EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az emberek okozta (fluortartalmú) üvegházhatású gázok csökkentése

Az emberek okozta (fluortartalmú) üvegházhatású gázok csökkentése

A rendelet az éghajlatváltozás enyhítésére és a környezet védelmére irányul a fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-gázok) kibocsátásának csökkentése révén. Célja, hogy 2030-ig a jelenlegi szintekhez képest kétharmadával csökkentse az F-gázok kibocsátását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet az éghajlatváltozás enyhítésére és a környezet védelmére irányul a fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-gázok) kibocsátásának csökkentése révén. Célja, hogy 2030-ig a jelenlegi szintekhez képest kétharmadával csökkentse az F-gázok kibocsátását.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az F-gázok tárolására, felhasználására, visszanyerésére és ártalmatlanítására vonatkozóan állapít meg szabályokat. Tiltja bizonyos F-gázokat tartalmazó termékek értékesítését.

Hatálya alá tartoznak a fluorozott szénhidrogének (HFC-k)*, perfluor-karbonok (PFC-k)* és a kén-hexafluoridok (SF6)*.

A HFC-k éghajlatra gyakorolt hatására teljes éves korlátot állapít meg. Ez a korlát 2015 és 2030 között fokozatosan csökkenni fog.

FŐBB PONTOK

A rendelet a következő kötelezettségeket határozza meg:

  • Az F-gázok szándékos kibocsátása tilos, kivéve ha a kibocsátás valamely termék rendeltetésszerű használata szempontjából műszakilag indokolt. A gyártóknak mindent meg kell tenniük azért, hogy korlátozzák a kibocsátásokat az F-gázok előállítása, szállítása és tárolása során.
  • Az F-gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetőinek óvintézkedéseket kell tenniük a szivárgás megelőzése érdekében. Gondoskodniuk kell a berendezések rendszeres időközönként történő szivárgásvizsgálatáról. A követelmények a lehetséges éghajlati hatások, illetve az alapján változnak, hogy a berendezés hermetikusan zárt-e.
  • A nemzeti hatóságok felelősek a tanúsítási és képzési programok létrehozásáért az F-gázokat tartalmazó berendezések telepítésében, szervizelésében, karbantartásában, javításában vagy használaton kívül helyezésében, valamint az F-gázok visszanyerésében részt vevő vállalkozások és személyek számára.
  • 2015 és 2025 között tilalmakat vezet be a következő új tételek értékesítése tekintetében, amennyiben éghajlatkímélőbb alternatíva is rendelkezésre áll: bizonyos F-gázokat tartalmazó hűtők és mélyhűtők, légkondicionáló rendszerek, habok és aeroszolok.
  • A HFC-k használatából eredő éghajlati hatást fokozatosan csökkenti. A HFC-kre vonatkozó éves piaci korlátnak 2030-ra el kell érnie a 2009-2012-es szintek 21%-át. A Bizottság a korlátok tiszteletben tartásának biztosítása céljából éves kvótákat oszt ki a gyártók és importőrök számára. Ezek a kvóták nem haladhatók meg.
  • A gyártók, importőrök, exportőrök, az alapanyagok felhasználói és az F-gázok megsemmisítését végző vállalkozások évente jelentést tesznek a Bizottság felé. Az F-gázokat tartalmazó berendezések importőreire ugyanez a követelmény vonatkozik, 2017-től pedig azt is bizonyítaniuk kell, hogy a HFC-k mennyisége az adott importált berendezésekben beszámításra került.

A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést tesz a rendelet hatásáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2015. január 1-jétől hatályos.

HÁTTÉR

Az F-gázok olyan ember által létrehozott üvegházhatású gázok, amelyek a szén-dioxid globális felmelegedésre gyakorolt hatásának 23 000-szeresét is elérhetik. Az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 2%-át teszik ki. Az F-gázok gyakran helyettesíthetők sokkal inkább éghajlatkímélő alternatívákkal.

KULCSFOGALMAK

* A HFC-ket hűtőközegekként, tisztító oldószerekként és habosítóanyagokként (például tűzoltókészülékekhez) használják.

* A PFC-ket félvezetők gyártásához tisztító oldószerekként és habosítóanyagokként használják.

* A kén-hexafluoridokat nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekben és magnézium előállításához használják.

További információkért látogasson el az Európai Bizottság Éghajlatpolitikai Főigazgatóságának honlapjára.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

517/2014/EU rendelet

2014.6.9.

-

HL L 150., 2014.5.20., 195-230. o.

utolsó frissítés 23.07.2015

Top