EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodás

EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Partnerségi és együttműködési megállapodás az Európai Unió és annak tagállamai, valamint az Orosz Föderáció között

MI A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA?

 • A megállapodás keretet biztosít az uniós–orosz kapcsolatoknak.
 • Többek között szabályozza a felek közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

FŐBB PONTOK

Alapelvek

A demokratikus alapelvek és az emberi jogok tiszteletben tartása a partnerség lényeges elemét képezi.

Célkitűzések

A megállapodás fő célkitűzései a következők:

 • a politikai párbeszéd elősegítése a szoros kapcsolatok kialakítása érdekében;
 • a kereskedelem és a befektetések, valamint a piacgazdaságon alapuló harmonikus gazdasági kapcsolatok támogatása, és ezáltal a fenntartható fejlődés elősegítése;
 • a politikai és gazdasági szabadságjogok erősítése;
 • Oroszország erőfeszítéseinek támogatása demokráciájának konszolidálása, gazdaságának fejlesztése, valamint a piacgazdaság irányába történő átmenet befejezése érdekében;
 • megfelelő alap biztosítása a kölcsönös előnyökön, a kölcsönös felelősségen és a kölcsönös támogatáson alapuló gazdasági, társadalmi, pénzügyi és kulturális együttműködéshez;
 • a közös érdekeken alapuló tevékenységek támogatása;
 • az Oroszország és az európai együttműködés szélesebb területe közötti fokozatos integráció megfelelő keretének biztosítása;
 • az EU és Oroszország közötti, lényegében teljes körű árukereskedelemre kiterjedő szabadkereskedelmi terület jövőbeni létrehozásához szükséges feltételek, valamint a vállalatok alapítására, a szolgáltatások határokon átnyúló kereskedelmére és a tőkemozgásokra vonatkozó szabadság létrejöttéhez szükséges feltételek megteremtése.

A megállapodás hatálya

A megállapodás a következő területeket fedi le:

 • politikai párbeszéd;
 • áruforgalom (pl. az importált árukra, az átmenő árukra, a tarifákra stb. vonatkozó kezelési szabályok);
 • üzleti vállalkozások és befektetések (pl. munkakörülmények, a vállalatok az aláíró felek területén való alapítására és működésére, valamint a két fél közötti, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó feltételek);
 • fizetés és tőke;
 • verseny, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, valamint jogalkotási együttműködés;
 • gazdasági együttműködés (a tudományos és technológiai, oktatási és képzési együttműködéstől az új szállítási források és új piacok feltárásán át az energia, az ipari fejlődés és a közlekedés terén történő együttműködésig);
 • együttműködés az illegális tevékenységek megakadályozására (pl. illegális bevándorlás, korrupció, pénzhamisítás és kábítószer-kereskedelem);
 • kulturális együttműködés (pl. művészek és az építészeti örökségben jártas személyek kulturális cseréje, irodalmi művek fordítása);
 • pénzügyi együttműködés (képzési segítségnyújtás, technológiai ismeretek átadása, technikai segítségnyújtás);
 • intézményi aspektusok (a rendszeres politikai párbeszédet, valamint a megállapodás végrehajtását lehetővé tevő szervek létrehozása).

A megállapodást tízéves kezdeti időszakra kötötték meg, és évről évre megújítják.

2008-ban tárgyalások kezdődtek egy új EU-orosz megállapodás megkötése érdekében, amely átfogóbb keretet biztosított volna az EU és Oroszország közötti kapcsolatoknak. Bár jelentős előrelépés történt, a tárgyalásokat 2012-ben leállították.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN MEGÁLLAPODÁS?

A megállapodás 1997. december 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

Oroszország szerepe az ukrajnai konfliktusban és a Krím-félsziget illegális annektálása súlyosan érintette az EU–orosz kapcsolatokat. A megállapodás által lefedett tevékenységi körök közül sokat leállítottak, és az EU szankciókat fogadott el.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Partnerségi és együttműködési megállapodás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról - 1. jegyzőkönyv a szén- és acélipari kapcsolattartó csoport létrehozásáról - 2. jegyzőkönyv a vámjogszabályok helyes alkalmazásához nyújtandó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról - Záróokmány - Levélváltás - Aláírási jegyzőkönyv (HL L 327., 1997.11.28., 3–69. o.).

utolsó frissítés 10.10.2016

Top