EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Füstaromák – biztonsági vizsgálat

Füstaromák – biztonsági vizsgálat

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2065/2003/EK rendelet – füstaromák élelmiszerekben

MI E RENDELET CÉLJA?

A rendelet az egész EU-ra vonatkozó szabályokat állapít meg az élelmiszerekben felhasznált füstaromák számára.

FŐBB PONTOK

A rendelet biztonsági vizsgálatot és engedélyezési eljárást vezet be az elsődleges füstkondenzátumok* és az elsődleges kátrányos frakciók* számára, amelyek felhasználhatók az élelmiszerekben és azok felületén és/vagy a származékos füstaromák* előállítására.

Az elsődleges termékek* azok, amelyek tekintetében egészségügyi problémákat az értékelés során nem vetettek fel, így azokat felvették az engedélyezett termékek jegyzékébe, egyedi felhasználási feltételekhez kötve.

Az engedélyek kiadása 10 éves időszakra szól, azután meg kell őket újítani. Ez biztosítja, hogy a termékeket rendszeresen újból megvizsgálják a legutóbbi tudományos és műszaki ismereteknek megfelelően, valamint hogy azokat az engedélyezett termékeket, amelyek már nincsenek használatban, eltávolítsák az EU pozitív listájáról.

Az elsődleges termék engedélyezését kérelmezőknek biztosítaniuk kell a részletes információkat a következőkről:

  • az elsődleges termék előállítására használt fa fajtája;
  • az elsődleges termékek előállítási módszereivel és az előállított származékos füstaromák további feldolgozásával kapcsolatos részletes információk;
  • a szándékok szerinti felhasználások élelmiszerekben vagy konkrét élelmiszerkategóriákban;
  • kémiai összetételek;
  • toxikológiai tanulmányok; és
  • az elsődleges termékek és a származékos füstaromák mintavételének és kimutatásának validált módszerei.

A kérelmek biztonsági kiértékelését az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) végzi, konkrét időkeret szerint és átlátható eljárások alapján.

A kérelmet az EFSA-nak, a Bizottságnak és az uniós országoknak címezik. Amennyiben a kérelmező kéri, bizonyos érzékeny adatok bizalmasak maradhatnak.

A füstaromákról az EFSA értékelései itt állnak rendelkezésre: Az EU aromaanyag-jegyzékei – Tudományos tanácsadás – 3 füstaroma (elsődleges termékek)

A Bizottság 627/2006/EK rendelete a 2065/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges füstölési termékek mintavételének, azonosításának és jellemzésének validált vizsgálati módszere tekintetében történő végrehajtásáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2003. december 16. óta van hatályban, kivéve a 4. cikk (2) bekezdését, amely megtiltja füstaromák és olyan élelmiszerek forgalomba hozatalát, amelyekben vagy amelyek felületén füstaroma található, ha ezt a füstaromát nem engedélyezték; ezt a bekezdést 2005. június 16. óta alkalmazzák.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Elsődleges füstkondenzátumok: a kondenzált füst megtisztított vízbázisú része, amely a „füstaroma” meghatározása alá tartozik.
Elsődleges kátrányos frakciók: a kondenzált füst vízben nem oldódó, nagy sűrűségű kátrányos fázisának megtisztított frakciója, amely a „füstaroma” meghatározása alá tartozik.
Származékos füstaromák: az elsődleges termékek további feldolgozásának eredményeként létrejött, és az élelmiszerekben vagy azok felületén füstíz hozzáadása céljából felhasznált vagy felhasználásra szánt aroma.
Elsődleges termékek: az elsődleges füstkondenzátumok és az elsődleges kátrányos frakciók.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK rendelete (2003. november 10.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról (HL L 309., 2003.11.26., 1–8. o.)

A 2065/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 1321/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 10.) az élelmiszerekben vagy azok felületén való felhasználásra, illetve származékos füstaromák előállítására szánt engedélyezett füstaroma elsődleges termékek uniós jegyzékének megállapításáról (HL L 333., 2013.12.12., 54–67. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (HL L 354., 2008.12.31., 34–50. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 627/2006/EK rendelete (2006. április 21.) a 2065/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges füstölési termékek mintavételének, azonosításának és jellemzésének validált vizsgálati módszere tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 109., 2006.4.22., 3–6. o.)

utolsó frissítés 11.04.2018

Top