Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az uniós országok közötti videokonferenciák alkalmazásának előmozdítása az igazságügy terén

Az uniós országok közötti videokonferenciák alkalmazásának előmozdítása az igazságügy terén

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Tanácsi ajánlások – bevált gyakorlatok az igazságügy terén szervezett határokon átnyúló videokonferenciákkal kapcsolatban

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ AJÁNLÁSOK CÉLJA?

 • Kiemelik a videokonferenciák előnyeit, amelyek hasznos eszközként szolgálhatnak az egynél több uniós országot felölelő igazságügyi eljárásokban, valamint javaslatokat tesznek a javításuk érdekében.
 • Az ajánlások az EU e-igazságügyi politikájához, és különösen a 2014–2018 közötti európai e-igazságügyi stratégiájához és cselekvési tervéhez kapcsolódnak.

FŐBB PONTOK

A videokonferencia előnyei:

 • nagyobb rugalmasságot biztosít a bíróságok és az ügyészségek számára a sértettek és a tanúk vallomásainak felvétele, a szakértői vélemények meghallgatása, valamint a gyanúsítottak és a vádlottak nyilatkozatainak rögzítése tekintetében;
 • kisebb stresszhatás a kiszolgáltatott helyzetben lévő tanúk, például a gyermekek esetében;
 • elkerülhetővé teszi az utazást olyan esetekben, amikor más uniós országbeli sértetteket, tanúkat vagy szakértőket kell meghallgatni;
 • lehetővé teszi olyan jogi védelmi intézkedések azonnali és tényleges biztosítását is a gyanúsítottak számára, mint a tolmácsoláshoz való jog, a tájékoztatáshoz való jog és az ügyvédi képviselethez való jog, amennyiben a letartóztatásra távol eső helyen kerül sor;
 • csökkenti a költségeket és növeli a biztonságot különösen azzal, ha az őrizetben lévő személyeket nem kell szállítani.

Lehetséges fejlesztések

Az ajánlások ugyanakkor több olyan területet is kiemelnek, ahol a különböző uniós országok hatóságai közötti videokonferenciákon javítani lehetne. Idetartoznak többek között a következők:

 • el kell hárítani a műszaki, szervezési és jogi akadályokat;
 • aktualizálni kell és ki kell egészíteni az e-igazságügyi portálon található információkat;
 • célszerű együttműködni más projektekkel – például az e-CODEX projekttel, az AVIDICUS projekttel – és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal;
 • a videokonferenciákhoz biztosítani kell a megfelelő minőségű felszerelést, hogy az ne sértse a védelemhez való jogot.

Ajánlások

A következtetések számos lépés megtételére hívják fel az uniós országokat, amelyek többek között a következők:

 • jelöljenek ki a videokonferenciákkal foglalkozó nemzeti kapcsolattartót vagy kapcsolattartókat;
 • az egyes videokonferenciákra vonatkozóan állapodjanak meg – adott esetben – egy közös nyelvről, valamint a megfelelő fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokról;
 • kínáljanak hatékony képzést a potenciális felhasználók – köztük a bírók és az ügyészek – számára;
 • dolgozzanak ki gyakorlati iránymutatást a felhasználók, valamint a műszaki tervezési és támogató személyzet számára az ajánlott műszaki szabványokról;
 • gyakorlati tesztek végrehajtásával javítsák az uniós országok rendszerei közötti interoperabilitást.

Az e-jogi munkacsoportot (e-igazságügy) a Tanács a következő intézkedésekre kéri fel:

 • vizsgálja meg egy koordinált megközelítés kezdeményezését annak érdekében, hogy együttműködés kezdődhessen az EU-n kívüli országokkal a videokonferenciák területén, az uniós országok e téren meglévő kétoldalú kapcsolatain túlmenően is;
 • hozzon létre együttműködési hálózatot az uniós országok között a videokonferenciákkal kapcsolatos tapasztalatok cseréje és a bevált gyakorlatok megosztása céljából, többek között képzések formájában;
 • állapítsa meg, hogy mely intézkedéseket kell megtenni annak érdekében, hogy az eljárási biztosítékok a védelemhez való jog gyakorlása során garantáltak legyenek.

A Bizottságot pedig a következő intézkedésekre kéri fel:

 • az e-igazságügyi portálon tegye közzé a határokon átnyúló videokonferenciákkal foglalkozó szakértői csoport zárójelentését;
 • nyújtson pénzügyi támogatást a videokonferencia-rendszerek uniós szintű interoperabilitásának biztosításához.

HÁTTÉR

e-igazságügyi portál

JOGI AKTUS

A Tanács ajánlásai — „Az igazságügy területén a határokon átnyúló videokonferenciák alkalmazásának előmozdítása és a legjobb gyakorlatok megosztása a tagállamokban és uniós szinten” (HL C 250., 2015.7.31., 1–5. o.)

utolsó frissítés 20.01.2016

Top