EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Közúti közlekedési jogsértések – információmegosztás az országok között

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2015/413/EU irányelv – a közúti közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos információk megosztása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a veszélyes közlekedési jogsértéseket elkövető külföldi vezetők büntetlenségének csökkentésére vonatkozó szabályokat határoz meg oly módon, hogy az elkövetők beazonosítása érdekében a különböző uniós országok rendőri hatóságai számára megkönnyíti az információmegosztást.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következő jogsértésekre vonatkozik:

 • sebességhatár túllépése;
 • biztonsági öv használatának elmulasztása;
 • forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél való megállás elmulasztása;
 • ittas járművezetés;
 • kábítószer hatása alatt történő járművezetés;
 • bukósisak viselésének elmulasztása;
 • tiltott sávban (pl. buszsávban) történő közlekedés;
 • mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz használata vezetés közben.

A járművek és azok tulajdonosainak, illetve használóinak a beazonosítása érdekében valamennyi ország köteles a nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz hozzáférést biztosítani a közútjain elkövetett jogsértést kivizsgáló ország számára.

Amennyiben a jogsértés helye szerinti ország további intézkedést kíván tenni, értesítenie kell erről a vélt elkövetőt és tájékoztatnia kell a jogi következményekről egy, a következő információkat tartalmazó levélben:

 • a jogsértés jellege;
 • a jogsértés helye, dátuma és időpontja;
 • a megsértett jogszabály és a szankció;
 • (adott esetben) a jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszköz.

E rendelkezés teljesítésének a nyomon követése érdekében 2016 májusáig, majd azt követően kétéves rendszerességgel valamennyi országnak jelentést kell benyújtania a Bizottsághoz, amelyben a végrehajtott keresésekre és az azokat követően kiküldött értesítések számára vonatkozó adatokat adják meg.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2015. március 17-én lépett hatályba.

2015. május 6-ig kellett az irányelvet a nemzeti jogba átültetni. Dánia, Írország és az Egyesült Királyság (1) esetében ennek határidejét 2017. május 6-ra tolták ki.

HÁTTÉR

Az ezzel a kérdéskörrel kapcsolatos korábbi irányelvet, a 2011/82/EU irányelvet a nem megfelelő jogalapból kifolyólag az EU Bírósága érvénytelenítette 2014-ben.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/413/EU irányelve (2015. március 11.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 68., 2015.3.13., 9–25. o.)

utolsó frissítés 10.11.2015(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.

Top