvetlenül egy másik uniós országban elvégezni kívánó bíróság:

 • kapcsolatba lép az ország központi szervével vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságával, amely 30 napon belül jóváhagyja vagy elutasítja a kérelmet, melyhez csatolhatja a feltételeket, és kijelölhet egy adott bíróságot;
 • videokonferenciát vagy a távközlés más formáját alkalmazhatja az érintett személy meghallgatására.

A bíróság általánosságban a bizonyításfelvétel iránti kérelem teljesítéséért nem követelheti a megkereső bíróságtól az illetékek vagy költségek megtérítését, azonban a következő költségek megtérítését kérheti:

 • a szakértőknek és tolmácsoknak kifizetett díjak, beleértve a letétbe helyezést vagy az előlegfizetést az előbbiek valószínűleg felmerülő költségeinek kifizetésére;
 • a videokonferencia vagy a telefonkonferencia költsége.

Az uniós országok:

 • kijelölnek egy központi szervet, amelynek feladata:
  • a bíróságok tájékoztatása;
  • bármely nehézségre megoldás keresése;
  • kivételes esetekben a kérelmek továbbítása az illetékes bírósághoz;
 • ellátják az Európai Bizottságot gyakorlati információkkal, mint például a központi szervek és az illetékes hatóságok adataival;
 • viselik a nemzeti informatikai rendszereinek létrehozásával, működtetésével és karbantartásával kapcsolatos költségeket.

A Bizottság:

 • elektronikus kézikönyvet készít és frissít a nemzeti hatóságoktól kapott gyakorlati információkból;
 • elfogadhat felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokat a jogszabály technikai aspektusairól;
 • felelős olyan szoftverek létrehozásáért, karbantartásáért, fejlesztéséért és finanszírozásáért, amelyeket a nemzeti hatóságok a saját nemzeti informatikai rendszerük helyett használhatnak;
 • 2023. július 2-ig létrehoz egy részletes programot az e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére;
 • értékelési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

A rendelet Dániában nem alkalmazandó.

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2020/1783 rendelet hatályon kívül helyezi és felváltja az 1206/2001/EK rendeletet (lásd az összefoglalót).

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2022. július 1-től alkalmazandó.

Az (EU) 2020/1783 rendelet felülvizsgálja az 1206/2001/EK rendeletet (és annak későbbi módosításait), és a helyébe lép, nevezetesen a digitalizáció és a modern technológia alkalmazása révén, ami célja a folyamatok felgyorsítása, valamint az egyének és a vállalkozások költségeinek és késedelmeinek csökkentése.

HÁTTÉR

 • A bírósági polgári eljárások olyan ügyekre terjednek ki, mint a szerződések, a vagyon, az öröklés, valamint a család- és társasági jog. 2018-ban körülbelül 3,4 millió polgári és kereskedelmi bírósági ügy nyúlt át uniós országok határain.
 • További információk:

KULCSFOGALMAK

Bíróság: olyan nemzeti hatóság, amely bizonyításfelvétel céljából hatáskörrel rendelkezik (vagyis nem kizárólag igazságszolgáltatási szervek).

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendelete (2020. november 25.) a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) (átdolgozás) (HL L 405., 2020.12.2., 1–39. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről (HL L 174., 2001.6.27., 1–24. o.)

Az 1206/2001/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 26.01.2021

Top