EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai Stratégiai Beruházási Alap

Európai Stratégiai Beruházási Alap

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2015/1017/EU rendelet – az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet a következőket hozza létre:
  • az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA);
  • az uniós garanciaalap;
  • az Európai Beruházási Tanácsadó Platform; valamint
  • a Beruházási Projektek Európai Portálja.
 • Meghatározza ezek működési feltételeit.

FŐBB PONTOK

Az ESBA az Európai Beruházási Bank (EBB) számára az uniós garancia révén nyújtott kockázatvállalási kapacitásával támogatja a beruházásokat, valamint a legfeljebb 3 000 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások finanszírozáshoz való fokozott hozzáférését. A kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra), valamint a kis és közepes kapitalizációjú* vállalkozásokra különös hangsúlyt fektet.

Az ESBA vezetősége a következőkből áll:

 • irányítóbizottság;
 • ügyvezető igazgató;
 • helyettes ügyvezető igazgató; és
 • beruházási bizottság.

Az ESBA kezelésének alapját az Európai Bizottság és az EBB közötti megállapodás képezi.

Az ESBA által támogatott projektek kockázata általában magasabb azon projektekénél, amelyeket az EBB alapvetően támogat. E projektek célja a munkahelyteremtés és a fenntartható gazdasági növekedés ösztönzése.

Az ESBA támogatására jogosult projekteknek a következő feltételeket kell teljesíteniük:

 • gazdasági és műszaki szempontból életképesnek kell lenniük;
 • a magánszektor beruházásait a lehető legnagyobb mértékben ki kell használniuk;
 • összhangban kell lenniük az uniós szakpolitikákkal; továbbá
 • a piaci hiányosságok vagy a nem megfelelő beruházási helyzetek kezelése révén addicionalitást* kell biztosítaniuk.

Uniós garancia és garanciaalap

A garancia olyan célkitűzések támogatására használható fel, mint:

 • kutatás, fejlesztés és innováció, például:
  • a Horizont 2020 projektek révén;
  • kutatási infrastruktúrák;
  • tudás- és technológiaátadás;
 • az energiaágazat fejlesztése (pl. energiahatékonyság, megújuló energiafajták), közlekedési infrastruktúra és berendezések, valamint környezetvédelem és az erőforrások hatékonysága;
 • az információs és kommunikációs technológiák fejlesztése és telepítése;
 • humán tőke (oktatás), kultúra és kreatív ágazatok, valamint egészségügy (hatékonyabb gyógyszerek);
 • pénzügyi támogatás legfeljebb 3 000 alkalmazottal rendelkező cégek számára (például működőtőke- és kockázatfinanszírozás).

A garancia fedezetére az EBB-hitelek vagy a finanszírozás, illetve a hitel más formái – többek között a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, beruházási platformok vagy alapok javára szólóak – jogosultak. Az EBB által az Európai Beruházási Alap számára nyújtott finanszírozás vagy garanciák is a garanciafedezet hatálya alá tartoznak.

Az uniós garancia nem haladhatja meg a 16 milliárd EUR-t.

Az uniós garanciaalapot az EU általános költségvetéséből és egyéb bevételi forrásokból, például a garancialap befektetéseinek hozamából finanszírozzák.

Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform

 • A platform tanácsadással segíti a beruházási projektek meghatározását, előkészítését és kidolgozását.
 • Egyablakos ügyintézést biztosít a technikai segítségnyújtáshoz az ESBA tekintetében releváns területeken, különösen az energiahatékonyság és a közlekedési infrastruktúrák terén.
 • Az EU 2020 végéig évente mintegy 20 millió EUR-val járul hozzá a platform költségeinek fedezéséhez.

A Beruházási Projektek Európai Portálja

A Beruházási Projektek Európai Portálja egy nyilvánosan hozzáférhető és felhasználóbarát adatbázis, amely jelenlegi és jövőbeli uniós beruházási projekteket tartalmaz.

Megállapodás az Európai Parlament (EP) és az Európai Beruházási Bank (EBB) között

2017 tavaszán az EP és az EBB megállapodást írt alá az (EU) 2015/1017 rendelet (17. cikk) alapján. A megállapodás az EP és az EBB közötti információcserére vonatkozó részletes szabályokról szól, beleértve az ESBA ügyvezető igazgatójának és az ESBA helyettes ügyvezető igazgatójának kiválasztási eljárását.

Kérésre az ESBA irányítóbizottságának elnöke és ügyvezető igazgatója az EP-nek az ESBA teljesítményéről jelentést tesz. Ez magában foglalhat részvételt az EP előtti meghallgatásokon, jelentések elkészítését és kérdések megválaszolását.

Az ESBA kiterjesztése

Mivel az ESBA-t három éves kezdeti időtartamra hozták létre, az (EU) 2015/1017 rendeletet 2017 decemberében az (EU) 2017/2396 rendelettel módosították, amely:

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2015. július 4. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Közepes kapitalizáció: ugyan nem létezik még bevett uniós meghatározás e fogalom tekintetében, a vállalkozások e típusában (angol nevén mid-caps) a foglalkoztatott munkavállalók száma általában 250–3 000 közötti.
Addicionalitás: e jogszabály kontextusában ez a fogalom arra utal, hogy az ESBA-ból származó bármely finanszírozás nem helyettesítheti az uniós országok nemzeti kiadásait, az uniós program szerinti finanszírozást vagy a szokásos EBB-műveleteket.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 25.) az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 2015.7.1., 1–38. o.)

Az (EU) 2015/1017 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Közös munkával a munkahelyekért és a növekedésért: A nemzeti fejlesztési bankok szerepe az európai beruházási terv támogatásában (COM(2015) 361 final, 2015.7.22.)

Megállapodás „az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap” című, 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján (HL L 128., 2017.5.19., 1–8. o.)

utolsó frissítés 25.03.2019

Top