Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A NER300 program - az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiák arányának növelése az EU-ban

A NER300 program - az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiák arányának növelése az EU-ban

A NER300* az innovatív alacsony széndioxid-kibocsátású technológiák demonstrációs projektjeinek egyik legnagyobb finanszírozási programja a világon. Támogatja a szén-dioxid leválasztását és tárolását, valamint a megújuló energetikai technológiák kifejlesztését szolgáló, környezetvédelmi szempontból biztonságos rendszereket, amelyek az EU-n belül kereskedelmi forgalomban is hasznosíthatók.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2010/670/EU határozata ( 2010. november 3. ) a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések meghatározásáról (HL L 290, 2010.11.6., 39-48. o.).

A Bizottság 2015. február 5-i 2015/191/EU határozata a 2010/670/EU határozatnak a határozat 9. cikkében és 11. cikke (1) bekezdésében meghatározott egyes határidők tekintetében történő módosításáról (HL L 31., 2015.2.7., 31-32. o.).

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Meghatározza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek alapján az EU a szén-dioxid (CO2) leválasztására és geológiai tárolására, más néven szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra (CLT), valamint a megújuló energiaforrásokra (RES) vonatkozó technológiák tesztelésére irányuló kereskedelmi demonstrációs projektjeit finanszírozza.

FŐBB SZEMPONTOK

  • A támogatható CLT-projektek energiatermelésre és a különböző ipari alkalmazásokra vonatkoznak, mint például a finomítók vagy a vas- és acélgyártás.
  • A támogatható RES-projektek kiterjednek a bioenergia, napenergia, fotovoltaika, geotermikus energia, szélenergia, óceánenergia, vízenergia (mozgó víz által termelt villamos energia) és az intelligens energiahálózatok (az energiaáramlást automatikusan felügyelő modernizált energiahálózatok) területére.
  • Az első uniós finanszírozási művelet keretében 2012 decemberében 1,1 milliárd EUR-t bocsátottak rendelkezésre 20, megújuló energiával kapcsolatos projekt finanszírozására. Ehhez a magánszektorból több mint 1,9 milliárd EUR érkezett. E projekteknek legkésőbb 2018 decemberében meg kell kezdeniük a működést.
  • A második fordulóban, 2014 júliusában 1 milliárd EUR-t ítéltek oda 18, megújuló energiával kapcsolatos és egy szén-leválasztási és -tárolási projekt finanszírozására. Ez további 860 millió EUR összegű magánberuházást eredményezett. E projektek legkésőbb 2020 júliusában kezdik meg működésüket.
  • Minden évben december 31-ig az uniós kormányok jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz a projektek előrehaladásáról. Ez a jelentés kitér a tárolt CO2 vagy a termelt tiszta energia mennyiségére, a kifizetett finanszírozásra, valamint az esetleges komoly problémákra vonatkozó információkra.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

2010. november 5.

KULCSFOGALMAK

A NER300 onnan kapta a nevét, hogy finanszírozása az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében az új belépők számára elkülönített 300 millió kibocsátási egység (egy tonna szén-dioxid kibocsátására irányuló jogosultság) értékesítéséből történt. RES- és CLT-technológián alapuló létesítményeket finanszíroz.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a NER300 programmal foglalkozó honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A Bizottság 2010/670/EU határozata

2010.11.3

-

HL L 290., 2010.11.6., 39-48. o.

A Bizottság 2015/191/EU határozata

2015.2.5.

-

HL L 31., 2015.2.7., 31-32. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2014. január 31-i végrehajtási határozata a „NER300” finanszírozási program első pályázati felhívása alapján elfogadott odaítélési határozat módosítása érdekében a C(2012) 9432 bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (C(2014) 383 final)

A Bizottság 2014. július 8-i végrehajtási határozata, a „NER300” finanszírozási program második pályázati felhívása alapján elfogadott odaítélési határozat (C (2014) 4493)

utolsó frissítés 26.03.2015

Top