EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gyorsabb és hatékonyabb határokon átnyúló bűnügyi nyomozások az EU-ban

Gyorsabb és hatékonyabb határokon átnyúló bűnügyi nyomozások az EU-ban

Az európai nyomozási határozatról (ENYH) szóló irányelv egy átfogó új rendszert hoz létre, amely lehetővé teszi az EU országai számára, hogy több országot érintő büntetőügyekben bizonyítékokat szerezzenek be más tagállamokban.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/41/EU irányelve a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja, hogy egyszerűsítse és gyorsítsa a határokon átnyúló nyomozásokat az EU-ban. Bevezeti az európai nyomozási határozatot, amely lehetővé teszi egy ország (a „kibocsátó állam”) igazságügyi hatósága számára, hogy egy másik uniós országban (a „végrehajtó állam”) bizonyítékok gyűjtését és azokat átadását kérjék.

Mivel az ENYH a kölcsönös elismerés elvén alapul, egy ilyen kérést elvben minden tagállam köteles elismerni és végrehajtani. Ennek gyorsan és minden további formalitás nélkül kell sorra kerülnie.

Az ENYH megkönnyíti a fellépést az olyan bűncselekmények esetén, mint a korrupció, a kábítószer-csempészet vagy a szervezett bűnözés. A görög rendőrök például felvehetik a kapcsolatot egyesült királyságbeli (1) kollégáikkal és kérhetik, hogy nevükben házkutatást végezzenek vagy tanúkat hallgassanak ki.

Az ENYH előrelépést jelent az ezen a területen jelenleg meglévő jogszabályokhoz képest annyiban, hogy rövidebb határidőket állapít meg és korlátozza az ilyen jellegű kérések megtagadásának lehetséges indokait. Ezen kívül csökkenti az adminisztrációs terheket azzal, hogy egy egységes nyomtatványt vezet be, amelynek használatával a hatóságok kérhetik a bizonyítékok gyűjtését és átadását.

Az ENYH legfontosabb jellemzői

  • Bírósági határozat, amelyet valamely tagállam igazságügyi hatósága ad ki vagy érvényesít abból a célból, hogy egy másik tagállamban egy vagy több konkrét nyomozási cselekményt végezzenek el az ezen irányelvvel összhangban folytatott bizonyítékszerzés céljából.
  • Olyan bizonyíték megszerzése céljából is kibocsátható, amely már a végrehajtó állam illetékes hatóságainak birtokában van.
  • Kérheti valamely gyanúsított vagy vádlott személy, vagy a nevében eljáró ügyvéd is összhangban egy tagállamban alkalmazandó védelmi jogokkal.
  • Nem befolyásolhatja az alapvető emberi jogokat és jogelveket, például a büntetőeljárás alá vont személyek védekezéshez való jogát.
  • Minden nyomozási cselekményre kiterjed, a közös nyomozócsoport létrehozása kivételével.
  • Kibocsátható bűncselekmények/jogszabálysértések tekintetében, amelyek a kibocsátó állam nemzeti joga szerint büntethetők.

90 nap a döntésre

Amikor a végrehajtó állam egy ENYH-t átvesz, köteles arra gyorsan reagálni. Elutasítására csak bizonyos körülmények fennállása esetén van lehetőség, például ha a kérés ellentétes lenne a végrehajtó állam jogának alapvető elveivel vagy nemzetbiztonsági érdekeket sért. A kérés végrehajtásának minden költségét a végrehajtó állam fedezi.

A kérést végrehajtó testület az ENYH helyett alternatív nyomozási cselekményt is választhat, amennyiben úgy véli, hogy az hasonló eredményekre vezet.

Az ENYH lehetőséget ad továbbá:

  • őrizetben levő személyek ideiglenes átadására a bizonyítékok összegyűjtése érdekében;
  • gyanúsítottak bankszámláinak/pénzügyeinek ellenőrzésére;
  • fedett nyomozásokra és titkos távközlési információgyűjtésre;
  • bizonyítékok megőrzésére tett intézkedésekre.

Az irányelv az összes uniós országra alkalmazandó, kivéve Dániát és Írországot, amelyek önkéntesen kívül maradtak azon. Az irányelv az EU meglévő kölcsönös jogsegélyrendszereinek a helyébe lép, különös tekintettel az Unió 2000. évi kölcsönös jogsegélyegyezményére és az európai bizonyításfelvételi parancsról szóló 2008/978/IB kerethatározatra.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve

2014.5.21.

2017.5.22.

HL L 130., 2014.5.1., 1-36. o.

Helyesbítés

-

-

HL L 143., 2015.6.9., 16-16. o.

utolsó frissítés 10.09.2015(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.

Top