EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatások

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatások

Az uniós rendelet transzeurópai energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő folyosók és területek időben történő kiépítéséhez állapít meg iránymutatásokat.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai energia-infrastruktúra kiépítésére vonatkozó uniós iránymutatásokat 2013 áprilisában hagyták jóvá.

Az Európa 2020 stratégia egyik prioritása a fenntartható növekedés elérése egy erőforrás-hatékonyabb, fenntarthatóbb és versenyképesebb gazdaság előmozdítása révén. A stratégia e törekvése előterébe helyezte az energia-infrastruktúrát, hangsúlyozva, hogy az európai hálózatokat kontinensszintű összekapcsolással és különösen a megújuló energiaforrások bevonásával sürgősen korszerűsíteni kell.

Lényeges előzménye ennek, hogy az EU országai 2011-ben egyetértettek a következőkben:

  • Európa energia-infrastruktúráját modernizálni és bővíteni kell;
  • szükség van a hálózatok határokon átnyúló összekapcsolására;
  • alternatív ellátási és tranzitútvonalakat kell biztosítani;
  • alternatív energiaforrásokra, többek között megújuló energiaforrásokra van szükség;
  • 2015 után egyetlen uniós ország sem szigetelődhet el az európai földgáz- és villamosenergia-hálózatoktól, illetve energiaellátásuk biztonságát nem veszélyeztetheti a megfelelő összeköttetések hiánya.

Az iránymutatások tizenkét regionális transzeurópai energia-infrastruktúra (TEN-E) csoportot határoztak meg, amelyek projekteket választottak ki.

2013 októberében a Bizottság 248 kulcsfontosságú energia-infrastruktúra projekt listáját fogadta el („közös érdekű projektek” ), amely projektek a következő előnyökben részesülhetnek majd gyorsabb és hatékonyabb engedélyezési eljárások és továbbfejlesztett szabályozás.

A projektek pénzügyi támogatásokhoz is hozzáférhetnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF), amelynek keretében mintegy 6 milliárd eurót osztottak ki a transzeurópai energia-infrastruktúrára 2020-ig.

Ahhoz, hogy egy projekt felkerülhessen erre a listára, a következőknek kell teljesülnie:

  • legalább két uniós ország számára jelentős előnyöket kell biztosítania;
  • hozzá kell járulnia a piaci integrációhoz és a további versenyhez;
  • javítania kell az ellátás biztonságát;
  • csökkentenie kell a CO2-kibocsátást.

Minden második évben új uniós lista fog készülni.

Az iránymutatások alapján a közös érdekű projekteket a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani, ezt követően szigorúan nyomon kell követni és értékelni kell őket, miközben a projektgazdákra háruló igazgatási terheket minimálisra kell csökkenteni.

Hozzáteszi továbbá, hogy a Bizottság európai koordinátorokat jelölhet ki a különös nehézségekkel járó projektekhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

347/2013/EU rendelet

-

-

HL L 115., 2013.4.25.

utolsó frissítés 04.04.2014

Top