EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A demokrácia és az emberi jogok előmozdítása az Európai Unión kívüli országokban (2014-2020)

A demokrácia és az emberi jogok előmozdítása az Európai Unión kívüli országokban (2014-2020)

A rendelet a demokráciának és az emberi jogoknak az érintett harmadik országok kormányának és hatóságainak a hozzájárulásától független, világszintű előmozdítására és támogatására hoz létre finanszírozási eszközt.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 235/2014/EU rendelete a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A demokrácia és az emberi jogok előmozdítása európai eszközének (EIDHR) fő célja, hogy támogatást nyújtson a demokrácia és a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának fejlesztéséhez és megszilárdításához.

Az e rendelet szerinti uniós támogatást úgy kell kialakítani, hogy az kiegészítse a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos uniós szakpolitikák végrehajtásának különféle egyéb eszközeit (mint például a politikai párbeszéd vagy a pénzügyi és technikai együttműködés).

AZ EMBERI JOGOK VILÁGSZINTŰ VÉDELMÉNEK TÁMOGATÁSA

Az EIDHR támogatást nyújt többek között az alábbiakra:

  • nagyobb fokú képviseleti demokrácia, a politikai pluralizmus előmozdítása, a véleménynyilvánítás szabadsága és a szabad internet;
  • az emberi jogok és az alapvető szabadságok előmozdítása és védelme, amint az az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában szerepel (a halálbüntetés, illetve a kínzások megszüntetése, a gondolat-, vallás- és meggyőződési szabadság előmozdítása);
  • segítség és védelem nyújtása az emberijog-védők részére;
  • nagyobb hangsúly helyezése a veszélyeztetett csoportokra (nemzeti, etnikai, vallási, nyelvi és szexuális kisebbségek), a nők és gyermekek jogaira is összpontosítva;
  • a civil társadalom, azaz a polgárok részvételének élénkítése, ideértve együttműködésüket a helyi hatóságokkal és az érintett állami intézményekkel;
  • uniós választási megfigyelő missziók (EOM) által adott ajánlások végrehajtása, valamint a demokratikus választási folyamatok javítása.

A VESZÉLYES HELYZETEKRE VALÓ RUGALMAS REAGÁLÁS

Az EIDHR határozottabban fog összpontosítani az olyan vészhelyzetekre, amelyekben az emberi jogok és alapvető szabadságok leginkább veszélyben vannak. Közvetlen támogatások és más, specifikus finanszírozási mechanizmusok révén rugalmasabban és kellő időben lesz képes reagálni olyan esetekben, amikor pályázati felhívások nem lehetségesek a politikai viszonyok miatt, például mert fennáll a polgárok megfélemlítésének vagy a megtorlásnak a veszélye.

Az EU-nak biztosítania kell a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását is tevékenysége helyi hatásainak optimalizálása érdekében.

A CIVIL TÁRSADALOM KULCSFONTOSSÁGÚ SZEREPE

Az EIDHR lehetővé teszi az EU számára, hogy támogatást nyújtson a virágzó civil társadalmak és azok kulcsfontosságú szerepének kialakításához annak érdekében, hogy pozitív változásokat érjenek el az emberi jogok és a demokrácia terén az érintett országokban.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS VÉGREHAJTÁS

Az EIDHR költségvetése a 2014-2020 közötti időszakra 1,333 milliárd EUR. A program végrehajtására vonatkozó szabályok és eljárások nagy része a 236/2014/EU számú horizontális rendeletben található, amely összhangba hozza és egyszerűsíti az EU külső tevékenységeit finanszírozó eszközeinek végrehajtását.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

235/2014/EU rendelet

2014.1.1.

-

HL L 77., 2014.3.15.

Utolsó frissítés: 17.09.2014

Top