EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Élvezzük az online tartalomszolgáltatást, határok nélkül!

Élvezzük az online tartalomszolgáltatást, határok nélkül!

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2017/1128 rendelet – online tartalomszolgáltatás hordozhatósága az EU-ban

MI A RENDELET CÉLJA?

Célja, hogy azok, akik online tartalomszolgáltatás – mint például a filmek, sportesemények, e-könyvek, videojátékok és zene – előfizetői saját uniós országukban, hozzáférhessenek ezekhez, amikor ideiglenesen más uniós országokban tartózkodnak.

FŐBB PONTOK

Az online tartalomszolgáltatónak lehetővé kell tennie, hogy azok az előfizetői, akik egy másik uniós országba látogatnak, hozzáférjenek fizetős szolgáltatásaihoz ugyanolyan módon, mint a lakóhelyük szerinti, saját országukban. Ez lehet VoD-szolgáltatás (mint például a Netflix, a HBO GO, az Amazon Prime, a Mubi vagy a Chili TV), online tévé (mint például a Viasatnál a ViaPlay, a Skynál a Now TV vagy a Voyo), zenesugárzás (mint például a Spotify, a Deezer vagy a Google Music) vagy az internetes játékok piacai (mint például a Steam vagy az Origin). A más uniós országokban elérhető tartalommal szembeni követelmények a következők:

 • ugyanaz a tartalom,
 • ugyanazon a sávon és azonos számú készülékkel,
 • ugyanannyi felhasználó számára,
 • ugyanolyan működőképességgel, és
 • külön díjak nélkül.

Olyan kötelezettség nincs, hogy hasonló minőséget biztosítsanak, kivéve, ha az előfizetővel erről állapodtak meg, de a minőséget szándékosan rontani nem szabad, és az előfizetőt tájékoztatni kell a szolgáltatás minőségéről, még a szolgáltatás megkezdődése előtt.

Bármely, egy másik uniós országban biztosított szolgáltatást úgy kell kezelni, mintha az egyedül az előfizető hazai országában történne.

A szerződés lejáratakor és megújításakor a szolgáltatónak észszerű és hatékony módon ellenőriznie kell, hogy mi az előfizető lakóhely szerinti uniós országa, amihez a következő információforrások közül legfeljebb kettőt vehet igénybe:

 • személyazonosító igazolvány vagy más érvényes személyazonossági okmány, amely megerősíti, hogy melyik az előfizető uniós országa;
 • az előfizető fizetési adatai az előfizetéshez;
 • az a hely, ahol a szolgáltatást ellátó készüléket telepítették;
 • a licencdíj fizetése, mint például a közszolgálati műsorszolgáltatás;
 • az internetes, telefonos vagy hasonló szerződés, amely az előfizetőt az uniós országgal összeköti;
 • választási regisztrációval kapcsolatos tájékoztatás, ha az nyilvánosan elérhető;
 • a helyi adók megfizetése, ha az ilyen adat nyilvánosan elérhető;
 • az a közműszámla, amely az előfizetőt az uniós országgal összeköti;
 • a számlázási vagy postai cím;
 • az előfizető nyilatkozata, amely megerősíti, hogy mi a címe az uniós országban;
 • azon internetes protokoll címének ellenőrzése, amely azonosítja, melyik uniós országban fér hozzá az előfizető az online tartalomszolgáltatáshoz.

A szolgáltatónak nem kell szolgáltatását biztosítania egy másik uniós országban, ha az előfizető nem mutatja be azokat az információkat, amelyek a lakóhelye szerinti ország ellenőrzését lehetővé teszik. A személyes adatok feldolgozásának a cél eléréséhez kell igazodnia és meg kell felelnie a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvnek.

A jogtulajdonosok engedélyezhetik az általuk kínált tartalmak használatát a lakóhely szerinti uniós ország leellenőrzése nélkül, és ezt az engedélyt visszavonhatják a szolgáltatónak megküldött, megindokolt értesítéssel. A jogtulajdonos és a szolgáltató közötti szerződés ezt az elállási jogot nem korlátozhatja. Az előfizető, a szolgáltató és a jogtulajdonosok közötti, ezzel a rendelettel ellentétes szerződéses szabály nem érvényesíthető.

Amikor ingyenes szolgáltatás biztosított, a szolgáltató az ideiglenesen egy uniós országban tartózkodó előfizetők számára engedélyezheti a hozzáférést és a használatot, ha a lakóhely szerinti saját uniós országukat a rendeletnek megfelelően ellenőrizte.

Az Európai Bizottság a rendelet működéséről 2021. április 2-ig jelentést készít, esetleg jogszabályjavaslattal együtt, figyelembe véve a jogi, műszaki és gazdasági fejleményeket. Ez magában foglalja, hogy mennyire vált be az ellenőrzés, és azt, hogy szükséges-e annak felülvizsgálata, különös tekintettel a kisvállalkozásokra gyakorolt hatásra és a személyes adatok védelmére.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2018. április 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

Az online tartalomszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége utazáskor, nem sokkal azután nyílik meg, hogy az uniós fogyasztók elkezdték használni az új mobiltelefonos roamingszabályokat, az európai digitális egységes piaci stratégia részeként. 2017. június 15. óta a rendszeresen utazgató emberek a mobil-internetért hazai árakat fizetnek, tisztességes szabályok szerint, függetlenül attól, hogy hova utaznak az EU-n belül.

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1128 rendelete (2017. június 14.) az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról (HL L 168., 2017.6.30., 1–11. o.)

Az (EU) 2017/1128 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai digitális egységes piaci stratégia (COM(2015) 192 final, 2015.5.6.)

utolsó frissítés 07.02.2018

Top