EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A pénzhamisítás büntetőjogi szankciói

A pénzhamisítás büntetőjogi szankciói

Az Európai Központi Bank szerint az euro 2002-es bevezetése óta a pénzhamisítás legalább 500 millió EUR pénzügyi veszteséget okozott az Európai Unió gazdasága számára. Új jogszabályt fogadtak el az euro és egyéb pénznemek hamisítása elleni védelem érdekében.

JOGI AKTUS

Az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2014. május 15-i 2014/62/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) új irányelve minimumszabályokat állapít meg a bűncselekmények és szankciók meghatározása tekintetében a pénzhamisítás területén. Közös szabályokat vezet be a pénzhamisítás leküzdése, a nyomozás javítása, valamint az uniós országok hamisítás elleni küzdelemre irányuló együttműködésének biztosítása érdekében.

Bűncselekmények

Az uniós országok bevezetik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a szerszámok, tárgyak, számítógépes programok, valamint biztonsági jellemzők (mint például hologramok és vízjelek) szándékosan csalárd előállítása, elfogadása, megszerzése vagy birtoklása büntetendő legyen.

A szándékos magatartás büntetendő legyen azon bankjegyek és érmék vonatkozásában is, amelyeket még nem bocsátottak ki, de amelyeket törvényes fizetőeszközként történő forgalomba hozatalra szánnak, amint a bátorítás, a bűnrészesség és felbujtásis hamisítási bűncselekménynek minősül.

Magánszemélyekre (természetes személyekre) vonatkozó szankciók

A bevezetett intézkedéseknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, valamint a szabadságvesztést is magukban kell foglalniuk. A pénzhamisítás bűncselekményének legalább a legsúlyosabb formáit (az ügytől függően 5 és 8 évig terjedő) szabadságvesztéssel járó maximális szankcióval kell büntetni.

Noha a jóhiszeműen elfogadott hamisított pénz szándékos pénzbüntetéssel is büntethető, rendelkezni kell a szabadságvesztéssel járó maximális büntetésről az uniós országok nemzeti jogszabályaiban.

A jogi személyek felelőssége és a vonatkozó szankciók

Az uniós országok biztosítják, hogy a jogi személyek (pl. vállalatok és egyesületek) felelősségre vonhatók legyenek a magánszemélyek (természetes személyek) alternatívájaként, valamint hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat alkalmaznak a jogi személyek tekintetében. Meg kell határozni a szankciók körét, amelyben a következőknek kell szerepelnie: kizárás az állami kedvezményekből és támogatásokból, gazdasági tevékenységek gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltás és bírósági felügyelet alá helyezés.

Hamis vagy hamisított eurobankjegyek és -érmék elemzése és felderítése

Az uniós országok biztosítják, hogy a nemzeti analizáló központ, illetve a nemzeti érmeanalizáló központ az eurohamisítás céljából vizsgálatot indíthasson, valamint további hamisítások felderítése céljából elérhető legyen a folyamatban lévő bírósági eljárások során.

Alkalmazás

Ezen irányelv Írországra is alkalmazandó. Dánia és az Egyesült Királyság (1) azonban nem tartozik a hatálya alá.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/62/EU irányelv

2014.5.22.

2016.5.23.

HL L 151., 2014.5.21.

utolsó frissítés 10.08.2014(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.

Top