EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A fiatalok előtt álló kihívások: a horizontális szakpolitikai együttműködés bővítése

A fiatalok előtt álló kihívások: a horizontális szakpolitikai együttműködés bővítése

Az EU miniszterei a szakpolitikai területeken átívelő együttműködést létfontosságúnak tartják a fiatalok előtt álló társadalmi és gazdasági problémák kezeléséhez.

JOGI AKTUS

A Tanács következtetései a horizontális szakpolitikai együttműködésnek a fiatalokat érintő társadalmi-gazdasági kihívások hatékony kezelése érdekében történő bővítéséről (HL C 172., 2015.5.27., 3-7. o.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU miniszterei a szakpolitikai területeken átívelő együttműködést létfontosságúnak tartják a fiatalok előtt álló társadalmi és gazdasági problémák kezeléséhez.

MI E TANÁCSI KÖVETKEZTETÉSEK CÉLJA?

Olyan stratégiákat mérlegelnek, amelyek célja az ifjúságpolitikai kérdések horizontális megközelítésének megerősítése annak érdekében, hogy a döntéshozók - az e területen rendelkezésre álló valamennyi uniós finanszírozásból és programból a legtöbbet hozva ki - hatékonyabb módon és rövidebb időn belül tudjanak reagálni a problémákra.

FŐBB PONTOK

Horizontális szakpolitika

Az uniós országoknak a széles körű horizontális ifjúságpolitika végrehajtásához a következőket kell tenniük:

 • Vegyék figyelembe az ifjúságpolitikai kérdéseket a szakpolitikáknak az oktatáshoz, a képzéshez, a foglalkoztatáshoz és a fiatalokat érintő egyéb területekhez hasonló területeken való kidolgozása során. Ahhoz, hogy ez hatékonyan működjön, az intézmények közötti helyi, regionális és nemzeti szintű együttműködésre van szükség.
 • Átfogó ifjúsági stratégiákat hajtsanak végre olyan releváns szakpolitikai intézkedések összekapcsolásával, amelyek választ adnak a fiatalokat érintő kérdésekre, és bevonják a folyamatba a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket.
 • Hozzanak létre a fiatalok helyzetének nyomon követését szolgáló módszereket, amelyek tényeken és tudáson alapuló szakpolitikák kidolgozását teszik lehetővé.

A következtetések az Európai Bizottságot a következőkre hívják fel:

 • gondolja át, hogyan lehet egy összehangolt szakpolitikai megközelítést hatékonyan alkalmazni a fiatalokat érintő kihívások kezelése során;
 • mérje fel, hogy az ifjúságpolitikai kérdéseket a fiatalokat érintő egyéb szakpolitikai területeken hogyan veszik figyelembe.

Az uniós országokat és a Bizottságot a következőkre ösztönzik:

 • a horizontális együttműködés megerősítése érdekében teljes mértékben használják ki az Erasmus+ programot;
 • gyűjtsenek bizonyítékokat arról, hogy a horizontális együttműködés hogyan tud pozitív eredményeket hozni.

Személyre szabott megközelítések

A fiatalok előtt álló társadalmi-gazdasági kihívások kezelésével foglalkozó programok egyedi horizontális megközelítésére van szükség.

Az uniós országokat a következőkre hívják fel a következtetések:

 • erősítsék meg a partnerségalapú megközelítéseket az ifjúsági garanciához hasonló intézkedések végrehajtása terén;
 • kérjenek támogatást az ifjúsági szektor ifjúsági garanciából finanszírozott tevékenységeinek a végrehajtására;
 • erősítsék meg az együttműködést a formális oktatási intézmények (pl. iskolák és főiskolák) és a nem formális tanulási szolgáltatást nyújtók (pl. ifjúsági és sportklubok) között a korai iskolaelhagyás jelenségének kezelésére;
 • a fiatalok társadalmi befogadásának támogatása érdekében mozdítsák elő az együttműködést az ifjúsági munkával foglalkozó szolgálatok és a szociális szolgálatok között.

A következtetések a Bizottságot az ifjúsági garanciák megvalósításában részt vevő ifjúságpolitikai döntéshozók és nem kormányzati szervezetek (NGO-k) közötti uniós szintű együttműködés előmozdítására kérik fel.

Az uniós országokat és a Bizottságot is a következőkre kérik:

 • gondolják át, hogyan tudják az európai strukturális alapokat és az Erasmus+ programot a fiatalokat érintő kihívások kezelésére felhasználni;
 • a horizontális ifjúságpolitika nemzeti szintű megerősítéséről szóló, a társaktól való tanulás során - amelyre az uniós ifjúsági munkaterv keretében az uniós országok között rövidesen sor kerül - foglalkozzanak a fenti aggályokkal.

Ifjúsági munka

Az EU Tanácsa az uniós országokat és a Bizottságot az ifjúsági munka fiatalokat érintő kihívások kezelésében betöltött szerepének a hangsúlyozására kéri, mégpedig a következők révén:

 • mozdítsák elő az ifjúsági munkának és a nem formális tanulás - Youthpass oklevélhez hasonló - eszközeinek a foglalkoztatás, a képzés, az oktatás és a kultúra ágazataiban való elismerését;
 • vizsgálják meg, hogy milyen lehetőségek vannak a Youthpass oklevél nemzeti szintű eszközként való elismerésére.

További információk:

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2014. május 20-án elfogadott állásfoglalás a 2014-2015-ös időszakra szóló uniós ifjúsági munkatervről (HL C 183., 2014.6.14., 5-11. o.)

utolsó frissítés 24.09.2015

Top