EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Együttműködési megállapodás az EU és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) között

Együttműködési megállapodás az EU és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) között

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Együttműködési megállapodás az EU és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) között, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról

(EU) 2018/1603 határozat az EU és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) közötti együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

(EU) 2016/2234 határozat az EU és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) közötti együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

MI A MEGÁLLAPODÁS ÉS A HATÁROZATOK CÉLJA?

 • A megállapodás célja az európai műholdas navigációs programok szakértelmének felhasználása annak érdekében, hogy segítsen az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) 17 afrikai tagországának kifejleszteni saját létesítményeiket és rendszereiket.
 • Az (EU) 2016/2234, illetve az (EU) 2018/1603 határozat rendelkezik a megállapodás EU általi aláírásáról, illetve jóváhagyásáról.

FŐBB PONTOK

A megállapodás a következő elveket alkalmazza:

 • kölcsönös előnyök, a jogok és a kötelezettségek általános egyensúlya;
 • kölcsönös részvétel lehetősége egymás tevékenységeiben;
 • az információk kellő időben megvalósuló cseréje;
 • a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme.

A megállapodás a következőkre terjed ki:

 • SBAS (műholdas pontosító rendszer)-ASECNA rendszer létrehozása és üzemeltetése;
 • a műholdas rádiónavigációs szolgáltatások általános előmozdítása, és olyan sajátosságok, mint a rádiófrekvencia-spektrum, a szabványok, biztonság, a kutatás-fejlesztés, a kommunikáció és a személyzet cseréje.

Az EU:

Az EU és az ASECNA:

 • az operatív problémák elkerülése érdekében egyeztet egymással az EGNOS életvédelmi (SoL) szolgáltatási területével és az SBAS-ASECNA szolgáltatási területével kapcsolatban, különös tekintettel az interoperabilitásra és a felelősségre;
 • ingyen egymás rendelkezésére bocsátják a tulajdonukban lévő összes szellemi tulajdonjogot, naprakész nyilvántartásban felsorolva azokat;
 • előmozdítják a Galileo program alkalmazását Afrikában;
 • együttműködnek a Nemzetközi Távközlési Egyesület általi rádiófrekvencia-spektrum kezelése tekintetében;
 • törekednek arra, hogy közös megközelítést kövessenek a szabványosítás, valamint a műholdas navigációs rendszerek tekintetében a nemzetközi szervezetekben és szövetségekben;
 • intézkedéseket hoznak a műholdas navigációs szolgáltatások folyamatosságának, biztonságának és védelmének biztosítása érdekében;
 • saját programjaik tekintetében közös kutatás-fejlesztési, kommunikációs és promóciós tevékenységeket hajtanak végre;
 • rendszeresen információt cserélnek, és kérésre haladéktalanul egyeztetnek egymással;
 • nem felelnek a másik rendszereivel kapcsolatos felelősségek tekintetében.

Az ASECNA fedezi az SBAS-ASECNA rendszer költségeit, de jogosult az együttműködésre és fejlesztésre elkülönített uniós forrásokra.

A megállapodás igazgatásáért és előírásszerű alkalmazásáért egy vegyes bizottság, a felek képviselőiből álló EU/ASECNA GNSS-bizottság felel.

A vitákat választottbírósági úton rendezik, és bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja a megállapodást.

HATÁLYBALÉPÉS

A megállapodás 2018. november 1-jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az ASECNA, az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség 17 afrikai és francia taggal rendelkező nemzetközi közjogi szervezet. Az 1959-ben létrehozott szervezet fő küldetése léginavigációs, repülési információs és meteorológiai szolgáltatások nyújtása egyetlen, több mint 16 millió négyzet-kilométeres légtérben.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUMOK

Együttműködési megállapodás az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) között, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról (HL L 268., 2018.10.26., 3–15. o.)

A Tanács (EU) 2018/1603 határozata (2018. szeptember 18.) az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) közötti, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 268., 2018.10.26., 1–2. o.)

A Tanács (EU) 2016/2234 határozata (2016. november 21.) az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) közötti, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 337., 2016.12.13., 1–2. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Tájékoztatás az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) között, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló együttműködési megállapodás hatálybalépéséről (HL L 292., 2018.11.19., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1–122. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1285/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az európai műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 1–24. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 912/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 276., 2010.10.20., 11–21. o.)

A 912/2010/EU rendelet későbbi módosításait beépítették az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 10.09.2020

Top