EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az élelmiszerekkel és az állati takarmánnyal kapcsolatos tájékoztatásra irányuló uniós kiadások

Az élelmiszerekkel és az állati takarmánnyal kapcsolatos tájékoztatásra irányuló uniós kiadások

Ezen európai uniós (EU) jogszabály alapvető célja, hogy a versenyképesség és a munkahelyteremtés támogatása mellett hozzájáruljon az emberek, állatok és növények jó egészségéhez az élelmiszerlánc valamennyi szakaszában, magas szintű védelmet biztosítson a fogyasztók és a környezet számára, valamint felszámolja a károsítókat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen európai uniós (EU) jogszabály alapvető célja, hogy a versenyképesség és a munkahelyteremtés támogatása mellett hozzájáruljon az emberek, állatok és növények jó egészségéhez az élelmiszerlánc valamennyi szakaszában, magas szintű védelmet biztosítson a fogyasztók és a környezet számára, valamint felszámolja a károsítókat.

MI A RENDELET CÉLJA?

Naprakésszé teszi az állat- és növény-egészségügyi, valamint az élelmiszer-termelési politikák finanszírozását biztosító keretet.

FŐBB PONTOK

A rendelet a következő területeket érintő uniós kiadások áttekintésére irányul:

  • élelmiszer és takarmány, beleértve a biztonságot;
  • állategészség és -jólét;
  • a növényekre károsító szervezetek (károsítók);
  • a növényi szaporítóanyagok - elsősorban a vetőmagvak - termesztése;
  • a növényvédő szerek, továbbá a peszticidek fenntartható használata;
  • a takarmányokban és a műtrágyákban felhasznált - a hús- és csontliszthez, toll-liszthez és halliszthez hasonló - állati melléktermékekből eredő kockázatok;
  • a géntechnológiával módosított szervezetek szándékos kibocsátása a környezetbe;
  • a növénygenetikai erőforrásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok védelme.

A rendelet meghatározza a nemzeti programok tartalmának, benyújtásának, értékelésének és jóváhagyásának, valamint a fizetési kérelmeknek a határidejét. Az Európai Bizottság (EB) felelős az uniós pénzügyi hozzájárulásban részesülő intézkedések hatékony végrehajtásának felülvizsgálatáért. Megfelelően kell tájékoztatni a nyilvánosságot az EU-nak az intézkedések végrehajtásában játszott szerepéről.

A rendelet tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek a maximálisan megengedett költségvetéseket és a támogatások maximális arányát egyértelműsítik; e támogatások rendes esetben nem haladhatják meg a támogatható költségek 50%-át. Ez az arány a következőképpen növelhető:

  • a támogatható költségek 75%-ára olyan határon átnyúló tevékenységek esetében, amikor két vagy több uniós ország érintett a károsítók vagy állatbetegségek ellenőrzésében;
  • a támogatható költségek 100%-ára, amennyiben a tevékenységek embereket, állatokat és növényeket fenyegető súlyos egészségügyi kockázatok megakadályozására vagy kezelésére irányulnak.

Biztosítható uniós finanszírozás az állat- és növény-egészségügyi vészhelyzetek kezelésére is. A vészhelyzeti intézkedések keretében támogatható betegségek a rendelet mellékletében vannak felsorolva. Az EB az új kockázatok figyelembevétele céljából naprakésszé teheti a jegyzéket.

Az EU kivételes jelleggel az uniós országok egyéb sürgős intézkedések elvégzésekor felmerült költségeit is fedezheti; ilyenek lehetnek például a fokozott biológiai biztonsági intézkedések járvány kitörése vagy károsítók jelenléte esetén, az állati tetemek ártalmatlanításának költsége, valamint a vakcinázás következtében nyújtott kártérítés.

Az EB 2017. június 30-ig félidős értékelést nyújt be - adott esetben - jogalkotási javaslatokkal kísérve, 2022. június 30-ig pedig a rendelet hatékonyságáról szóló további jelentést nyújt be.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2014. június 30-tól.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának a pénzügyi keretre vonatkozó 652/2014/EU rendeletről szóló oldalát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

652/2014/EU rendelet

2014.6.30.

-

HL L 189., 2014.6.27., 1-32. o.

utolsó frissítés 25.08.2015

Top