Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az uniós országok szociális védelmi politikái hatékonyságának nyomon követése

Az uniós országok szociális védelmi politikái hatékonyságának nyomon követése

Az Európai Unió (EU) szociális védelemmel foglalkozó bizottsága (a továbbiakban: SPC), amely az EU működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 160. cikke alapján lett létrehozva, az EU intézményeinek ad tanácsot a szociális védelmi politika valamennyi aspektusára vonatkozóan, és kulcsfontosságú szerepet játszik az európai szemeszter folyamatában.

JOGI AKTUS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata - Harmadik rész - Az Unió belső politikái és tevékenységei - 160. cikk (az EKSz. korábbi 144. cikke) (HL C 326., 2012.10.26., 118-119. o.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) szociális védelemmel foglalkozó bizottsága (a továbbiakban: SPC), amely az EU működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 160. cikke alapján lett létrehozva, az EU intézményeinek ad tanácsot a szociális védelmi politika valamennyi aspektusára vonatkozóan, és kulcsfontosságú szerepet játszik az európai szemeszter folyamatában.

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat létrehozza az SPC-t, meghatározza a feladatait, a tagságát és a munkamódszereit. A határozat különösen az európai szemeszter fejleményeit és az SPC e folyamatban betöltött szerepét tükrözi, ezáltal hatályon kívül helyezve az Európai Tanács 2004/689/EK határozatát.

FŐBB PONTOK

Az SPC feladatai az alábbiakat foglalják magukban:

az EU szociális feltételeinek és az uniós országok szociális védelmi politikái fejlődésének nyomon követése;

az EU kormányai és az Európai Bizottság közötti szociálpolitikai megközelítések információcseréjének és koordinációjának elősegítése;

jelentések, vélemények és egyéb munkák elkészítése az Európai Tanács vagy Bizottság kérésére, vagy saját kezdeményezésre.

Ezen feladatok elvégzése során az SPC-nek a saját hatáskörén belül hozzá kell járulnia az európai szemeszter összes aspektusához, és ezekről jelentést kell tennie az Európai Tanácsnak.

Minden uniós országnak és az Európai Bizottságnak 2 tagot kell kijelölnie az SPC-be, valamint 2 póttagot is kijelölhet.

A határozat rendelkezik az elnök és az alelnökök tagok közül történő kijelöléséről, valamint a meghatározott kérdések tanulmányozásával foglalkozó munkacsoportok létrehozásáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

2015. május 15-től.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács (EU) 2015/773 határozata (2015. május 11.) a szociális védelemmel foglalkozó bizottság létrehozásáról és a 2004/689/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 121., 2015.5.14., 16-19. o.).

Utolsó frissítés: 30.07.2015

Top