EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az európai kkv-k vállalkozási kedvének élénkítése – COSME program

Az európai kkv-k vállalkozási kedvének élénkítése – COSME program

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1287/2013/EU rendelet – a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014-2020)

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet olyan európai uniós (EU-s) programot hoz létre, amelynek célja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatásának ösztönzése a vállalkozások működéséhez szükséges körülmények javítása révén.

FŐBB PONTOK

 • Az EU-ban a kkv-k jelentik a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás legfőbb hajtóerejét. A vállalkozások és kis- és középvállalkozások versenyképességének a javítására irányuló program (COSME) keretében a finanszírozásokhoz és piacokhoz való hozzáférés, az egyszerűsített szabályozások és a vállalkozói szellem ösztönzése révén jelenleg könnyebb a kkv-k számára a versenyképesség fenntartása.
 • A COSME program közvetlen kommunikációs csatornát biztosít az európai kkv-k és az Európai Bizottság között.

Megfelelőbb vállalkozási feltételek

 • A COSME az olyan tevékenységeket támogatja, amelyek a vállalkozások elindításától kezdve a növekedési fázisokig elősegítik a finanszírozáshoz való hozzáférést a kkv-k számára. A pénzügyi eszközök egyenlőséget és hitelgarancia-eszközöket tartalmaznak. Egyes esetekben ezek a regionális politikát szolgáló nemzeti pénzügyi eszközökkel és a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogrammal együtt is alkalmazhatók.
 • A program ezenkívül megfelelőbb hozzáférést is biztosít az EU-n belüli és kívüli piacokhoz. A program többek között a következő területekkel kapcsolatban nyújt tájékoztatást:
  • elérhető üzleti lehetőségek;
  • a piacra jutás akadályai az EU-n kívüli területeken;
  • jogi és vámügyi gyakorlatokkal kapcsolatos tanácsok.
 • Támogatja a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szolgáltatásokat, köztük a határon átnyúló üzleti együttműködéseket, a technológiai és kutatás-fejlesztési transzfert, valamint az innovációs partnerségeket.

A verseny előmozdítása

 • A vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának biztosítása érdekében a program célja a kkv-kat érintő hatályos politikák kidolgozásának és végrehajtásának a javítása. Támogatja továbbá a határon átnyúló együttműködéseket, valamint a termékek, szolgáltatások és technológiák fejlesztését.
 • A kkv-k ezenkívül a környezetvédelem szempontjából fenntartható és a vállalati társadalmi felelősségvállalás elvét alkalmazó működésre is ösztönzést kapnak.

Vállalkozói kultúra

 • A program a vállalkozói szellem ösztönzésére is összpontosít. Célja a vállalkozói kultúra létrehozása az EU-ban a kisvállalkozások növekedését megnehezítő akadályok elhárítása révén, ideértve a kkv-kra az eddigiek során kirótt szabályozási terhek módosítását is.
 • A program különös figyelmet fordít a fiatal női vállalkozókra, valamint más olyan meghatározott célcsoportokra, mint az idős emberek és a hátrányos társadalmi helyzetben lévő közösségekhez tartozó vállalkozók.

Finanszírozás

A program 2,3 milliárd euró költségvetéssel rendelkezik a hétéves időszakra, amely a 2014–2020 közötti időszakra szól. A program irányítása a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség feladata.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2013. december 23. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33–49. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

utolsó frissítés 01.03.2018

Top