EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelem

A gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/93/EU irányelv – a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Célja a gyermekek szexuális bántalmazással és kizsákmányolással szembeni védelme. Ennek elérése érdekében a következőket írja elő az uniós országok számára:

 • megelőző intézkedések elfogadása;
 • a gyermek áldozatok védelme;
 • nyomozás és az elkövetők elleni vádemelés.

FŐBB PONTOK

Az elkövetőkkel szembeni bűnvádi eljárás megkönnyítése céljából az irányelv:

 • bűncselekménnyé nyilvánít számos, szexuális bántalmazással és kizsákmányolással kapcsolatos helyzetet (20 bűncselekmény és annak kísérlete);
 • súlyosabb mértékű büntetéseket vezet be. A nemzeti jogszabályok által kiszabható szabadságvesztés felső határa nem lehet kevesebb 1–10 évnél, a bűncselekmény súlyossági fokától függően. Számos súlyosbító körülményt is figyelembe kell venni;
 • kiterjeszti az elévülési időt az áldozat nagykorúvá válását követő időszakra is;
 • megszünteti azokat a titoktartási szabályokat, amelyek a fő tevékenységük során gyermekekkel foglalkozó szakemberek bejelentését akadályozzák;
 • területen kívüli joghatóságot vezet be a bűncselekményt külföldön elkövető állampolgárok tekintetében, hogy ily módon hazájukban is büntethetővé válhassanak;
 • megköveteli a külföldön elkövetett bűncselekmények tekintetében történő vádemelés eljárási akadályainak felszámolását;
 • biztosítja, hogy a szervezett bűnözés vagy egyéb súlyos bűncselekmények eseteiben alkalmazottakhoz hasonló hatékony nyomozási eszközök álljanak rendelkezésre a rendőrség számára, és különleges egységek álljanak rendelkezésre a gyermekpornográfia áldozatainak azonosítása céljából.

A gyermek áldozatok védelme érdekében az irányelv a következő szabályokat vezeti be:

 • széles körű segítségnyújtási és támogatási intézkedések a gyermek áldozatok számára, különösen a büntetőeljárás nyomozási és bírósági szakaszában való részvételből fakadó esetleges további trauma megakadályozása;
 • a segítségnyújtáshoz és támogatáshoz való hozzáférés, amint alapos okkal feltételezhető, hogy a gyermek bűncselekmény áldozatává vált;
 • különleges védelem a családon belüli erőszakot bejelentő gyermekek számára;
 • a segítség és támogatás függetlenítése attól a feltételtől, hogy a gyermek áldozat kész-e együttműködni a büntetőeljárás során;
 • a gyermek áldozatok magánéletének, személyazonosságának és képmásának védelme.

A bűncselekmények megelőzése céljából az irányelv a következőket követeli meg:

 • valamennyi elítélt elkövető esetében az általuk jelentett veszély és a vonatkozó bűncselekmények esetleges ismételt elkövetésének kockázata szempontjából kötelező értékelés készítése;
 • az elítélt elkövetők, illetve azon személyek számára, akik attól tartanak, hogy ilyen bűncselekményt elkövethetnek, bűnmegelőzési programok vagy intézkedések (például kezelések) uniós országok általi biztosítása;
 • annak biztosítása, hogy az elítélt elkövető eltiltható legyen a gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó szakmai tevékenységek gyakorlásától;
 • a munkáltatók jogosultsága a bűncselekményért való elítélésről és a gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó szakmai vagy szervezett önkéntes tevékenység gyakorlásától való eltiltásról való tájékozódásra, valamint a bűnügyi nyilvántartások megfelelőbb cseréjére annak érdekében, hogy a háttérellenőrzések elősegítése céljából egy adott országban történt elítélésről szóló információkat a másik országban kiadott bűnügyi nyilvántartó igazolás tartalmazza;
 • az uniós országok arra irányuló kötelezettsége, hogy biztosítsák a gyermekpornográfiát tartalmazó vagy azt terjesztő, a területükön üzemeltetett weboldalak azonnali eltávolítását, valamint törekedjenek a területükön kívül üzemeltetett hasonló weboldalak eltávolítására. Visszaélésekkel szembeni biztosítékok mellett megakadályozhatják a területükön található ilyen weboldalak felhasználók általi elérését is;
 • oktatás, figyelemfelkeltés és a hivatalos személyzet képzése révén megelőzési tevékenységek folytatása.

Nyomon követés

Az Európai Bizottság 2016-ban két jelentést tett közzé. Az első jelentés az irányelv egészét, míg a második kifejezetten a gyermekpornográfiát tartalmazó és terjesztő weboldalak ellen bevezetett intézkedéseket (25. cikk) vizsgálta.

A gyermekek online szexuális bántalmazása elleni globális szövetség

2012-ben egy ezzel kapcsolatos, ám különálló fejlesztés, az EU és az USA közös kezdeményezése keretében 54 ország csatlakozott az egész világról a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni globális szövetséghez. A következőkre irányuló kulcsfontosságú szakpolitikai célok mellett vállaltak kötelezettséget:

 • a megmentett áldozatok nagyobb száma;
 • hatékonyabb büntetőeljárás; valamint
 • a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló online hozzáférhető képek számának csökkentése.

A globális szövetség egyesült az Egyesült Királyság (1) WeProtect kezdeményezésével, így jött létre a gyermekek online kizsákmányolásának felszámolását célzó WeProtect Világszövetség, amely 80 kormányzatot, 20 globális technológiai vállalatot és 24 vezető nemzetközi és nem kormányzati szervezetet fog össze a gyermekek online szexuális kizsákmányolásával szembeni védelem érdekében.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. december 17. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2013. december 18-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU irányelve (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 2011.12.17., 1–14. o.)

Helyesbítés

A 2011/93/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelvnek való megfelelés érdekében a tagállamok által meghozott szükséges intézkedések mértékének értékeléséről (COM(2016) 871 final, 2016.12.16.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelv 25. cikkében említett intézkedések végrehajtásának értékeléséről (COM(2016) 872 final, 2016.12.16.)

utolsó frissítés 28.03.2018(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.

Top