EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hajók és olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés

Hajók és olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés

2014 júliusában az EU olyan jogszabályt fogadott el, amely biztosítja az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) tengerszennyezés elleni küzdelemmel kapcsolatos munkájához szükséges finanszírozást a 2014-2020 közötti időszakban.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 911/2014/EU rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés elhárításával kapcsolatos tevékenységeinek többéves finanszírozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

2014 júliusában az EU olyan jogszabályt fogadott el, amely biztosítja az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) tengerszennyezés elleni küzdelemmel kapcsolatos munkájához szükséges finanszírozást a 2014-2020 közötti időszakban.

Az EMSA-t eredetileg azzal a céllal hozták létre, hogy biztosítsák a tengeri biztonság magas szintjét, és hogy megelőzzék és elhárítsák a hajókról származó szennyezéseket, például az olaj vagy veszélyes anyagok szivárgását. 2013 óta az EMSA hatásköre kiterjed az olaj- és gázipari létesítmények okozta szennyezésekre is.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet előírja az EMSA tengerszennyezés elhárításával kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges finanszírozást. Kifejezetten kimondja, hogy az EMSA megléte nem mentesíti az országokat azon kötelezettségük alól, hogy bevezessék a szükséges mechanizmusokat.

FŐBB PONTOK

A finanszírozás révén az EMSA a következőkbe fektethet be:

speciális hajók és felszerelések, amelyek készenlétben állnak, hogy szükség esetén bevethessék azokat;

műholdfelvételek és felszerelések, amelyek segítségével felderíthetők a szennyezések és kialakítható egy elhárítási terv.

Az EMSA fő feladatai a következők:

fokozott együttműködés az Európai Bizottsággal és az uniós országokkal, továbbá műszaki és tudományos segítségnyújtás számukra a szennyezés elleni küzdelemben;

a bevált gyakorlatok és szakértelem elemzése és megosztása;

tevékenységeinek összehangolása a hatályos regionális együttműködési megállapodásokkal;

az európai műholdas olajszennyezés-figyelő szolgálat (CleanSeaNet) fenntartása, amely szolgálat segít a szennyezések korai feltárásában és a felelős hajók és létesítmények azonosításában.

Az érintett országok az uniós polgári védelmi mechanizmus útján fordulhatnak az EMSA-hoz segítségnyújtásért.

Az EMSA az EU-val közös regionális tengeri medencével rendelkező nem uniós országokat is ösztönzi, hogy gyűjtsék össze a hajóikkal és a felszereléseikkel kapcsolatos információkat, továbbá hogy osszák meg az elhárítási mechanizmusaikra és kapacitásaikra vonatkozó részletes adatokat.

FINANSZÍROZÁS

160,5 millió EUR. Az EMSA fizet a készenléti hajókkal és felszerelésekkel kapcsolatos szerződésekért, ugyanakkor az érintett országok fizetik meg a vizeiken zajló tisztítási műveletek költségét.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

E rendelet 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig hatályos.

HÁTTÉR

Lásd az EMSA honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

911/2014/EU rendelet

2014.8.29.

-

HL L 257., 2014.8.28., 115-120. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., 2002.8.5., 1-9. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 724/2004/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról (HL L 129., 2004.4.29., 1-5. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 100/2013/EU rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról (HL L 39., 2013.2.9., 30-40. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1313/2013/EU határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924-947. o.).

Utolsó frissítés: 08.12.2014

Top