EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A tájékoztatáshoz való jog a büntetőeljárás során

A tájékoztatáshoz való jog a büntetőeljárás során

A valamely uniós országban bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy megvádolt személyeket tájékoztatni kell eljárási jogaikról és az ellenük felhozott vádakról.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A valamely uniós országban bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy megvádolt személyeket tájékoztatni kell eljárási jogaikról és az ellenük felhozott vádakról.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az érintett személy jogi helyzetétől, állampolgárságától és nemzetiségétől független minimumstandardokat állapít meg minden uniós ország számára. Az irányelv célja, hogy elősegítse a bírói tévedések megelőzését és a fellebbezések számának csökkenését.

FŐBB PONTOK

A gyanúsítottakat és a vádlottakat - akár szóban, akár írásban - haladéktalanul tájékoztatni kell eljárási jogaikról. Ezek közé tartoznak a következők:

  • ügyvéd igénybevétele,
  • térítésmentes jogi tanácsadásra való bármely jogosultság,
  • a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog,
  • a tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jog,
  • a hallgatáshoz való jog.

Az őrizetbe vett személyeknek továbbá haladéktalanul kézhez kell kapniuk a bűnüldöző szervektől (azaz az uniós országtól függően a rendőrségtől vagy igazságügyi minisztériumtól) a jogokról szóló írásbeli tájékoztatót, amely egyszerű nyelven íródott, és információt tartalmaz a további jogaikról, beleértve az alábbiakat:

  • az ügy anyagaiba való betekintés joga,
  • a konzuli hatóságok és egy személy értesítéséhez való jog,
  • sürgősségi orvosi ellátáshoz való jog,
  • tudni, hogy legfeljebb hány óráig vagy napig lehetnek megfosztva szabadságuktól, mielőtt igazságügyi hatóság elé állítják,
  • a fogva tartás felülvizsgálata kezdeményezésének lehetősége.

Az európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vett személyek részére a bűnüldöző szervek a jogokról szóló külön írásbeli tájékoztatót kötelesek kiállítani, amely tartalmazza az adott helyzetre vonatkozó eltérő jogokat.

Ezen kívül a gyanúsítottat vagy vádlottat haladéktalanul tájékoztatni kell arról a bűncselekményről, amelynek az elkövetésével gyanúsítják, majd (a későbbi szakaszban) részletesen tájékoztatni kell őt a váddal kapcsolatban. Az őrizetbe vett vagy fogva tartott személyeket tájékoztatni kell az őrizetbe vételük vagy fogva tartásuk okairól. Biztosítani kell számukra az üggyel kapcsolatos anyagokhoz való hozzáférést, hogy gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2012. június 21-én lépett hatályba, az uniós országoknak 2014. június 2-ig kellett azt átültetniük.

HÁTTÉR

Az irányelv egy olyan intézkedés-sorozat második lépése, amely intézkedések együttes célja, hogy az eljárási jogokról szóló 2009. évi ütemtervvel összhangban minimumstandardokat állapítsanak meg az egész EU számára az eljárási jogok terén. Ez az irányelv egy, a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 2010-es irányelvet követ.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012/13/EU irányelv

2012.6.21.

2014.6.2.

HL L 142., 2012.6.1., 1-10. o.

utolsó frissítés 02.03.2015

Top