EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ — transznacionális uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Erasmus+ — transznacionális uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1288/2013/EU rendelet az „Erasmus+”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

Az Erasmus+ célja a következő:

 • lehetővé tenni a fiatalok számára, hogy külföldön sajátítsanak el készségeket és tudást foglalkoztathatóságuk javítása érdekében;
 • javítani az oktatás minőségét és az innovációs kiválóságot az oktatási és képzési szervezeteknél;
 • kiegészíteni a tagállamok szakpolitikai erőfeszítéseit, melyeket oktatási és képzési rendszereik modernizálására fordítanak;
 • növelni az oktatás és képzés nemzetközi dimenzióját az EU és a partnerországok felsőoktatási, valamint szakoktatási és szakképzési intézményei közötti partnerségek révén;
 • fejleszteni az idegen nyelvek tanítását és tanulását;
 • támogatni a kiválóságot az európai integrációval kapcsolatos ismeretek tanítása és kutatása terén a felsőoktatási szakemberek, hallgatók és polgárok körében;
 • támogatni az alulról szerveződő sport terén aktív szervezeteket (elsősorban köztestületeket és sportegyesületeket) a sportnak a társadalmi befogadásban rejlő potenciális szerepének kiaknázása, valamint a dopping, a bundázás, a rasszizmus és az intolerancia veszélyeinek leküzdése céljából.

FŐBB PONTOK

Jogosultság

Az Erasmus+ nyitott minden EU-tagállam, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, valamint a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok előtt. A partnerországok – különösen az EU szomszédságpolitikája hatálya alá tartozók – számára szintén elérhetők támogatások tanulási és képzési lehetőségekre, valamint ifjúsági tevékenységekre.

Megvalósítás és részvétel

Az Erasmus+ hatálya alá tartozó fellépések lehetnek decentralizáltak (az egyes országok nemzeti ügynökségei irányítása alá tartozók) vagy centralizáltak, amelyek a brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) irányítása alá tartoznak.

Költségvetés

A teljes költségvetési előirányzat 14,775 milliárd EUR a 2014–2020 közötti időszakra.

amely a következők szerint oszlik meg:

 • 77,5% oktatásra és képzésre;
 • 10% ifjúságügyre;
 • 3,5% a diákhitelgarancia-eszközre (második ciklusos, például mesterképzési programban részt vevő hallgatók számára);
 • 1,9% a Jean Monnet programra (európai integrációval kapcsolatos ismeretek oktatása és kutatása);
 • 1,8% a sport területére;
 • 3,4% a nemzeti irodákra működési támogatás formájában; továbbá
 • 1,9% az adminisztratív kiadások fedezésére.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2014. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50–73. o.)

Az 1288/2013/EU rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1475 rendelete (2018. október 2.) az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat módosításáról (HL L 250., 2018.10.4., 1–20. o.)

utolsó frissítés 25.06.2014

Top