EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU külső tengeri határainak ellenőrzése és a bevándorlók életének megmentése a tengeren folytatott műveletek során

Az EU külső tengeri határainak ellenőrzése és a bevándorlók életének megmentése a tengeren folytatott műveletek során

E rendelet az Európai Unió tengeri határainak ellenőrzése, a feltételezhetően illegális bevándorlókat szállító hajók feltartóztatása, valamint a Frontex által koordinált határ-ellenőrzési műveletek során a tengeren veszélyben lévők megmentése tekintetében határoz meg szabályokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2014. május 15-i 656/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió külső tengeri határaira vonatkozó politikájának célja a külső határok átkelésének hatékony ellenőrzése az illegális bevándorlással és a határokon átnyúló bűnözéssel szembeni küzdelem érdekében, továbbá az emberi életek tengeren történő védelmének és megmentésének a biztosítása.

Ennek érdekében a Frontex (az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynöksége) felügyelete alatt folytatott tengeri műveletek célja a következő:

  • a külső határok engedély nélküli átlépésére irányuló kísérletek észlelése;
  • az olyan hajók feltartóztatása, amelyekről feltételezhető, hogy az Európai Unió (EU) területére a határforgalom-ellenőrzés megkerülésével próbálnak belépni, és illegális bevándorlókat szállítanak;
  • a tengeri határőrizeti műveletek során felmerülő kutatás és mentés típusú helyzetekhez hasonló szituációk kezelése;
  • a bevándorlók alapvető jogai védelmének biztosítása és olyan országba történő kiutasításuk megakadályozása, ahol üldözésnek vagy a halál veszélyének lehetnek kitéve (a „ visszaküldés tilalmának ” elve).

HAJÓK FELTARTÓZTATÁSA

Különleges szabályokat határoztak meg a fedélzetükön illegális bevándorlókat szállító hajók észlelésére attól függően, hogy a hajók feltartóztatására hol kerül sor (parti tengeren, csatlakozó övezetben vagy nyílt tengeren). Az uniós országok lefoglalhatják az ilyen hajót, a fedélzeten tartózkodó személyeket őrizetbe vehetik és a hajót valamely parti ország, a fogadó uniós ország vagy valamely EU-n kívüli ország felé irányíthatják, feltéve, hogy e személyek ettől nem kerülnek veszélybe.

A kutatási és mentési helyzetek kezelésére is vonatkoznak szabályok, amelyek célja a tengeren bajba jutott személyeknek való segítségnyújtás és a megmentett személyek partra szállítása.

A tengeri műveletek során a segítségre szoruló személy állampolgárságától vagy jogállásától függetlenül, valamint a vonatkozó nemzetközi jogszabályokkal összhangban kell segítséget nyújtani.

A FRONTEX OPERATÍV TERV

A határőrizeti műveleteket az EU országai hajtják végre a Frontex operatív támogatása mellett. Az Ügynökség a következők elvégzéséért felelős:

  • az uniós országok közötti operatív együttműködés összehangolása;
  • humanitárius vészhelyzetek és tengeri mentések esetén fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtás biztosítása.

Ebből a célból a tervezett tengeri művelet körülményeihez igazított részleteket tartalmazó operatív terv készül. Az operatív terveknek különösen azt kell biztosítaniuk, hogy a gyermekek és a kiszolgáltatott személyek megfelelő segítségnyújtásban részesülnek.

Szolidaritási mechanizmusok

A nagyfokú migrációs nyomásnak kitett uniós országok vészhelyzet esetén kérhetik az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal egyedi segítségét és támogatását, valamint európai határőrcsapatok kiküldését.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

656/2014/EU rendelet

2014.7.17.

-

HL L 189., 2014.6.27.

utolsó frissítés 28.09.2014

Top