EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése

Az 1151/2012/EU rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről azáltal támogatja a mezőgazdasági termelőket és a fogyasztókat, hogy erősíti, adaptálja és fejleszti azokat a rendszereket, amelyek azonosítják Európa minőségi termékeit és élelmiszereit.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszeréről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az 1151/2012/EU rendelet célja, hogy azáltal erősítse Európa mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitikáját, hogy fokozza az összhangot a különböző minőségrendszerek között. Olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek támogatják az Unió vidékfejlesztési szakpolitikájának célkitűzéseivel összhangban álló, magas minőségű termékekkel kapcsolatos mezőgazdasági és feldolgozói tevékenységeket, valamint gazdálkodási rendszereket. A rendelet azonban nem vonatkozik a szeszes italokra, az ízesített borokra vagy a szőlőből készült termékekre.

A rendelet főbb elemei a következők:

  • Egy rendelet a PDO-ra (az oltalom alatt álló eredetmegjelölésre), a PGI-re (az oltalom alatt álló földrajzi jelzésre) és a TSG-re (a hagyományos különleges termékekre).
  • Egy szabályzat a PDO-ra, a PGI-re és a TSG-re vonatkozóan a hivatalos ellenőrzések, az eljárások és a termelők szerepét illetően.
  • Erősíti és egyszerűsíti a PDO-ra, a PGI-re és a TSG-re vonatkozó rendszert.
  • Megerősíti és egyértelművé teszi a kereskedelmi nevek és a közös uniós szimbólumok védelmének szintjét.
  • Lerövidíti és egyszerűsíti az eljárást a (PDO, PGI és TSG) nevek bejegyzésekor.
  • A jelen rendelettel összhangban PDO, PGI vagy TSG jelzés alatt piacra vitt uniós termékek címkéinek fel kell tüntetniük az uniós szimbólumot és a termék nevét (a rendelkezés hatályos2016.01.04-től) .
  • Új keretet hoz létre olyan választható minőségi fogalmak kidolgozására, amelyek többletinformációkat nyújtanak a fogyasztóknak. Idetartozik a hegyvidéki termék új fogalma is.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1151/2012/EU rendelet

2013.01.04.Bizonyos rendelkezések 2016.01.04-től hatályosak.

-

HL L 343., 2012.12.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, és a(z) […]/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról(a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) . [COM(2013)265 final, 2013.05.06. A Hivatalos Lapban nem tették közzé.]

Utolsó frissítés: 05.02.2014

Top