EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára, fékezési képességére és zajkibocsátási szintjére vonatkozó információk

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára, fékezési képességére és zajkibocsátási szintjére vonatkozó információk

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2020/740 rendelet a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet célja, hogy a fogyasztók több információt kapjanak, amikor járműveikhez új gumiabroncsokat választanak. Láthatóbbá és informatívabbá teszi a gumiabroncs jellemzőire és – például hó- és jégviszonyok közötti – teljesítményére vonatkozó címkéket. Segítséget nyújt a végfelhasználóknak*, hogy mérlegeljék az olyan jellemzőket, mint a biztonság, egészségvédelem, valamint a gazdasági és környezeti hatékonyság.
 • A jogszabály célja az üzemanyag-hatékony, tartós és biztonságos, alacsony zajszintű gumiabroncsok népszerűsítése.
 • A rendelet módosítja az (EU) 2017/1369 rendeletet (lásd az összefoglalót).

FŐBB PONTOK

A rendelet:

 • hatálya kiterjed a személygépkocsik (C1 gumiabroncsok), a helyi és távolsági autóbuszok, a könnyű és nehéz tehergépjárművek, valamint a könnyű és nehéz pótkocsik (C2 és C3 gumiabroncsok) gumiabroncsaira, valamint az újrafutózott gumiabroncsokra*, amint megfelelő teljesítményteszt rendelkezésre áll;
 • nem vonatkozik bizonyos speciális gumiabroncs-kategóriákra, például a professzionális használatra szánt off-road gumiabroncsokra, az 1990. október 1. előtt nyilvántartásba vett járművekre és a használt gumiabroncsokra, kivéve, ha azokat nem uniós országból importálták.

A gumiabroncs-beszállítók kötelesek:

 • az egyes gumiabroncsokon matrica formátumban címkét, a gumiabroncstételeken pedig nyomtatott címkét elhelyezni, amely tartalmazza az I. és II. mellékletben meghatározott információkat, valamint biztosítani a III. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó termékismertető adatlapot;
 • láthatóvá tenni a gumiabroncscímkét, lehetőleg az ár közelében, a műszaki promóciós anyagokban, a papíralapú távértékesítésben, a hirdetésekben és az internetes értékesítésben;
 • gondoskodni a gumiabroncsok címkéinek és a termékismertető adatlapok pontosságáról;
 • együttműködni a piacfelügyeleti hatóságokkal, amelyek rutinszerű és eseti ellenőrzéseket hajthatnak végre, és azonnal intézkedhetnek, ha bármilyen jogsértést fedeznek fel;
 • termékadatbázis útján a nemzeti hatóságaik rendelkezésére bocsátani a gumiabroncsok és teljesítményük műszaki adatait, mielőtt azokat eladásra kínálják, lehetővé téve a hatóságok számára, hogy ellenőrizzék a gumiabroncsok címkéinek pontosságát – az információkat 2021. május 1-jétől kell megadni (illetve 2021. november 30-ig a 2020. június 25. és 2021. április 30. között gyártott gumiabroncsok esetében);
 • tilos a rendeletnek nem megfelelő címkéket, jelöléseket, szimbólumokat vagy feliratokat megadniuk vagy megjeleníteniük.

A gumiabroncs-forgalmazók kötelesek:

 • az értékesítési helyen az egyes gumiabroncsokon matrica formátumban címkét, a gumiabroncstételeken pedig nyomtatott címkét elhelyezni, amely tartalmazza az előírt információkat;
 • gondoskodni arról, hogy a gumiabroncs címkéje minden műszaki promóciós anyagon, a papíralapú távértékesítésben, a hirdetésekben és az internetes értékesítésekben az ár közelében legyen elhelyezve;
 • az értékesítést megelőzően a vásárlók rendelkezésére bocsátani a gumiabroncscímke egy példányát, ha a gumiabroncsok nem láthatók;
 • tájékoztatni a vásárlókat, hogy hol férhetnek hozzá a termékismertető adatlaphoz.

Az új járművek beszállítói és forgalmazói kötelesek a vásárlás előtt a vásárlók rendelkezésére bocsátani a gumiabroncs címkéjét, a termékismertető adatlapot és minden vonatkozó műszaki promóciós anyagot.

Az internetes szolgáltatók kötelesek gondoskodni arról, hogy a gumiabroncsokat webhelyükön értékesítő beszállítók feltüntessék a szükséges címkét, valamint a termékinformációs adatlapot.

A nemzeti hatóságok kötelesek:

 • lehetővé tenni a jogszabályoknak megfelelő gumiabroncsok értékesítését és használatát;
 • ellenőrizni a gumiabroncsok címkéin szereplő információk pontosságát;
 • a jogsértés esetén alkalmazandó szankciókra és végrehajtási mechanizmusokra vonatkozó szabályokat megállapítani.

Az Európai Bizottság:

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2020/740 rendelet hatályon kívül helyezi a gumiabroncsok címkézéséről szóló 1222/2009/EK rendeletet (lásd az összefoglalót).

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2021. május 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

A gumiabroncsok címkézési rendszerének célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a zajszennyezésnek a csökkentése, valamint a közúti közlekedésbiztonság javítása. A gumiabroncsok a jármű üzemanyag-fogyasztásának 20-30%-áért felelősek. A gördülési ellenállás csökkentése az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás révén segít csökkenteni a károsanyag-kibocsátást és növelni a gépjárművezetők megtakarításait.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Végfelhasználó: egyéni fogyasztó, flottakezelő vagy közúti fuvarozási vállalkozás.
Újrafutózott gumiabroncs: felújított gumiabroncs, amelyen a kopott futófelületet új anyaggal helyettesítik.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/740 rendelete (2020. május 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 177., 2020.6.5., 1–31. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 169., 2019.6.25., 1–44. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1–218. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1–23. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről (HL L 342., 2009.12.22., 46–58. o.)

Az 1222/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1–24. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 02.12.2020

Top