EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Foglalkoztatás- és szociálpolitikai uniós keretprogram: EaSI

Foglalkoztatás- és szociálpolitikai uniós keretprogram: EaSI

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1296/2013/EU rendelet az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról (EaSI)

MI A RENDELET CÉLJA?

A foglalkoztatás és a társadalmi innováció 2014–2020 közötti európai uniós programja (EaSI) egy olyan átfogó program, amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai, integrált iránymutatásai és kiemelt kezdeményezései végrehajtásához, pénzügyi támogatást nyújtva az Unió célkitűzéseinek megvalósításához a minőségi és fenntartható foglalkoztatás magas szintjének előmozdítása, a megfelelő és tisztességes szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem és a munkakörülmények javítása tekintetében. Az igazságos és jól működő munkaerőpiacokra és jóléti rendszerekre vonatkozó iránymutatásokat meghatározó szociális jogok európai pillérének kihirdetését követően az EaSI a Bizottság nélkülözhetetlen eszközévé vált az uniós szociális dimenzió megerősítése tekintetében.

E rendelet az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programját hozza létre. Az EaSI célja a fenntartható és hosszú távú növekedés és munkahelyteremtés biztosítása, az uniós országok közötti eltérések csökkentése, valamint a társadalmi egyenlőtlenség mérséklésének támogatása.

FŐBB PONTOK

Az EaSI három, 2007 és 2013 között külön irányítás alatt álló uniós programot von össze: a foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programot (Progress), az Európai Foglalkoztatási Szolgálatot (EURES), valamint az európai Progress mikrofinanszírozási eszközt. 2014 januárjától e programok képezik az EaSI három területét. A következők támogatására kerül sor:

Az EaSI 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tart, és az ezen időtartamra vonatkozó globális költségvetés összesen 919 millió EUR.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2013. december 21-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1296/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról (HL L 347., 2013.12.20., 238–252. o.)

Az 1296/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1–222. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/589 rendelete (2016. április 13.) a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról (HL L 107., 2016.4.22., 1–28. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 15.11.2019

Top