EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat – az EU statisztikai hivatala

Eurostat – az EU statisztikai hivatala

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2012/504/EU határozat az Eurostat szerepkörének tisztázásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Tisztázza az Eurostat szerepkörét és feladatait az európai statisztika fejlesztése, előállítása és közzététele tekintetében.

FŐBB PONTOK

 • Az Eurostat az Európai Bizottság részét képezi, és főigazgató vezeti.
 • Az Eurostat a következő statisztikai elvek alapján működik, a 223/2009//EK rendeletben és az európai statisztika gyakorlati kódexében meghatározottak szerint:
  • szakmai függetlenség;
  • pártatlanság;
  • tárgyilagosság;
  • megbízhatóság;
  • statisztikai adatok bizalmas kezelése; és
  • költséghatékonyság.
 • Az európai statisztikai programot az Eurostat valósítja meg, és éves munkaprogramok alapján dolgozik.
 • Az Eurostat fő feladatai a következők:
  • összegyűjti és összesíti az európai statisztikák összeállításához szükséges statisztikai információkat;
  • statisztikai módszereket, szabványokat és eljárásokat fejleszt ki és mozdít elő;
  • koordinálja az európai statisztikai rendszert (ESR), bátorítja az együttműködést partnerei között, és biztosítja vezető szerepét nemzetközi szinten a hivatalos statisztikák terén;
  • együttműködik a nemzetközi szinten más országokkal és szervezetekkel, és támogatást biztosít egyes nem uniós országok számára statisztikai rendszereik tökéletesítése terén.
 • Az Eurostat főigazgatója egyben a főstatisztikus is:
  • kizárólagosan felel a folyamatokat, statisztikai módszereket, szabványokat és eljárásokat, valamint a statisztikai kiadványok tartalmát és időzítését illető döntésekért. A főigazgató függetlenül jár el; illetve nem kérhet és nem fogadhat el utasítást semmilyen uniós intézménytől vagy szervtől, sem valamely nemzeti kormánytól, vagy bármely más szervezettől. A főigazgató minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a statisztikai adatok bizalmas kezelését;
  • elnöke az Európai Statisztikai Rendszerbizottságnak (ESR-bizottság), amely az uniós országok képviselőiből áll (a nemzeti statisztikai intézmények részéről), és amely útmutatást nyújt az európai statisztikai rendszer számára az európai statisztikák fejlesztése, összeállítása és közzététele terén;
  • összekötő szerepet tölt be továbbá az ESR és a (független statisztikai szakértőkből álló) európai statisztikairányítási tanácsadó testület között valamennyi, az európai statisztika gyakorlati kódexének végrehajtásával kapcsolatos ügyben.
 • Az EU bizalmas adatkezelési szabályainak megfelelően az Eurostat hozzáférhet a Bizottság szolgálatainak adminisztratív adataihoz, hogy a válaszadók terheit csökkentse.
 • Az Eurostat felel az európai statisztikák minőségellenőrzéséért, és létre kell hoznia egy minőségbiztosítási rendszert, az európai statisztika gyakorlati kódexének megfelelő alkalmazása érdekében.
 • Az Eurostat gondoskodik arról, hogy az európai statisztikák hozzáférhetőek legyenek minden felhasználó számára, a statisztikai elvekkel összhangban, különös tekintettel a szakmai függetlenség, a pártatlanság és a statisztikai adatok bizalmas kezelésének elveire.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

A határozat 2012. október 8-tól hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2012/504/EU határozata (2012. szeptember 17.) az Eurostatról (HL L 251., 2012.9.18., 49–52. o.)

utolsó frissítés 13.11.2017

Top