EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizs – szükségintézkedések

A Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizs – szükségintézkedések

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/884/EU végrehajtási határozat – a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedések

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • Meghatározza a Kínából származó vagy onnan feladott, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított (GM) rizstermékekre vonatkozó szükségintézkedéseket.
 • Meghatároz egy egységes mintavételi és vizsgálati protokollt hoz létre annak megállapítására, hogy az ilyen behozatalok nem tartalmaznak géntechnológiával módosított szervezetet.

FŐBB PONTOK

Előzetes értesítés

A takarmány- és élelmiszeripari vállalkozók kötelesek:

 • megfelelő előzetes értesítést küldeni a szállítmány jellegéről, valamint a szállítmány kijelölt beléptetési helyre történő fizikai megérkezésének várható napjáról és időpontjáról;
 • feltüntetni, hogy a termék élelmiszer vagy takarmány.

Behozatali feltételek

 • Minden egyes szállítmányt minden egyes tétel esetében vizsgálati jelentés kísér, valamint a Kínai Népköztársaság Behozatali-Kiviteli Vizsgálati és Karanténhivatala meghatalmazott képviselője által kitöltött, aláírt és ellenőrzött egészségügyi bizonyítvány.
 • Ha a termék nem tartalmaz rizst, illetve nincs ilyen összetevője vagy nem abból készült, akkor a jelentést és a bizonyítványt felválthatja a szállítmányért felelős takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozótól származó nyilatkozat, amely jelzi ennek tényét.
 • Az egyes szállítmányokat az egészségügyi bizonyítványon feltüntetett kóddal azonosítják. A szállítmányban lévő minden egyes zsákot vagy egyéb csomagolási formát ezzel a kóddal kell azonosítani.

Hatósági ellenőrzések

 • Az adott nemzeti illetékes hatóság biztosítja, hogy a behozatali feltételek teljesítésének szavatolása érdekében minden egyes szállítmány okmányainak ellenőrzését elvégzik.
 • Ha a rizstermék-szállítmányt nem kíséri egészségügyi bizonyítvány vagy vizsgálati jelentés, a szállítmányt vissza kell küldeni a származási országba, vagy meg kell semmisíteni.
 • Ha a szállítmányt egészségügyi bizonyítvány és vizsgálati jelentés kíséri, a hatóság mintát vesz vizsgálat céljára a nem engedélyezett GMO előfordulásának kimutatása érdekében. Amennyiben a szállítmány több tételből áll, minden egyes tételt mintavételnek és vizsgálatnak kell alávetni.
 • A fizikai ellenőrzés eredményének rendelkezésre állását megelőzően is lehet engedélyezni a szállítmány továbbszállítását. Azonban ez idő alatt a szállítmány az illetékes hatóság folyamatos felügyelete alatt marad.
 • A szállítmányok szabad forgalomba bocsátása csak fizikai ellenőrzés eredményének rendelkezésre állását követően lehetséges, és akkor, ha a szállítmány valamennyi tétele megfelel az uniós jogszabályoknak.

Jelentések

Az uniós országok háromhavonta jelentést küldenek az Európai Bizottságnak, amelyben beszámolnak ez elmúlt 3 hónapban elvégzett összes analitikai vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

 • a vizsgálathoz szükséges mintavételbe bevont szállítmányok száma;
 • az elvégzett ellenőrzések eredménye;
 • az egészségügyi bizonyítvány vagy vizsgálati jelentés hiánya miatt elutasított szállítmányok száma.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

A határozat 2012. január 12-től hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság (2011/884/EU) végrehajtási határozata (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2011.12.23., 140–148. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza a 2011/884/EU határozat további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (2013/287/EU) végrehajtási határozata (2013. június 13.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2011/884/EU végrehajtási határozat módosításáról (HL L 162., 2013.6.14., 10–14. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1–23. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 18.12.2017

Top