Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Idénymunkások foglalkoztatása

Go to the summaries’ table of contents

Idénymunkások foglalkoztatása

Az Európai Unió (EU) egy olyan új törvényt (irányelvet) fogadott el, amely meghatározza a tagállamokban rövid időszakokra idénymunkásként, gyakran a mezőgazdaságban és a turizmusban dolgozni kívánó nem uniós állampolgárokra vonatkozó feltételeket. Olyan jogokat is tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy ott-tartózkodásuk alatt ezeket az idénymunkásokat ne zsákmányolják ki.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/36/EU számú irányelve a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Tekintettel arra, hogy EU népessége öregszik és alacsony a születésszám, a Stockholmi Program elismeri, hogy noha a munkaerő bevándorlása hozzájárulhat a gazdaság élénkítéséhez, rugalmas szakpolitikákra van szükség a migrációs áramlások kezelésére. Ezért az uniós országok törvényt fogadtak el a szezonális migrációról.

Az irányelv hatálya

A törvény olyan nem uniós munkásokra vonatkozik, akiknek az állandó lakhelye egy nem uniós országban van, és akik ideiglenes munkavégzés céljával egy uniós országba lépnek be.

Ágazatok

Minden egyes uniós országnak el kell készítenie azon ágazatok listáját, amely függ a szezonális feltételektől (ilyenek például a nyári turizmus és bizonyos termények betakarítása). Ezt a listát az Európai Bizottsághoz kell benyújtaniuk.

Tartózkodási feltételek

Az unióban való, munkavégzési célú tartózkodáshoz az idénymunkásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy engedély iránti igénylésük tartalmazzon egy olyan munkaszerződést vagy kötelező érvényű állásajánlatot, amely meghatározza a fizetést, a munkaórákat és az egyéb feltételeket. A megfelelő szállásról szóló bizonyíték ugyancsak szükséges.

A tartózkodás hossza

Az uniós országoknak meg kell határozniuk az idénymunkások maximális ott-tartózkodását, amely bármely 12 hónapos időszakban öttől kilenc hónapig terjedhet.

Miután már az unióban tartózkodnak, az igénymunkások meghosszabbíthatják munkaszerződésüket vagy munkáltatót cserélhetnek, feltéve, hogy továbbra is megfelelnek a belépési feltételeknek, és nem állnak fenn elutasítási indokok. A maximális megengedett tartózkodási időn belül az uniós országok megengedhetik az idénymunkásoknak azt, hogy egynél többször is meghosszabbítsák szerződésüket ugyanannál a munkáltatónál, valamint hogy egynél több munkáltatóval legyen szerződésük.

Egyenlő bánásmód

Az idénymunkásoknak joguk van arra, hogy ugyanolyan bánásmódban részesüljenek, mint a vendéglátó ország állampolgárai, például a munkavállaló minimális életkorát, a munkakörülményeket (köztük a fizetést és az elbocsátást, a munkaidőt, a szabadságot és a szabadnapokat), valamint a munkahelyi egészségügyi és biztonsági követelményeket illetően. Ez az egyenlő bánásmód ugyancsak vonatkozik (a betegségi ellátásokkal, a rokkantsággal és az időskorral kapcsolatos) szociális biztonsági rendszerekre, a munkaügyi hivatalok által felkínált idénymunkával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokra, a szociális lakásellátást leszámítva.

Az uniós országoknak azonban a munkanélküliséggel és a családi ellátásokkal kapcsolatban nem kell egyenlő bánásmódot biztosítaniuk, és korlátozhatják az egyenlő bánásmódot az adókedvezmények, az oktatás, valamint a szakképzés tekintetében is.

Szankciók és a visszaélés megelőzése

Az uniós országoknak olyan intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek megelőzik a lehetséges visszaéléséket, illetve visszaélések esetén szankciókat kell alkalmazniuk. Ugyancsak életbe kell léptetniük olyan mechanizmusokat, amelyek a munkáltatókkal szembeni panasztétellel foglalkoznak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/36/EU irányelv

2014.3.29.

2016.9.30.

HL L 94., 2014.3.28.

30.06.2014

Top