EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Büntetőeljárás - Az ártatlanság vélelme és a tárgyaláson való jelenlét joga

Büntetőeljárás - Az ártatlanság vélelme és a tárgyaláson való jelenlét joga

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/343 irányelv - a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az alábbiakat hivatott szavatolni:

 • az ártatlanság vélelmét a rendőrség vagy igazságszolgáltatási hatóságok által vádolt vagy gyanúsított személyek vonatkozásában;
 • a vádlottak jogát arra, hogy jelen legyenek a büntetőtárgyalásukon.

FŐBB PONTOK

Hatály

 • Az irányelv bármely olyan egyénre (természetes személyre) vonatkozik, akit büntetőeljárásban gyanúsítanak vagy vádolnak.
 • Hatálya a büntetőeljárás minden szakaszára kiterjed, attól a pillanattól kezdve, hogy egy személyt meggyanúsítanak vagy megvádolnak egy bűncselekmény elkövetésével, egészen a jogerős ítéletig.

Jogok

Az irányelv meghatározza a vádlottak vagy gyanúsítottak alapvető jogait a büntetőeljárásokban:

 • az ártatlanság vélelme
  • az uniós országoknak lépéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy a hatósági nyilatkozatokban és a bírósági határozatokban (a bűnösség kérdésében hozott határozatok kivételével) ne hivatkozzanak egy személyre bűnösként;
  • az uniós országoknak lépéseket kell tenniük annak biztosítására is, hogy a gyanúsítottakat vagy a vádlottakat ne állítsák be bűnösként a bíróságon vagy a nyilvánosság előtt fizikai kényszerítő intézkedések alkalmazása révén;
 • bizonyítási teher a vádhatóságon;
 • hallgatáshoz való jog, valamint az önvádra kötelezés tilalma;
 • jelenlét joga a tárgyaláson - gyanúsított vagy vádlott tárgyalása csak akkor történhet az adott személy távollétévben, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • az adott személyt kellő időben tájékoztatták a tárgyalásról és a meg nem jelenés következményeiről;
  • az adott személyt egy általa meghatalmazott vagy az állam által kirendelt védő képviseli.

Jogorvoslati eszközök

 • Az uniós országok kötelesek biztosítani, hogy hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre e jogok megsértése esetére.
 • Amennyiben a hallgatáshoz való jog vagy az önvádra kötelezés tilalma sérült, az uniós országoknak gondoskodniuk kell róla, hogy a védelemhez való jogot és az eljárás tisztességességét figyelembe vegyék az érintett nyilatkozatok értékelése során.
 • Ha egy gyanúsított vagy vádlott nem volt jelen a saját tárgyalásán és a fenti feltételek nem teljesültek, az érintett személynek joga van új tárgyaláshoz vagy más olyan jogorvoslathoz, amely lehetővé teszi az ügy érdemi részének új elbírálását (ideértve új bizonyíték megvizsgálását).

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. március 31-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2018. április 1 -ig kell átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve (2016. március 9.) a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., 2016.3.11., 1–11. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1–7. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1–10. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6., 1–12. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve (2016. május 11.) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., 2016.5.21., 1–20. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., 2016.11.4., 1–8. o.)

utolsó frissítés 14.02.2017

Top