Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A romák integrációja az oktatás terén

A romák integrációja az oktatás terén

 

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy 2013-ban elfogadott tanácsi ajánlás számos területen – többek között az oktatás terén is – a roma emberek, Európa legnagyobb etnikai kisebbsége megfelelőbb integrációjára irányuló intézkedéseket javasol. A gyermekek oktatáshoz való jogát az Egyesült Nemzetek Szervezete gyermekek jogairól szóló egyezménye rögzíti.

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás valamennyi uniós ország következő törekvései felé való erős és közös politikai elköteleződését jeleníti meg:

FŐBB PONTOK

Az oktatáshoz való hozzáférés tekintetében az ajánlás a következők biztosítására irányuló intézkedések meghozatalára hívja fel az uniós országokat:

 • 1.

  a roma fiú- és lánygyermekek egyenlő bánásmódban részesülnek és teljes körű hozzáféréssel rendelkeznek a jó minőségű többségi oktatáshoz;

 • 2.

  a roma tanulók legalább a kötelező oktatástelvégzik .

E célok szem előtt tartásával az uniós országoknak a következők biztosítására kell törekedniük:

 • nincs iskolai szegregáció, illetve a roma gyermekeket nem helyezik el indokolatlanul sajátos nevelési igényű tanulók számára fenntartott iskolákban;
 • csökkentik a korai iskolaelhagyást az oktatás minden szintjén (ideértve a középfokú oktatást és a szakképzést is) – az Európa 2020 stratégia célja a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá való csökkentése, valamint annak biztosítása, hogy a fiatal generációknak legalább 40%-a felsőfokú (egyetemi) vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkezzen;
 • a kisgyermekkori nevelés és gondozás igénybevételének és minőségének fokozása, szükség esetén a célzott támogatást is beleértve;
 • az egyes tanulók szükségleteinek figyelembevétele és megfelelő kezelése, a családokkal szoros együttműködésben;
 • inkluzív és személyre szabott tanítási és oktatási módszerek alkalmazása, beleértve a nehézségekkel küzdő tanulóknak nyújtott tanulási támogatást, az írástudatlanság elleni küzdelmet célzó intézkedéseket, valamint az iskolán kívüli tevékenységek szervezésének az előmozdítását;
 • a szülők oktatási folyamatban való részvételének ösztönzése, valamint – szükség esetén – a tanárképzés javítása;
 • a roma gyermekek közép- és felsőfokú oktatásban való részvételének és az oktatás elvégzésének ösztönzése;
 • a második esélyt nyújtó oktatás és a felnőttoktatás szélesebb körű hozzáférhetőségének biztosítása, valamint támogatás nyújtása
  • az oktatási szintek közötti átmenethez, és
  • a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek elsajátításához.

Monitoring és értékelés

 • Az uniós országoknak nyomon kell követniük és értékelniük kell az intézkedések hatékonyságát mind saját nemzeti romaintegrációs stratégiáik, mind a tágabb értelemben vett társadalmi befogadási politikák tükrében.
 • Ez célok megállapítása, illetve az intézkedések társadalmi és gazdasági hatásaira vonatkozó minőségi és mennyiségi adatok gyűjtése révén végezhető el.
 • Az EU Alapjogi Ügynöksége többéves roma programot dolgozott ki (a 2012–2020 közötti időszakra). Az Ügynökség rendszeresen jelentést készít az előrelépésekről, továbbá bizonyítékokon alapuló tanácsokat ad az uniós intézményeknek és az uniós országoknak az EU-szerte összegyűjtött adatok alapján.

Jelentés és nyomon követés

Az uniós országoknak 2016. január 1 -jéig kell jelentést tenniük az Európai Bizottság felé az ajánlással összhangban hozott intézkedéseikről, majd ezután évente fognak erről tájékoztatást nyújtani.

A Bizottság pedig biztosítja, hogy az átadott információk alapként szolgálnak majd a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról szóló éves jelentéséhez.

Az eredmények a gazdaságpolitikai koordinációval kapcsolatos európai szemeszter folyamatához is hozzájárulnak. 2012 óta a Tanács – az európai szemeszter részeként – országspecifikus ajánlásokat ad ki öt nagy roma közösséggel rendelkező országnak (Bulgáriának, a Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak, Romániának és Szlovákiának).

HÁTTÉR

JOGI AKTUS

A Tanács ajánlása (2013. december 9.) a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről (HL C 378., 2013.12.24., 1–7. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig (COM(2011) 173 végleges, 2011. április 5.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Jelentés a 2015. évi nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretének végrehajtásáról (COM(2015) 299 final, 2015. június 17.)

utolsó frissítés 15.10.2015

Top