EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biztonságos egyéni védőeszközök biztosítása a felhasználók számára

Biztonságos egyéni védőeszközök biztosítása a felhasználók számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/425 rendelet – biztonságos egyéni védőeszközök

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet követelményeket állapít meg az egyéni védőeszközök* tervezésére és gyártására vonatkozóan.
 • A követelmények célja a felhasználók egészségének és biztonságának biztosítása, valamint a védőeszközök Unió-szerte történő forgalmazásának és használatának lehetővé tétele.
 • Az irányelv felváltja a korábbi jogszabályt (89/686/EGK tanácsi irányelv).

FŐBB PONTOK

 • Az egyéni védőeszközök forgalmazása és használata akkor engedélyezett, ha:
  • megfelelő karbantartás és rendeltetésszerű használat mellett megfelelnek e rendeletnek, különösen a II. mellékletben megfogalmazott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek;
  • nem veszélyeztetik a személyek és a háziállatok egészségét és biztonságát, vagy a vagyontárgyak biztonságát.
 • A gyártóknak:
  • biztosítaniuk kell az egyéni védőeszközök jogszabálynak megfelelő tervezését és gyártását;
  • minden egyéni védőeszköz esetében el kell végezniük a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást;
  • tíz évig meg kell őrizniük az uniós megfelelőségi nyilatkozatot és a vonatkozó műszaki dokumentációt;
  • el kell végezniük az egyéni védőeszköz mintájának vizsgálatát, és szükség esetén nyilvántartást kell vezetniük a panaszokról, a nem megfelelő egyéni védőeszközökről és az egyéni védőeszközök visszahívásáról;
  • az egyéni védőeszköz csomagolásán vagy kísérő dokumentációján fel kell tüntetniük az adataikat, például bejegyzett kereskedelmi nevüket és a postai címüket;
  • a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót könnyen érthető nyelven kell elérhetővé tenniük;
  • haladéktalanul tájékoztatniuk kell a nemzeti hatóságokat, amennyiben az egyéni védőeszköz kockázatot jelent.
 • Az importőrökre és a forgalmazókra vonatkozó kötelezettségek biztosítják, hogy az egyéni védőeszköz megfeleljen az uniós szabványoknak.
 • A nemzeti megfelelőségértékelési szervek különböző megfelelőségértékelési eljárásokat végeznek annak függvényében, hogy az egyéni védőeszköz a három kockázati kategória közül melyik ellen hivatott megvédeni a felhasználókat. Ezek a következők:
  • I. kategória: minimális kockázatok;
  • II. kategória: az I. és III. kategóriában nem szereplő kockázatok;
  • III. kategória: súlyos kockázatok, például halál vagy maradandó egészségkárosodás.
 • Az uniós országok tájékoztatják az Európai Bizottságot azokról a szervezetekről, amelyek jogosultak a megfelelőségértékelési feladatok ellátására.
 • A Bizottság gondoskodik a nemzeti hatóságok közötti tapasztalatcsere megszervezéséről.
 • A jogszabály nem vonatkozik a következő egyéni védőeszközökre:
  • a fegyveres erők általi, illetve a rendfenntartás során történő felhasználásra tervezett egyéni védőeszközök;
  • önvédelem céljára tervezett egyéni védőeszközök – a sporttevékenység során történő felhasználásra szánt egyéni védőeszközök kivételével;
  • magánhasználatra tervezett egyéni védőeszközök: nem szélsőséges jellegű légköri körülmények; pára és víz mosogatáskor;
  • nemzetközi szerződések hatálya alá tartozó tengerjáró hajókon vagy légi járműveken történő felhasználásra szánt egyéni védőeszközök;
  • a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok vezetőinek és utasainak szánt bukósisakok és szemellenzők.
 • Az uniós országoknak 2018. március 21 -ig meg kell állapítaniuk a jogszabály rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2018. április 21-én lép hatályba, kivéve bizonyos, nagyrészt az értesítési szervekkel és eljárásokkal foglalkozó cikkeket. Ezek 2016. október 21 -én léptek hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

* KULCSFOGALMAK

Egyéni védőeszköz: olyan eszköz, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy viselve vagy kézben tartva megvédje az adott személyt az egészségét vagy biztonságát érintő egy vagy több kockázattal szemben.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51–98. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 89/686/EGK irányelve (1989. december 21.) az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 399., 1989.12.30., 18–38. o.)

A 89/686/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 02.06.2020

Top