EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai vállalkozásstatisztika

Európai vállalkozásstatisztika

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/2152 rendelet az európai vállalkozásstatisztikáról

MI A RENDELET CÉLJA?

Szabályokat határoz meg az alábbiakra vonatkozóan:

 • európai vállalkozásstatisztika fejlesztése, előállítása és közzététele;
 • a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásának európai kerete.

FŐBB PONTOK

Az európai vállalkozásstatisztika az alábbiakra terjed ki:

 • különböző statisztikai egységek szerkezete, teljesítménye, gazdasági kutatási és fejlesztési és innovációs tevékenységei, az információs és kommunikációs technológiákkal (IKT) kapcsolatos tevékenységei, beleértve az elektronikus kereskedelmet és a globális ellátási láncokat;
 • feldolgozóipari áruk és szolgáltatások előállítása és nemzetközi kereskedelme.

A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásainak európai kerete jelenti a hiteles forrást az európai statisztikák előállításához alapul szolgáló, magas minőségű és harmonizált statisztikai célú nemzeti gazdasági szervezeti nyilvántartási sokaságok létrehozásához. Összetétele a következő:

 • vállalkozások statisztikai célú nemzeti nyilvántartása, amely lefed minden olyan vállalkozást, amely a bruttó hazai termékhez (GDP) hozzájáruló gazdasági tevékenységet végez, valamint annak telephelyeit;
 • az EuroGroups-regiszter, amely lefed minden olyan, multinacionális vállalatcsoport részét képező vállalkozást és annak jogi egységeit, amely a GDP-hez hozzájáruló gazdasági tevékenységet végez;
 • a közöttük folytatott adatcsere.

Az uniós országokon belüli nemzeti statisztikai hatóságok a következő erőforrásokat vehetik igénybe a vállalkozásstatisztika előállításához és a vállalkozások statisztikai célú nemzeti nyilvántartásának létrehozásához:

 • felmérések;
 • adminisztratív nyilvántartások, az adó- és vámhatóságoktól származó információkat – például az éves pénzügyi kimutatásokat – is beleértve;
 • kicserélt mikroadatok;
 • egyéb releváns adatok, amelyek összehasonlíthatók és megfelelnek az egyedi minőségi követelményeknek.

Az európai vállalkozásstatisztika a következő területekre terjed ki:

 • rövid távú vállalkozásstatisztikák;
 • országos szintű vállalkozásstatisztikák;
 • regionális vállalkozásstatisztikák;
 • nemzetközi szintű vállalkozásstatisztikák.

Az egyes területeknek egy vagy több témát kell felölelniük, például a vállalkozási sokaságot, az eredményeket és teljesítményt, az IKT-használatot és elektronikus kereskedelmet, a K+F-ráfordításokat, a globális értékláncokat és az áruk és szolgáltatások nemzetközi kereskedelmét. A részletes témákat a rendelet I. melléklete tartalmazza.

A II. melléklet meghatározza az egyes témákra vonatkozó gyakoriságot (havonta, negyedévente, évente vagy többévente), vonatkozási időszakot és statisztikai egységet.

Az uniós országok:

 • a vállalkozások számára egy vagy több statisztikai célú nyilvántartást hoznak létre nemzeti szinten. Ezek a következők alapjaként szolgálnak:
  • felmérések előkészítése és összehangolása;
  • információforrás a vállalkozási sokaság és a vállalkozásdemográfia statisztikai elemzéséhez;
  • adminisztratív adatok felhasználása;
  • statisztikai egységek azonosítása és létrehozása;
 • az európai vállalkozásstatisztikák, valamint a vállalkozások statisztikai célú nemzeti nyilvántartásai és az EuroGroups-regiszter minőségének biztosítása;
 • adatok, minőségjelentések és metaadat-leírások küldése az Európai Bizottság (Eurostat) részére.

Egyedi szabályok vonatkoznak az Eurostat, a nemzeti statisztikai hatóságok és központi bankok és az Európai Központi Bank közötti, a nemzetközi vállalatcsoportokra és az uniós belső árukereskedelemre vonatkozó bizalmasadat-cserére, feltéve, hogy ez kizárólag statisztikai célokból történik.

Az Eurostat:

 • létrehozza a multinacionális vállalatcsoportok EuroGroups-regiszterét;
 • értékeli a kézhez kapott adatok minőségét;
 • minden évben minőségjelentéseket és metaadat-leírásokat készít az EuroGroups-regiszterrel kapcsolatban;
 • a nemzeti hatóságok által önkéntes alapon végrehajtható kísérleti tanulmányokat indíthat, ha új adatok készítése vagy a meglévőek fejlesztése iránti igényt azonosít.

A Bizottság elfogadhat felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokat a jogszabályok módosítása céljából, feltéve, hogy azok nem járnak jelentős többletköltséggel, illetve -teherrel a nemzeti hatóságok vagy a válaszadók számára. A következő jogi aktusokat fogadta el:

 • (EU) 2020/1030 végrehajtási rendelet az „IKT-használat és elektronikus kereskedelem” téma tekintetében a 2021-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 rendelet alapján történő megállapításáról.
 • (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelet az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról.
 • (EU) 2020/1470 végrehajtási rendelet a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika területén alkalmazandó ország- és területnómenklatúráról, valamint más vállalkozásstatisztikák földrajzi bontásáról. 2021. január 1-jétől felváltja az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében az EU-n kívüli országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó statisztikáról szóló 1106/2012/EU bizottsági rendeletet.

Az EU pénzügyi támogatást nyújthat a nemzeti statisztikai hivataloknak és más hatóságoknak különböző tevékenységekhez, például jobb minőségű vagy alacsonyabb költségű módszerek kifejlesztéséhez.

Hatályon kívül helyezés

A rendelet a következő jogi aktusokat helyezi hatályon kívül:

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2021. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

Korábban a nemzeti vállalkozások gazdasági tevékenységeire vonatkozó statisztikai információk különféle jogszabályokon alapultak. Ez nem biztosította az egyedi statisztikai adatok következetességét és az üzleti statisztikák fejlesztésére, előállítására és közzétételére vonatkozó integrált megközelítést. Az új rendelet orvosolja ezeket a hibákat.

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2152 rendelete (2019. november 27.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről (HL L 327., 2019.12.17., 1–35. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/1470 végrehajtási rendelete (2020. október 12.) a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika területén alkalmazandó ország- és területnómenklatúráról, valamint más vállalkozásstatisztikák földrajzi bontásáról (HL L 334., 2020.10.13., 2–21. o.)

A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról (HL L 271., 2020.8.18., 1–170. o.)

A Bizottság (EU) 2020/1030 végrehajtási rendelete (2020. július 15.) az „IKT-használat és elektronikus kereskedelem” téma tekintetében a 2021-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 227., 2020.7.16., 12–20. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikákról és az 1172/95/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23–29. o.)

A 471/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás) (HL L 97., 2008.4.9., 13–59. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 61., 2008.3.5., 6–16. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról (HL L 171., 2007.6.29., 17–31. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról (HL L 143., 2004.4.30., 49–55. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2004.4.7., 1–8. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 48/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a 2003–2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról) (HL L 7., 2004.1.13., 1–6. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról (HL L 230., 2003.9.16., 1–3. o.)

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikáról (HL L 162., 1998.6.5., 1–15. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról (HL L 374., 1991.12.31., 1–3. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 04.12.2020

Top