EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülés

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/941 rendelet a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Célja:
  • a lehetséges villamosenergia-ellátási válságok* pontosabb meghatározása;
  • válságkezelési tervek elkészítése; valamint
  • a válságok kezelése, amikor azok bekövetkeznek.
 • A rendelet közös módszertant hoz létre és rögzíti az uniós országok közötti együttműködés szabályait, a villamosenergia-ellátási válságok megelőzésére, az azokra való felkészülésre és azok kezelésére való tekintettel, a szolidaritás és az átláthatóság szellemében, miközben tiszteletben tartja a villamos energia belső piacának versenyképességi követelményeit.
 • A rendelet hatályon kívül helyezi a 2005/89/EK irányelvet, amely meghatározta azokat az intézkedéseket, amelyeket az uniós országoknak foganatosítaniuk kell, hogy gondoskodjanak az áramellátás egészének biztonságáról.

FŐBB PONTOK

A villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata (a villamosenergia-piaci ENTSO):

 • 2020. január 5-ig, széleskörű konzultációt követően, az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) jóváhagyásra és/vagy módosításra benyújtja módszertant:
  • a regionális villamosenergia-ellátási válságforgatókönyvek meghatározására a rendszermegfelelőség, a rendszerbiztonság és a tüzelőanyag-biztonság kapcsán;
  • a villamosenergia-rendszer szezonális és a rövid távú (havi és heti előzetes, napi előzetes) megfelelőségének értékelésére, szélsőséges időjárással kapcsolatos problémák esetén;
 • a legfontosabb villamosenergia-ellátási válságforgatókönyvek meghatározására minden egyes régióban, az első módszertan jóváhagyásától számított 6 hónapon belül;
 • az ilyen regionális válság-forgatókönyvek újraértékelésére, 4 évenként;
 • mindkét módszertan naprakészen tartására és javítására, amennyiben fontos információk válnak hozzáférhetővé;
 • szezonális megfelelőség-értékelések elvégzésére, amelyek közzététele minden évben a téli időszakra december 1-ig, a nyárira június 1-ig esedékes.

A regionális villamosenergia-ellátási válságforgatókönyvek módszertana:

 • figyelembe veszi legalább a következő kockázatokat:
  • ritka és rendkívüli természeti veszélyek;
  • váratlan veszélyek;
  • következményes veszélyek, a rosszindulatú támadásokat és a tüzelőanyag-hiányokat is beleértve;
 • tartalmazza a következőket:
  • valamennyi releváns nemzeti és regionális körülmény figyelembevétele;
  • a határokon átnyúló kockázatok egymásra hatása és korrelációja;
  • az egyidejű villamosenergia-ellátási válságok szimulációja;
  • kockázatok rangsorolása a hatásuk és valószínűségük alapján;
  • az érzékeny információk kezelésére vonatkozó elvek, amelyek az átláthatóságot biztosítják;
 • közzétételük az ENTSO-E és az ACER weboldalakon történik.

Illetékes hatóságok, amelyeket az uniós országok 2020. január 5-ig jelölnek ki:

 • felelnek a jogszabályban meghatározott feladatok elvégzéséért, egymással együttműködve;
 • együttműködnek az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetőkkel, a szabályozási hatóságokkal, az ENTSO-E-vel, a regionális koordinációs központokkal és egyéb fontos érdekelt felekkel, szükség szerint;
 • meghatározzák – a regionális villamosenergia-ellátási válság forgatókönyveinek elkészítésétől számított 4 hónapon belül –, az országos villamosenergia-ellátási válság legfontosabb forgatókönyveit, és ezeket 4 évente frissítik;
 • megállapítják a kockázatokra való felkészülés terveit, a már meghatározott regionális és országos válságforgatókönyvek alapján. A tervek, amelyeket az Európai Bizottság értékel, miután konzultált a Villamosenergia-ügyi koordinációs csoporttal (Electricity Coordination Group, ECG), egy sablont követnek, amely olyan információkat ad meg, mint például:
  • a villamosenergia-ellátási válságforgatókönyvek összefoglalója;
  • az illetékes hatóság szerepe és felelősségi körei;
  • eljárások és intézkedések villamosenergia-ellátási válság esetén (pl. nemzeti, regionális és bilaterális szinten);
  • válságkoordinátor kinevezése és előírt szerepe;
  • konzultáció az érintett felekkel, mint például az átviteli- és az elosztórendszer-üzemeltetők, valamint a villamosenergia- és földgázcégek;
  • vészhelyzeti tesztelés;
 • korai előrejelzés* azonnali kiadása a Bizottság és a szomszédos uniós országok számára, amikor megbízható információ jelzése szerint az adott területen villamosenergia-ellátási válság következhet be, és a releváns információkat meg kell adni;
 • villamosenergia-ellátási válság bejelentése, valamint tájékoztatás a Bizottság és a szomszédos uniós országok számára;
 • értékelő jelentés benyújtása a Bizottságnak és a villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak, legkésőbb a villamosenergia-ellátási válság megszűntét követő 3 hónapon belül, ismertetve az eseményt és értékelve annak hatását, a meghozott intézkedéseket és a lehetséges kijavítandókat.

Nyomon követés

 • A villamosenergia-ügyi koordinációs csoport megvitatja az olyan problémákat, mint például a kockázati készültségi tervek következetessége, az erőforrásmegfelelőség értékelésének eredményei, valamint az uniós országok teljesítménye a villamosenergia-ellátás biztonságának* terén.
 • Az ACER nyomon követi az áramellátási intézkedések biztonságát és rendszeres jelentést tesz az ECG számára.
 • A Bizottság 2025 szeptember 1-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogyan javítandó az áramellátás az EU-ban.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2019. július 4. óta hatályos.

HÁTTÉR

A villamosenergia-ellátási válságok több okból bekövetkezhetnek, például szélsőséges időjárási feltételek, rosszindulatú támadások vagy tüzelőanyag-hiány miatt. Amikor válsághelyzetek következnek be, azok gyakran járnak határon átnyúló hatással. A szélsőséges esetek, mint például az elhúzódó hideg idő, a hőhullámok vagy a kibertámadások egyszerre több uniós országot is érinthetnek.

A rendelet egyike annak 8 jogszabálynak a „Tiszta energia minden európainak” csomagban, amelyeket a Bizottság tett le az asztalra 2016 novemberében. Ez hozzájárul az Energiaunió kialakításához, így az EU versenyképes marad, és teljesíti a Párizsi Megállapodás kötelezettségvállalásait az éghajlatváltozás tárgyában.

KULCSFOGALMAK

Villamosenergia-ellátási válság: meglévő vagy fenyegető helyzet, amely jelentős villamosenergia-hiánnyal jár.
Korai előrejelzés: konkrét, komoly és megbízható információk nyújtása arról, hogy olyan esemény következhet be, amely valószínűsíthetően jelentős mértékben rontani fogja az áramellátást és villamosenergia-ellátási válsághoz fog vezetni.
Villamosenergia-ellátás biztonsága: a villamosenergia-rendszer arra való képessége, hogy garantálja az ellátást az ügyfelek számára, világosan megállapított teljesítményszintekkel.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/941 rendelete (2019. június 5.) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2019.6.14., 1-21. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/942 rendelete (2019. június 5.) az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról (HL L 158., 2019.6.14., 22-53. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/943 rendelete (2019. június 5.) a villamos energia belső piacáról (HL L 158., 2019.6.14., 54-124. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019.június 5.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 158., 2019.6.14., 125-199. o.)

utolsó frissítés 24.07.2019

Top