EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Unió költségvetésére vonatkozó új pénzügyi szabályok (költségvetési rendelet)

Az Unió költségvetésére vonatkozó új pénzügyi szabályok (költségvetési rendelet)

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU, Euratom) 2018/1046 rendelet – az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet naprakésszé teszi és egyszerűsíti az EU költségvetésének a kidolgozására és végrehajtására irányuló szabályokat.
 • Felére csökkenti a szabályok teljes számát, így azok tömörebbé és könnyebben alkalmazhatóvá válnak. A korábbi alkalmazási szabályok és a költségvetési rendelet már egy új szabálycsoportot képeznek.
 • A módosítások a teljes eljárást felhasználóbarátabbá teszik az uniós források kedvezményezettjei és kezelői számára egyaránt.

FŐBB PONTOK

Az új EU-s költségvetési rendelet:

 • felváltja a korábbi összetett szabályokat és eljárásokat egy egységes szabálykönyvvel, amely lehetővé teszi az uniós forrásokhoz való könnyebb hozzáférést, az egyszerűbb megvalósítást és a nagyobb eredményorientáltságot;
 • azáltal segít az uniós forrásokra pályázóknak, hogy:
  • csökkenti az uniós források kérelmezéséhez szükséges információk mennyiségét;
  • lehetővé teszi, hogy az információkat és bizonyítékokat csak egyszer kelljen benyújtani, mivel azok újra felhasználhatóak lesznek;
  • az egyösszegű átalányhoz, százalékos átalányfinanszírozáshoz és egységköltséghez hasonló egyszerűsített támogatási formákat alkalmaz;
  • a tényleges költségek helyett inkább az forrásokat helyezi előtérbe;
 • egységes ellenőrzési megközelítést támogat a párhuzamosságok elkerülése és a többszörös kontrollok megszüntetése érdekében, mégpedig:
  • az EU-s intézmények, irányító hatóságok és egyéb szervek számára már rendelkezésre álló információ újbóli felhasználásával;
  • az ellenőrzések eredményeinek átvételével, melyeket független ellenőrök végeznek, akik tiszteletben tartják a nemzetközileg elfogadott alapelveket, valamint az Európai Bizottság és egyéb szervezetek – ideértve a nemzetközi hatóságok és bizalmat élvező partnerek, mint például az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Világbank – által végzett értékelések átvételével;
 • fokozza a csalás elleni intézkedéseket, mégpedig
  • célzott ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatásával a potenciálisan gyanús projektek tekintetében; az adókikerülés és a pénzmosás elleni védelemmel azáltal, hogy megakadályozza az adóparadicsomban alapított postafiókcégek* igénybevételét;
  • az összeférhetetlenségi szabályoknak az uniós forrásokban részesülő uniós tagállamok hatóságaira történő kiterjesztésével;
  • az érdekelt felek személyazonosságának önkéntes nyilvánosságra hozatalával.

Éves költségvetési határidők (a gyakorlatban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság arra törekednek, hogy korábban mutassák be a dokumentumokat, és ezáltal gördülékenyebbé tegyék az eljárást)

 • Július 1.: az uniós intézmények megküldik a Bizottságnak a következő évre vonatkozó bevételeik és kiadásaik tervezetét.
 • Szeptember 1.: a Bizottság benyújtja a költségvetési tervezetet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
 • Október 1.: a Tanács benyújtja az Európai Parlamentnek a költségvetési tervezetről alkotott véleményét.
 • December 18.: a Tanács és az Európai Parlament megállapodik a következő év költségvetéséről.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság elfogadott két, a költségvetési rendeleten és felhatalmazáson alapuló jogi aktust:

 • Az (EU) 2019/715 rendelet meghatároz egy pénzügyi keretszabályzatot a költségvetési rendelet 70. cikkében meghatározott uniós szervek (főként a decentralizált ügynökségek) számára.
 • Az (EU) 2019/887 rendelet egy pénzügyiszabályzat-mintát tartalmaz a költségvetési rendelet 71. cikkében meghatározott köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára.

Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok e szervek korábbi szabályozásának helyébe lépnek.

Az új szabályok megerősítik e szervek irányítását, például az összeférhetetlenség elkerülése tekintetében. Valamennyi szerv köteles e két felhatalmazáson alapuló jogi aktus alapján elfogadni a pénzügyi szabályait. Kizárólag abban az esetben térhetnek el ezektől a jogi aktusoktól, ha a konkrét szükségleteik azt megkívánják, és előzetes hozzájárulást kapnak a Bizottságtól.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

Az új szabályok többsége 2018. augusztus 2. óta hatályos. Az esetleges kivételek a rendelet 282. cikkében találhatók.

HÁTTÉR

 • Az EU éves költségvetése előre jelzi és engedélyezi az EU következő pénzügyi évre (január 1.–december 31.) vonatkozó összes bevételét és kiadását. A bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.
 • A széles körű belső és külső ellenőrzések célja az esetleges pénzügyi hibák és csalások megelőzése és kijavítása. Az elkövetőket pénzbírsággal büntetik. Az uniós források kedvezményezettjeinek a személyazonossága nyilvánosan elérhető.
 • További információk:

KULCSFOGALMAK

Postafiókcégek: gyakran üzleti tevékenység nélküli vagy nagyon alacsony tőkével rendelkező vállalatok. Habár ezek a társasági típusok nem feltétlenül jogellenesek, a postafiókcégeket néha adókijátszás, adókikerülés, pénzmosás, illetve egy konkrét cél, mint pl. névtelenség elérése céljára használják.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1–222. o.). Újbóli közzététel helyesbítésekkel (HL L 60., 2019.2.28., 36. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2019/887 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 13.) az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete 71. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról (HL L 142., 2019.5.29., 16–42. o.)

A Bizottság (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 122., 2019.5.10., 1–38. o.)

Nyilatkozatok: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (első olvasat) – A jogalkotási aktus elfogadása (HL C 267I., 2018.7.30., 1–3. o.)

utolsó frissítés 12.07.2019

Top