EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációja

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Tanácsi ajánlás a tartósan munkanélküli személyek uniós munkaerő-piaci integrációjáról

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

 • A tartós munkanélküliség az érintett személyre gyakorolt hatásain túl csökkenti az uniós gazdaságok növekedési potenciálját, növeli a társadalmi kirekesztődés, a szegénység, valamint az egyenlőtlenség kockázatát, és újabb terheket jelent a szociális szolgálatok és az államháztartás számára.
 • Az ajánlás célja, hogy az uniós országoknak segítséget nyújtson a probléma kezelésében.

FŐBB PONTOK

Ajánlások az uniós országoknak

A munkakeresőket motiválni kell arra, hogy regisztráljanak egy foglalkoztatási szolgálatnál, amely jobb információkat nyújt az elérhető segítségről. Amennyiben a munkanélküliként eltöltött időszak eléri a tizennyolc hónapot, a munkakeresőknek fel kellene kínálni egy munkaerőpiaci integrációs megállapodás megkötését, amely a következőket tartalmazza:

 • egyablakos ügyintézési pont, amely segít a munkaerőpiacra történő visszatérésben;
 • személyre szabott értékelés, amely kiterjed a foglalkoztathatósági kilátásokra, a foglalkoztatás akadályaira, valamint a korábbi álláskeresési próbálkozásokra;
 • a különböző szervezetek által nyújtott releváns szolgáltatások kombinálása;
 • a foglalkoztatási szolgálatok és egyéb partnerek által nyújtott személyre szabott tanácsadás;
 • világos célok és kötelezettségek, például az aktív álláskeresés, a megfelelő állásajánlatok elfogadása, valamint az oktatáson vagy képzésen való részvétel.

A munkaerőpiaci integrációs megállapodásnak részletesen be kell mutatnia, hogy milyen ajánlatot nyújt a szolgálat a munkanélkülinek. Az egyes uniós országokban való rendelkezésre állástól és a személy egyéni körülményeitől függően a megállapodás a következőket foglalhatja magában:

 • álláskeresési segítség, illetve segítségnyújtás a megszerzett állás tekintetében;
 • a nem formális* és az informális* tanulás validálása;
 • rehabilitáció, tanácsadás és pályaorientáció;
 • oktatás, szakképzés;
 • munkatapasztalat;
 • szociális támogatás;
 • kisgyermekkori nevelés és gondozás;
 • egészségügyi és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások;
 • adósságrendezési tanácsadás;
 • lakhatási és közlekedési támogatás.

A munkaerőpiaci integrációs megállapodást rendszeres időközönként a körülményekben bekövetkező változásokra tekintettel ellenőrizni kell. Biztosítani kell a támogatási előzményekkel és az értékelésekkel kapcsolatos információk biztonságos cseréjét az érintett szolgáltatók között, valamint lehetővé kell tenni, hogy az álláskeresők jobban hozzáférhessenek az álláshelyekkel és képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz. Adott esetben az állásajánlatok és támogatási lehetőségek különböző régiókban és más uniós országokban állhatnak rendelkezésre, erről elsősorban az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) segítségével lehet tájékozódni.

A munkáltatókkal való kapcsolat megerősítése

Az uniós országok továbbá:

 • ösztönzik és törekednek a partnerségek létrehozására a munkáltatók, a szociális partnerek, a foglalkoztatási szolgálatok, a hatóságok, a szociális szolgálatok és az oktatási és képzési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók között;
 • munkáltatóknak szóló szolgáltatásokat dolgoznak ki, amelyek magukban foglalhatják például az állásajánlatok szűrését, a munkaközvetítési támogatást, a munkahelyi mentorálást és képzést, valamint a munkaközvetítés utáni támogatást;
 • pénzügyi ösztönzőket – például a munkaerő-felvételt elősegítő támogatásokat és a társadalombiztosítási járulék csökkentését – összpontosítanak a munkaerőpiaci integrációt támogató programokra.

Értékelés és nyomon követés

A Bizottságnak szóló ajánlások

A Bizottságnak a következő ajánlásokat tették:

 • támogassa és hangolja össze a tartósan munkanélküli személyek fenntartható munkaerőpiaci integrációja iránt elkötelezett vállalatok önkéntes kezdeményezéseit és szövetségeit;
 • támogassa a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő szociális innovációs projekteket, elsősorban az Európai Unió foglalkoztatás és szociális innováció programjának (EaSI) Progress területe keretében;
 • értékelje az ajánlás nyomán hozott intézkedéseket, és 2019. február 15 -ig számoljon be a Tanácsnak az említett értékelés eredményeiről.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Nem formális tanulás: tantervre vagy nem tantervre épülő szervezett tanulás (pl. tanár vagy a tanulónál több tapasztalattal rendelkező személy szervezésében). A módszer a tanuló egyéni készségeire épít, de nem jár képesítéssel (pl. cserkészmozgalom).

Informális tanulás: nem tantervre épülő tanulás, amely nem jár képesítéssel. A tanár a tanulónál több tapasztalattal rendelkezik (pl. a szülő megtanítja az ábécét a gyerekének).

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács ajánlása (2016. február 15.) a tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációjáról (HL C 67., 2016.2.20., 1–5. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács (EU) 2015/1848 határozata (2015. október 5.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 2015. évi iránymutatásokról (HL L 268., 2015.10.15., 28–32. o.)

utolsó frissítés 22.11.2016

Top